Een analyse van de sociale en inkomensklassen in Spanje

Een analyse van de sociale en inkomensklassen in Spanje
Beeld: via canva.com

Een analyse van de sociale en inkomensklassen in Spanje

In een samenleving waarin geld en status belangrijk zijn, is het begrijpelijk dat mensen zich afvragen tot welke sociale klasse ze behoren. De Real Academia de la Lengua Española (RAE) definieert ‘sociale klasse’ als een groep mensen die op hetzelfde sociale niveau zitten en bepaalde overeenkomsten hebben op het gebied van gewoontes, economische middelen en interesses. Maar hoe worden deze sociale klassen in Spanje gedefinieerd en wat zijn de verschillen tussen de inkomensklassen? In dit artikel kijken we naar de inkomensklassen in Spanje zoals gedefinieerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) in het jaar 2019.

Volgens gegevens van het Spaanse Statistiekbureau (INE) had Spanje in 2019 een bevolking van meer dan 47 miljoen mensen. Van deze bevolking behoorde ongeveer 22% tot de leeftijdsgroep van 0-19 jaar, 64% tot de leeftijdsgroep van 20-64 jaar en 14% was 65 jaar of ouder. Dit betekent dat de meerderheid van de bevolking actief is op de arbeidsmarkt en dus een inkomen heeft.

Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking in Spanje bedroeg in 2019 ongeveer € 23.000 per jaar. Dit is aanzienlijk lager dan het gemiddelde inkomen van de OECD-landen, dat op € 33.000 per jaar ligt. Dit geeft aan dat Spanje nog steeds een relatief laag gemiddeld inkomen heeft in vergelijking met andere ontwikkelde landen.

Het Spaanse gezin is traditioneel gezien erg belangrijk en bestaat vaak uit meerdere generaties die samenwonen. Volgens gegevens van het INE had het gemiddelde Spaanse gezin in 2019 2,5 leden. Dit betekent dat er veel kleine gezinnen zijn, maar ook veel grote gezinnen met meer dan 4 leden.

De inkomensverdeling binnen deze gezinnen is echter niet gelijk. Uit gegevens van de OECD blijkt dat in 2019 20% van de Spaanse huishoudens een inkomen had dat onder de armoedegrens lag. Dit betekent dat ze minder dan € 8.500 per jaar verdienden. Aan de andere kant had 10% van de huishoudens een hoog inkomen van meer dan € 40.000 per jaar.

Deze cijfers laten zien dat er een aanzienlijke ongelijkheid is tussen de inkomens van Spaanse gezinnen. Dit kan worden verklaard door verschillende factoren, zoals opleidingsniveau, beroep en regio. Laten we nu eens kijken naar de verschillende inkomensklassen in Spanje en hoe deze worden bepaald.

De drie inkomensklassen in Spanje

De OECD heeft een classificatie opgesteld om de inkomensklassen in Spanje te bepalen. Deze classificatie is gebaseerd op het inkomen van een individu of huishouden en verdeelt de bevolking in drie klassen: laag, midden en hoog. Laten we deze klassen eens nader bekijken.

Klasse laag

Volgens de OECD behoort iemand tot de klasse laag als zijn of haar inkomen lager is dan 75% van het mediane inkomen in Spanje. In 2019 lag dit mediane inkomen op € 15.193 per jaar. Dit betekent dat mensen met een inkomen lager dan € 11.395 per jaar tot de klasse laag behoren.

Mensen in deze klasse hebben vaak moeite om rond te komen en leven vaak onder de armoedegrens. Ze hebben beperkte toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en andere basisbehoeften. Het is ook belangrijk op te merken dat deze klasse niet alleen bestaat uit werklozen, maar ook uit mensen die werken in laagbetaalde banen.

Klasse midden

De klasse midden wordt gedefinieerd als de groep mensen met een inkomen tussen 75% en 200% van het mediane inkomen in Spanje. Dit betekent dat mensen met een inkomen tussen € 11.395 en € 30.386 per jaar tot deze klasse behoren.

Deze klasse omvat het grootste deel van de Spaanse bevolking, namelijk ongeveer 60%. Mensen in deze klasse hebben over het algemeen een stabiel inkomen en kunnen voorzien in hun basisbehoeften. Ze hebben toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en andere diensten, maar hebben vaak moeite om te sparen of om een hogere levensstandaard te bereiken.

Klasse hoog

De klasse hoog bestaat uit mensen met een inkomen dat hoger is dan 200% van het mediane inkomen in Spanje. Dit betekent dat ze meer dan € 30.386 per jaar verdienen.

Mensen in deze klasse hebben een hoog inkomen en kunnen genieten van een hoge levensstandaard. Ze hebben toegang tot de beste gezondheidszorg, onderwijs en andere diensten. Ze hebben ook meer mogelijkheden om te sparen en te investeren in luxe goederen en ervaringen.

De rol van de OECD

De OECD speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de inkomensklassen in Spanje. Elk jaar publiceert de organisatie een rapport waarin de economische situatie van haar lidstaten wordt geanalyseerd. In dit rapport worden ook de inkomensklassen gedefinieerd en wordt gekeken naar de verdeling van het inkomen in elk land.

In het laatste rapport van de OECD, gepubliceerd in 2019, werd opgemerkt dat Spanje een van de landen was met de grootste ongelijkheid in Europa. Het verschil tussen de rijkste en armste 20% van de bevolking was bijna 7 keer groter dan het gemiddelde in de OECD-landen. Dit benadrukt het belang van het begrijpen van de inkomensklassen in Spanje en het aanpakken van de ongelijkheid.

Ga naar de inhoud