Search
menu
Search

De extra zomer betaling voor gepensioneerden is hoger geworden in Spanje

De extra zomer betaling voor gepensioneerden is hoger geworden in Spanje
Beeld: Monkey Business via canva.com

De extra zomer betaling voor gepensioneerden is hoger geworden in Spanje

Dit artikel is 10 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Werknemers krijgen in Spanje vakantiegeld in juni en november terwijl gepensioneerden een extra betaling bovenop hun maandelijks pensioen krijgen. Het gaat om de zogenaamde dertiende en veertiende maand die dus ook geldt als je met pensioen bent. Maar hoe hoog is dat bedrag dit jaar?

Personen die pensioen ontvangen van de Spaanse sociale zekerheid, zoals ouderdoms- of invaliditeitspensioen, krijgen maandelijks hun betaling plus twee extra uitbetalingen per jaar. Deze extra uitbetalingen vinden plaats in juni en november, net zoals bij iedereen die in dienstverband werkt in Spanje.

In juni 2023 ontvangen alle gepensioneerden dus hun pensioen inclusief de extra betaling, behalve als ze arbeidsongeschikt zijn geraakt door een ongeval op het werk of een beroepsziekte hebben. In dat geval ontvangen ze hun pensioen in twaalf maandelijkse betalingen, met de extra betalingen verdeeld over de maanden. Goed nieuws dus voor gepensioneerden die een zomeruitkering ontvangen, want dit jaar zullen ze meer geld ontvangen vanwege de herwaardering van de pensioenen.

Dankzij de pensioenhervorming zijn de bedragen voor deze bevolkingsgroep met 8,5% gestegen. De extra uitbetalingen, die even hoog zijn als een normale maandelijkse betaling, zijn ook gestegen. Hierdoor zullen gepensioneerden zowel hun gebruikelijke maandelijkse betaling als de extra uitbetaling ontvangen, beide hoger dan wat ze het voorgaande jaar ontvingen.

De gemiddelde pensioenbetaling is in ongeveer een jaar tijd met ongeveer 116 euro gestegen, dus deze stijging zal in juni verdubbelen vanwege de extra uitbetaling. Dit betekent dat gepensioneerden een totale stijging van 232 euro per maand zullen ontvangen. In totaal zullen de gemiddelde pensioenbetalingen in juni, inclusief de extra uitbetaling, ongeveer 2.700 euro bedragen, hoewel dit afhankelijk is van het gebruikelijke bedrag van elk individueel pensioen.

In april was volgens de gegevens van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het gemiddelde ouderdomspensioen (pensión de jubilación) in Spanje 1.373 euro. Gekeken echter naar de verschillende pensioenen die er zijn (ouderdomspensioen = jubilación, nabestaandenpensioen = viudedad en orfandad, arbeidsongeschiktheidspensioen = incapacidad permanente) is het gemiddelde maandbedrag 1.193,10 euro.

In april heeft de Spaanse overheid 11,96 miljard euro uitgegeven aan pensioenen voor 10.026.535 pensioengerechtigden, waaronder 6.344.580 pensioenen voor ouderdom, 2.350.176 voor weduwen/weduwnaars, 945.690 voor permanente invaliditeit, 341.278 voor wezen en 44.811 voor familieleden.

Ga naar de inhoud