Statistieken over residentiële zorgfaciliteiten voor ouderen in Spanje in 2023

Statistieken over residentiële zorgfaciliteiten voor ouderen in Spanje in 2023
Beeld: via canva.com

Statistieken over residentiële zorgfaciliteiten voor ouderen in Spanje in 2023

In Spanje zijn veel residentiële zorgfaciliteiten voor ouderen, zoals verzorgingstehuizen en dagcentra. Deze faciliteiten bieden een breed scala aan diensten aan ouderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Hoewel de nieuwe officiële cijfers enige vertraging hebben opgelopen, geven recente studies uit andere jaren een goed beeld van de huidige stand van zaken.

In Spanje is het Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) verantwoordelijk voor de publicatie van een census van verzorgingstehuizen. De nieuwe census zou oorspronkelijk voor 31 december 2022 worden gepubliceerd, maar deze deadline is vanwege problemen met het verzamelen en verwerken van gegevens niet gehaald.

Volgens het Imserso begon het proces van gegevensverzameling in april 2022. Ze hebben vragenlijsten verstuurd naar residentiële zorgfaciliteiten, waarin vragen werden gesteld over de belangrijkste kenmerken van de centra, zoals hun typologie, eigendom, personeelsbestand en economische variabelen.

Nadat de gegevens waren verzameld en verwerkt is het Imserso begonnen met het opstellen van het rapport. Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was om de census eind 2022 te publiceren, hebben problemen met de gegevensverzameling en -verwerking geleid tot vertraging. Het Imserso verwacht het rapport binnenkort te kunnen publiceren.

Zodra de census wordt gepubliceerd, zal deze belangrijke gegevens bevatten over het aantal instellingen, het aantal beschikbare plaatsen, de aard van de faciliteiten en hun eigendomsstructuur. Het zal een waardevol hulpmiddel zijn voor overheidsinstanties, onderzoekers en andere belanghebbenden die zich bezighouden met de zorg voor ouderen in Spanje.

Verzorgingstehuizen in 2023

Volgens een studie met gegevens uit september 2022, zijn er in Spanje 5.573 verzorgingstehuizen met in totaal 393.581 plaatsen. Dit komt overeen met 4,2 plaatsen per 100 ouderen. De studie schat dat de bezettingsgraad van deze centra rond de 86% ligt.

De meeste verzorgingstehuizen zijn in particuliere handen, meer dan het dubbele van de openbare instellingen. Het aantal centra is slechts licht gestegen vergeleken met 2020 (+17), maar er is een opmerkelijke verschuiving in de omvang van de instellingen. Het aantal grote centra met meer dan 100 plaatsen is toegenomen (+56), terwijl het aantal kleine centra met minder dan 25 plaatsen is afgenomen (-71).

Wat betreft het aantal plaatsen, is er een toename van 10.000 vergeleken met 2020, waarbij meer dan 50% van deze plaatsen in de grote centra zijn. De studie toont ook aan dat Madrid de regio is waar het aantal plaatsen het sterkst is toegenomen, met ongeveer 2.548 extra plaatsen, gevolgd door Galicië met 1.219 en Catalonië met 824.

Dagcentra in 2023

De eerder genoemde studie bevat ook de eerste statistieken over dagcentra voor ouderen in Spanje. Volgens gegevens uit september 2022 voor dagcentra die verbonden zijn aan een verzorgingstehuis en maart 2022 voor externe dagcentra, zijn er 3.463 dagcentra met in totaal 94.618 plaatsen.

De meeste dagcentra (58%) zijn in particuliere handen. De studie laat zien dat kleine en middelgrote eenheden overheersen, met 1.768 centra met minder dan 25 plaatsen en 1.313 centra met 25 tot 49 plaatsen. Slechts 32 centra hebben meer dan 100 plaatsen.

Ga naar de inhoud