Disclaimer

Op het gebruik van www.spanjevandaag.com (hierna ‘website’ genoemd) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Ik beloof om uw informatie als gebruiker met volledige garanties te verwerken, altijd in overeenstemming met de bestaande wetgeving. U bevindt zich daarom in een 100% veilige omgeving.

Administratie

Deze website biedt volledige transparantie met de informatie van de verantwoordelijke van deze website.

 • Verantwoordelijke: Remco Guy Stoffer
 • NIF/CIF: X-2209447-K
 • Kantoor adres: C/ Josep Clara 8 – 43850 Cambrils
 • Contact e-mailadres: info@spanjevandaag.com
 • Telefoonnummer (+ WhatsApp): +34 660 455 942
 • Hoofdactiviteit: vertaling en plaatsing van Spaans nieuws in het Nederlands

Doel website

Deze website is bedoeld om u als lezer een ruimte te bieden waar u nieuws en informatie over Spanje in het Nederlands kunt vinden. Concreet:

 • Beheer van de lijst met abonnees op onze nieuwsbrief
 • Beheer reacties op artikelen
 • Publicatie van artikelen over Spanje in het Nederlands

Gebruik van informatie

Deze website streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SpanjeVandaag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Deze website garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. SpanjeVandaag heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

Deze website aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze website is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens.

Beeld- en videomateriaal

Deze website is een visuele website en beeldmateriaal is van essentieel belang. De meeste foto’s zijn afkomstig van de betaalde diensten van 123RF, Adobe Stocks, Contacto Photos (Europa Press), Canva en Freepik. Auteursrechtenvrije foto’s zijn afkomstig van Freepik, Pixabay, Unsplash, Pexels, Fotor en Wikimedia. In sommige gevallen gaat het om beeldmateriaal dat geplaatst is in de oorspronkelijke artikelen in de kranten, op Twitter of op Facebook. In dat geval wordt de bron onder het artikel vermeld.

In het geval van Twitter-, Facebook, en Instagram feeds worden de links geplaatst via de embed of iframe methode. In het geval van videomateriaal van YouTube of Vimeo gaat het om links naar hun websites.

Bronnen

De redactie van deze website leest elke dag tientallen Spaanstalige en Engelstalige websites en kranten om het laatste en meest interessante Spanje nieuws te verzamelen. Dit wordt daarna door de redactie vertaald naar het Nederlands waardoor het kan voorkomen dat er verschillende bronnen met soortgelijk nieuws worden samengevoegd. Deze website is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen aangezien deze oorspronkelijk in het Spaans of Engels geschreven zijn door andere auteurs. Deze website plaatst in de meeste gevallen een vertaalde versie van het Spanje nieuws.

Deze website kan er niet voor instaan dat de aangeboden informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Deze website garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De redactie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Alle inhoud en artikelen zijn auteursrechtelijk beschermd en staan geregistreerd bij Safe Creative.

26efcb8d87f28f5b7783ae481f106489

 

Gedragscode artikelen en reacties

De artikelen op onze website zijn gericht op het delen van het Spaanse nieuws, achtergrondinformatie over Spanje en diverse andere thema’s. Spaanse nieuwsartikelen worden vooraf beoordeeld door de redactie en op basis van kwaliteit en relevantie worden deze vertaald naar het Spaans waarbij de oorspronkelijke artikelen herschreven kunnen worden op basis van de bron.

Reacties op artikelen

Het is vrij reacties bij artikelen te plaatsen. SpanjeVandaag moedigt een (kwalitatieve) uitwisseling van ideeën en meningen aan, doch bewaakt dat de discussie op niveau gevoerd wordt. Het modereren van reacties vindt plaats door de redactie van SpanjeVandaag. Om dit blog informatief, beschaafd en interessant te houden, zijn een aantal gedragsregels opgesteld waar iedereen die reageert zich aan moet houden.

Gedragsregels reacties

 • Reacties dienen te gaan over de inhoud van een artikel (‘on topic’)
 • Reacties met een nadrukkelijke commerciële boodschap en/of verwijzingen naar eigen websites met als doel diensten aan te bieden zijn niet toegestaan
 • Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken. Agressieve, onwettelijke, smadelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.
 • Discussie is prima maar SpanjeVandaag is terughoudend in het toelaten van eventueel belastende beweringen en/of (negatieve) opmerkingen ten aanzien van partijen of personen (we zijn geen klachtensite). Ze dienen relevant te zijn in het kader van een artikel, altijd te worden onderbouwd, persoonsnamen dienen in dat kader te worden vermeden plus de partij dient een redelijk kans te krijgen op wederhoor.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mailadressen en privé-adressen) van anderen in bijdragen te vermelden.
 • Reacties dienen onder eigen naam (niet anoniem) geplaatst te worden. Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan reacties te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.
 • Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

Modereerbeleid

SpanjeVandaag voert een eigen modereerbeleid. Dit beleid is er in eerste instantie op gericht om alle reacties en inhoud te laten staan. Echter indien blijkt dat een bezoeker zich niet aan de bovenstaande gedragsregels en/of algemene fatsoensnormen houdt, dat behoudt SpanjeVandaag zich het recht voor om reacties te verwijderen en eventueel de personen die reageren te blokkeren.

SpanjeVandaag heeft vanwege de grote hoeveelheid spam-reacties een vrij agressieve spam-filter geplaatst die al snel verdachte reacties verwijderd. Daarbij kan het soms voorkomen dat reacties die wél goedbedoeld zijn ook als spam worden gezien. Deze belanden in een spam-map die elke dag automatisch geleegd wordt. Deze reacties dienen handmatig gecontroleerd te worden maar de redactie zit niet 24 uur achter de computer om dat te controleren.

Datzelfde geldt voor elke reactie die geplaatst wordt met daarin een link naar bv. een andere website, YouTube video’s, sociale media of andere http en https links. Ook deze reacties worden in een wachtrij geplaatst en moeten handmatig goedgekeurd worden waardoor het soms even kan duren voordat deze reacties geplaatst worden, als deze al niet zonder opgaaf van reden verwijderd worden door de redactie.

Het systeem waakt over het gebruik van bepaalde woorden, zinnen en uitdrukkingen en/of verdachte e-mailadressen en gebruikersnamen die automatisch herkend worden en de daarbij horende reacties in de wachtrij plaatst. Ook deze dienen handmatig goedgekeurd te worden door de redactie.

Webhosting

www.one.com
Avda. Diagonal 640, 6ª Planta
08017 Barcelona – España
Contact: https://www.one.com/es/informacion/informacion-de-contacto

Disclaimer voor het laatst bijgewerkt op 23/12/2019.

Ga naar de inhoud