Niveau van het Engels in Spanje, Nederland, België en andere landen in kaart gebracht

Het niveau Engels in Europa is in kaart gebracht waaruit blijkt dat Nederland helemaal bovenaan staat gevolgd door o.a. België (9) maar Spanje (26) het niet zo goed doet wat betreft het niveau van de Engelse taal.