Een overzicht van immigratie naar Spanje en de Europese Unie in 2022

Een overzicht van immigratie naar Spanje en de Europese Unie in 2022
Beeld: via canva.com

Een overzicht van immigratie naar Spanje en de Europese Unie in 2022

In 2022 ontving de EU naar schatting 5,1 miljoen immigranten uit niet-EU-landen, meer dan een verdubbeling van de 2,4 miljoen in 2021. Het aantal EU-inwoners dat emigreerde naar landen buiten de EU bleef stabiel op 1 miljoen. Spanje ontving veel immigranten, maar op welke plaats binnen de EU staat Spanje wat betreft immigranten?

Volgens het Europese Statistiekbureau Eurostat vertoonden de immigratiecijfers aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten. Malta had de hoogste immigratiegraad met 66 immigranten per 1000 inwoners, gevolgd door Luxemburg (48) en Estland (37). Spanje staat op deze lijst op de achtste plaats met 27 immigranten per 1000 inwoners. Nederland en België staan beiden op de lijst met minder dan 20 immigranten per 1000 inwoners.

Een aanzienlijk deel van de immigranten naar de EU in 2022 bestond uit asielzoekers en vluchtelingen, met name uit Oekraïne als gevolg van de Russische invasie. Naast asielzoekers en vluchtelingen vormden arbeidsmigranten een aanzienlijk deel van de immigrantenpopulatie. Veel EU-lidstaten hebben programma’s om arbeidskrachten uit niet-EU-landen aan te trekken om tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Deze economische migratie droeg bij aan de toename van de immigratiecijfers in 2022.

Spanje had in 2022 volgens de Eurostat-cijfers 47.432.893 inwoners, waarmee Spanje het vierde grootste land is binnen de EU na Duitsland, Frankrijk en Italië. Volgens de cijfers van het Spaanse Statistiekbureau INE wonen er op dit moment 6.491.502 buitenlanders in Spanje, maar als gekeken wordt naar immigranten (waaronder dus ook mensen met de Spaanse nationaliteit) dan is dat aantal 8.775.213 immigranten. De Eurostat-cijfers laten zien dat er sprake was van 1,2 miljoen immigranten in Spanje in 2022.

Ga naar de inhoud