skip to Main Content

Spaanse jongeren wachten op aanbod Merkel om te emigreren

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Hans Camps) Spaanse Ingenieurs, architecten, technici en hoog opgeleide werknemers wachten ongeduldig de komst van de Duitse Bondskanselier, Angela Merkel, af en haar akkoord over het aanbod van duizenden banen voor jongeren die naar Duitsland willen emigreren. Duitsland, moet tussen de 500.000 en 800.000 werknemers inlijven, vooral ingenieurs, architecten en technici. De jongeren die geïnteresseerd zijn zullen echter wel een minimale tot goede kennis van het Duits moeten hebben. Juist dat zal veel werkeloze Spaanse jongeren hen weerhouden om naar Duitsland te trekken.

Dit bevestigt men bij Eures, het internetportaal voor Europese arbeidsplaatsen, waarvan de vertegenwoordigers in Spanje overspoeld zijn met telefoontjes van geïnteresseerden die meer willen weten over de mogelijkheden, om naar Duitsland te emigreren.

Duitsland, met een economische groei van 3,6% en een werkloosheid van 6,9% heeft de inlijving nodig van 500.000 tot 800.000 gespecialiseerde arbeidskrachten, vooral op gebied van de techniek en de telecommunicatie. Spanje heeft daarentegen een werkloosheid van 20,33% en in het geval van jongeren beloopt dit ruim 40%.

Volgens de Duitse pers, is het project voor bilaterale samenwerking voor wat betreft arbeid, waarbij Duitsland werk biedt aan jonge, gekwalificeerde Spaanse arbeidskrachten een van de onderwerpen die men op de agenda zal zetten van de Spaans-Duitse Top welke op 3 februari 2011 zal plaatsvinden in Madrid.

Momenteel wil geen enkele officiële bron zich uitlaten over de uitspraken welke Merkel en de Spaanse minister-president José Luis Zapatero zullen doen op donderdag 3 februari 2011, maar ondertussen bevestigt men bij Eures,”dat er een samenwerking is aangegaan tussen EURES Duitsland en EURES-Spanje voor de rekrutering van gekwalificeerd Spaans personeel, om te gaan werken in Duitsland.”

Op dit moment geeft men niet meer details vrij, dan, dat het bij voorkeur zal gaan om de rekrutering van personeel voor het Duitse middenkader in de Gezondheidszorg, Techniek, Onderwijs, en Horeca.

De bestuurders van het Eures-netwerk in Madrid erkennen, deze week “overspoeld “ te zijn met telefoontjes van kandidaten en benadrukken, “dat men in de komende dagen informatie zal publiceren op www.redtrabaja.es waarbij men de te volgen procedure zal aangeven, ”aldus Carmen de Eguilior.

Nog voordat Merkel komt met haar aanbod, biedt de website van het Eures-portaal 18.538 alleen al in Duitsland arbeidsplaatsen aan voor, “hoog opgeleiden in de informatica, techniek en hogere wetenschappen,” en 10.6890 voor, “technici en deskundigen in de Chemie en Fysica en aanverwante techniek.”

“Voorheen meldden zich mensen zonder diploma aan, maar in de afgelopen jaren is het aantal gediplomeerde en gespecialiseerde Spanjaarden die naar het buitenland willen gaan, om er te werken, spectaculair toegenomen, “ zo verzekerd Carmen de Eguilior. En de officiële cijfers bevestigen deze immigratie van gespecialiseerde arbeidskrachten.

Zo onthult de Censo de españoles residentes ausentes (CERA) (Telling van Vertrokken Spaanse Ingezetenen) welke is uitgewerkt door het Instituto Nacional de Estadística (Bureau voor de Statistiek), dat de crisis er in de tweede helft van 2008 en in 2009 ertoe heeft aangezet, dat bijna 132.000 personen zijn geëmigreerd in hun zoektocht naar werk, wat neerkomt op een stijging van 10%, een tempo wat drie keer hoger ligt dan normaal.

