skip to Main Content

De records van premier Zapatero

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Else Beekman) Nu het duidelijk is dat het tijdperk Zapatero binnenkort eindigt, wordt zijn beleid nog steviger geanalyseerd dan al werd gedaan als gevolg van het zware weer waar Spanje zich in bevindt. Zapatero maakte bijna zeven jaar deel uit van de Spaanse regering en wordt volgens de krant La información door velen al geroemd om zijn records.

Zo wordt hij de president van de werklozen genoemd. Toen hij in maart 2004 aantrad, stonden er 2.181.546 mensen als werkloos geregistreerd. Het jaar 2010 sloot met bijna 4,7 miljoen werklozen, een historisch maximum en ruim twee keer zoveel.

Ook regeerde Zapatero over de grootste staatsschuld ooit geregistreerd. Het begrotingstekort was in 2009 11,4%. Dankzij forse maatregelen (verlaging ambtenarensalarissen, bevriezing van de pensioenen en verhoging van belastingen etc.) sloot het jaar 2010 met een tekort rond de 9,3%.

Bij zijn aanstelling als regeringsleider in 2004 benoemde Zapatero de meeste vrouwen in zijn kabinet. Voor het eerst in de geschiedenis kende Spanje een regering met evenveel vrouwen als mannen (9).

Verder benoemde hij de jongste minister ooit sinds het begin van de democratie: Bibiana Aído, 31 jaar, werd minister van Gelijkheid. Bovendien stelde Zapatero als eerste een vrouw – Carme Chacón – aan als minister van Defensie.

Nog meer… en ook positief

Niet alles is slecht geworden onder het bewind van Zapatero. Zo is er een wet gekomen die het huwelijk tussen personen van gelijke geslacht is toegestaan, is er een wet gekomen om een van Spanje’s grootste problemen, het huiselijk geweld, tegen te gaan en kregen moeders een zogenaamde babycheque van 2.500 euro bij de geboorte van hun kind, iets wat vanaf dit jaar weer is ingetrokken vanwege bezuinigingen.

Het feit dat de regering evenveel vrouwen heeft als mannen is een streven van Zapatero naar meer gelijkheid, iets wat helaas nog niet overal gebeurd. Tevens is het minimumsalaris verhoogd gedurende de laatste jaren, is er een nieuwe abortuswet gekomen om het aantal abortussen te regulieren en zwangerschap bij minderjarigen tegen te gaan en zijn er minder dodelijke slachtoffers op de Spaanse wegen. Ook lijkt er een einde te komen aan de ETA nu er een wapenstilstand is en de politie, in samenwerking met landen als Frankrijk en Portugal, tientallen ETA-leden heeft kunnen arresteren.

Met de nieuwe antitabakswet die dit jaar is ingegaan, zullen er tevens veel levens gered kunnen worden, al zien de rokers die nu bijna nergens meer mogen roken dat uiteraard niet zo en is dit een van de actuele klachten, met name van de verlieslijdende horeca. (Redactie)

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend