Selfie, helfie, belfie, usie … ken jij deze termen al om een foto te plaatsen op de sociale media?

Je kunt er niet meer omheen, de toeristen die van zichzelf een foto maken en dan op internet plaatsen, de selfie’s. Maar er zijn meer mogelijkheden.