“Men vertrekt, omdat de situatie in Spanje ‘gecompliceerd’ is en men weet, dat men in het buitenland werk kan krijgen met betere voorwaarden, dan hier in Spanje en, dat werkervaring een enorme toegevoegde waarde geeft aan hun curriculum,” zegt de coördinatrice van het ‘Programa de Movilidad’ (‘Mobiliteitsprogramma’) van Adecco, een wereldwijd uitzendbureau voor gespecialiseerd personeel, Marta López-Tappero.

Ze legt uit, dat het gaat om medewerkers met een academische titel van tussen de 25 en 35 jaar oud, zonder gezinnen en, het belangrijkste – wat hen onderscheidt van de 60- en 70 jarige emigranten-, dat men voor twee of drie jaar gaat, met de bedoeling om terug te keren, wat het merendeel ook doet.”

Het gebrek aan kansen in Spanje, de onzekerheid van de contracten en de slechte betaling zijn redenen die de, 27-jarige industrieel-ingenieur, uit León afkomstig, Alejandro de La Ribera hebben gemotiveerd, om in Duitsland te gaan studeren. Sinds 3 jaar afgestudeerd en met ruim 500 sollicitaties, heeft hij nooit een contract kunnen krijgen van langer dan 6 maanden, waarna hij weer “op straat stond”.

“Afgezien van de grote bouwbedrijven, bestaan de bedrijven in Spanje uit 15 studenten en 15 familieleden, en als je er al wordt aangenomen, dan weet je, dat je er niet kunt blijven, want ze wisselen je in voor een andere student,” zegt hij, ervan overtuigd zijnde, dat zijn toekomst in Europa ligt.

“Kennis-vlucht”

“Dit is geen vlucht van kennis, noch een massale emigratie, het is een natuurlijke dynamiek in een wereld waar Spanje naar toe moet en, dat is nu hoog tijd! Het is heel positief,” verzekerd López-Tappero.

Dezelfde mening is de socioloog en onderzoeker van het Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Julio Pérez Díaz, toegedaan, die deskundige is in demografie en sociale generatieontwikkeling.

“Het heeft niets te maken met emigratie en de emigranten van vroeger; het is geen terugkeer naar het verleden, het is een stap vooruit, in gang gezet door de crisis, het resultaat van de ontwikkeling van een snel veranderende maatschappij,” zo beweert Pérez Díaz.

In feite, merkt deze deskundige op, dat het de Europese instanties zijn die dit soort onderwijs- en arbeidsmobiliteit bevorderen en het gaat, “om een extra stap in de ontwikkeling van Spanje en het proces van het achterlaten van decennialange overheersende familiare conventies.”

Het bewijs, dat de crisis niet de enige factor is, die gekwalificeerde jongeren ertoe beweegt naar het buitenland te vertrekken, zij de “hordes” artsen, verpleegkundigen en medisch specialiste die al naar het buitenland gingen “tijdens de grote Spaanse economische expansie,” zo stelt hij.

Voor Pérez Díaz, komen deze momenten overeen met jongeren die ‘zeer’ hoog zijn opgeleid en een ‘enorm’ percentage aan jeugdwerkloosheid, vandaar, “dat bijna niemand bij de ouders thuis wil wachten, in de hoop, dat de situatie zich zal verbeteren, maar men trekt erop uit, om werk te zoeken.”

Dat is precies wat Javier Ayuso, een 30-jarige Madrileense architect heeft doen besluiten, om -na vijf jaar aan diverse architectuurstudies gewerkt te hebben, “voor niet meer dan 1.000 euro en zonder ook maar een arbeidscontract” – om al meer dan een jaar werkloos te zijn.

Hij verzekert, dat studenten van zijn studiejaar die in Duitsland zijn, “maar liefst 4.000 euro verdienen” en, dat hun werk door bedrijven en architectuuropleidingen erkent en gewaardeerd wordt.

“Hier is het private werk begraven en ligt het openbare werk stil, daarginds is veel activiteit, zijn er veel kansen en is er veel meer beroepserkenning, men zet er werkelijk in op talent en waardeert hun werk,” zegt hij, erop vertrouwend, dat het voorstel van Merkel waar wordt gemaakt en nieuwe mogelijkheden opent.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend