menu: rubrieken, zoeken & meer

De Nederlandse GGD en de verwarring rondom de boosterprikken in het buitenland

De Nederlandse GGD en de verwarring rondom de boosterprikken in het buitenland
Beeld: 123rf

De Nederlandse GGD en de verwarring rondom de boosterprikken in het buitenland

Dit artikel is 12 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Zoals we maandag al melden waarschuwde de GGD voor de boosterprikken die Nederlanders in het buitenland laten zetten. Daarbij richtte men zich vooral op Duitsland waar veel Nederlanders de derde prik halen om alsnog te kunnen skiën in Oostenrijk. Maar na de ‘waarschuwing’ van de GGD en de daarbij horende administratie van de boosteprik in de Nederlandse CoronaCheck-app, is een dag later al een rectificatie gekomen, min of meer.

Feit blijft dat in Nederland via het huidige systeem een boosterprik die in het buitenland is gezet NIET in de CoronaCheck-app erbij gezet kan worden. Volgens diverse krantenberichten werkt de Nederlandse overheid aan een verbetering van de smartphone app. Ondertussen geldt een in het buitenland geplaatste boosterprik wel als toegangsbewijs voor o.a. de horeca in Nederland maar dan niet via de Nederlandse CoronaCheck-app. 

Overigens zijn er ook lezers die de reactie gemaild hebben dat zij wel gewoon de boosterprik in de Nederlandse CoronaCheck-app erbij konden laten zetten.

Mocht dat echter niet lukken dan maken veel mensen die in het buitenland een boosterprik laten zetten simpelweg gebruik van een buitenlandse smartphone app zoals de Duitse Corona-Warn-App van gezondheidsorganisatie Robert Koch Instituut of in Frankrijk de TousAntiCovid-app. 

In Spanje geldt landelijk gezien geen smartphone-app maar zoals we HIER in ons artikel beschrijven kun je gebruik maken van de SpTH-app waar je een QR-code kunt scannen/laden waarna deze op je telefoon verschijnt. Buitenlandse corona-apps maken gebruik van het Europees digitaal coronacertificaat dat overal in Nederland, België en andere EU-landen gescand kan worden als toegangsbewijs. 

Volgens de GGD is elke boosterprik, of die nou in Nederland, Duitsland of Spanje gezet wordt, goed nieuws voor de volksgezondheid maar men wilde alleen uitleggen dat de administratie van een buitenlandse boosterprik in de Nederlandse CoronaCheck-app niet mogelijk is. daarom blijft het advies, met name vanwege de administratie, om de boosterrpik in Nederland te laten zetten.

En in België?

Op deze website van Vlaanderen.be is het volgende te lezen: Ontving u een vaccin buiten België (1e dosis, 2e dosis of boosterprik)? U kunt sinds begin juli 2021 ook een vaccinatiecertificaat krijgen wanneer u aan volgende 2 voorwaarden voldoet en uw buitenlandse vaccinatie laat registreren door uw zorgverlener:

U heeft een INSZ-nummer (rijksregisternummer of BIS-nummer) dus OFWEL de Belgische nationaliteit; OFWEL uw hoofdverblijfplaats in België; OF u bent de partner of het kind van iemand met de Belgische nationaliteit; OF u bent de partner of het kind van een persoon met hoofdverblijfplaats in België; OF u werkt of studeert in België.

U kunt een betrouwbaar bewijs van uw buitenlandse vaccinatie voorleggen (een bewijs van elke afzonderlijke prik is noodzakelijk) met vermelding van het gebruikte vaccin, de toegediende dosis en de datum van vaccinatie.

Volgens de website van CovidSafe.be is het in België mogelijk om ook een in het buitenland gekregen boosterprik in de belgische CividSafeBE-app te laten registreren. Daarvoor moet je het buitenlands vaccinatiebewijs en identiteitsdocument voorleggen aan een Belgische arts om deze in de Belgische databank te laten registreren. Twee dagen na de registratie is je certificaat klaar en vind je het terug in de CovidSafeBE-app. Lukt het digitaal niet? Hou je rijksregisternummer of BIS-nummer bij de hand en bel 078 78 78 50 om een papieren versie te laten verzenden.