skip to Main Content

De op Canarias geïmporteerde planteneters schaden inheemse flora

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

CANARIAS – (Hans Camps) Het Canarische dennenbos is een ecosysteem wat ‘hoogst kwetsbaar’ is, want geiten, konijnen en arruí (Ammotragus lervia = Barbarijse schapen = klimgeiten) putten de lage beplanting ervan uit.

Het tijdschrift ‘Biological Conservation’ heeft onlangs een studie gepubliceerd over het effect van de op de Canarische Eilanden geïmporteerd herbivoren in de Caldera de Taburiente (La Palma). De studie is ontwikkeld door onderzoekers van de afdeling Biologische Vegetatie en van de afdeling Parasitologie, Ecologie en Genetica, van de Universiteit van La Laguna (ULL) (Tenerife). In die studie onthullen zij, dat het Canarische dennenbos een ecosysteem is wat ‘hoogst kwetsbaar’ is, want geiten, konijnen en steenbokken putten de lage beplanting ervan uit en oefenen een grote druk uit, op diverse endemische plantensoorten van de Canarische Eilanden.

De onderzoekers hebben zich afgevraagd, hoe het dennenbos er ruim 2.000 jaar geleden uit heeft gezien, voor de introductie van de eerste herbivoor en speculeren, dat er toen waarschijnlijk een dichter struikgewas moet zijn geweest met meer soorten, zoals de escobrón (Chamaecytisus proliferus), die mogelijk grote delen van het struikgewas vormden in het dennenbos. Andere soorten, zoals de garbancera canaria (Cicer canariense), momenteel op diverse rode lijsten en catalogi met bedreigde soorten geplaatst, zouden mogelijk de meest voorkomende zijn geweest.

Dit effect van de geïntroduceerde planteneters zou zich uitgebreid kunnen hebben naar de ecosystemen van andere eilanden van de Archipel. Onder de honderd meest bedreigde soorten die op der Canarische Eilanden voorkomen, is 60% van de planten aangetast door herbivoren.

De situatie op de Canarische Eilanden zou men kunnen vergelijken met andere eilanden, zoals Nieuw Zeeland, Hawaï, of Madeira, die zijn aangetast door de introductie en overdracht van uitheemse soorten die hun rijke inheemse fora verstoren en in gevaar brengen.

De studie heeft bestaan uit het inrichten van percelen die uitsluitend toegankelijk waren voor herbivoren, die verdeeld waren over het gehele natuurpark, waar men zaden uitgestrooid heeft van diverse endemische soorten. Elk perceel heeft men verdeeld in zones die uitsluitend toegankelijk waren voor één soort planteneter, en daarnaast was er een gebied wat vrij toegankelijk was en een gebied waar helemaal geen herbivoren konden komen.

Op alle percelen heeft men het aantal en de kiemgrootte van de zaden van elke soort bijgehouden, door elke zone met de overige te vergelijken. Op sommige percelen, was het getelde verschil 1 op 100 tussen de vrij toegankelijke zone en de zone welke voor herbivoren was uitgesloten.

Noodzaak tot aanplanten en, uitroeiing van het Barbarijse schaap

Deze gegevens leiden de onderzoekers tot de stelling, dat het noodzakelijk is, om het arruí (Barabarijse schaap) uit te roeien in de Caldera de Taburiente en de andere, moeilijk uit te roeien, soorten – zoals het konijn – te controleren, zoals dit aangegeven wordt in de richtlijnen welke zijn opgenomen in het Masterplan voor Gebruik en Beheer van het Nationale Park.

Daartoe wijzen de onderzoekers op de dringende samenwerking en coördinatie van de diverse betrokken instanties, voordat er meer soorten verdwijnen en er onherstelbare schade is aangericht aan het natuurlijke erfgoed van de Canarische Eilanden.

De sociale problematiek betreffende de uitroeiing heeft te maken met de tegengestelde belangen van jagers en natuurbeschermers en is een van de redenen die verklaren waarom men nog steeds een populatie arruís (Barbarijse schapen) op het eiland aanhoudt. Een andere oorzaak is, dat deze dieren zich over het gehele gebied van het Nationale Park uitstrekken, wat de consensus van de diverse overheden noodzakelijk maakt voor een gezamenlijke aanpak voor het adopteren van efficiënte strategieën voor de uitroeiing van de arruí (schapen) en de instandhouding van de flora.

In deze situatie denken de onderzoekers, dat het noodzakelijk is, om noodmaatregelen te coördineren, zoals periodieke controles op de populaties herbivoren en de bescherming van de meest kwetsbare plantensoorten, en, zoals de ervaring in soortgelijke gevallen op ander plaatsen laat zien, zal de enige afdoende maatregel, de uitroeiing zijn.

Dit studiewerk maakt onderdeel uit  van het proefschrift wat wordt ontwikkeld door de bioloog Víctor Garzón Machado, van de afdeling Biologisce Vegetatie van de ULL, en kan rekenen op een groep onderzoekers die bestaat uit Pedro L. Pérez de Paz, Marcelino del Arco Aguilar en Juana Mª González Mancebo, van dezelfde afdeling; José Mª Fernández Palacios, van de Afdeling Parasitologie, Ecologie en Genitica van de ULL; Ángel Palomares Martínez en Aurelio Acevedo Rodríguez, van het Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend