Nieuwe regels en beperkingen voor verhuur pleziervaartuigen op de Balearen

Nieuwe regels en beperkingen voor verhuur pleziervaartuigen op de Balearen
Beeld: via canva.com

Nieuwe regels en beperkingen voor verhuur pleziervaartuigen op de Balearen

De verhuur van pleziervaartuigen zonder vaarbewijs op de Balearen heeft aanzienlijke veranderingen ondergaan. Sinds 27 juni 2024 is de regelgeving voor het huren van boten zonder vaarbewijs op Mallorca en Menorca (Ibiza en Formentera niet) veranderd met de nadruk op de veiligheid op zee en milieubescherming. Deze nieuwe normen en beperkingen zijn ingesteld door de maritieme autoriteiten van Palma en beïnvloeden direct de verhuuractiviteiten.

Het huren van boten zonder vaarbewijs is een geliefde activiteit op de Balearen, maar het brengt ook gevaren met zich mee. Boten zonder vaarbewijs mogen niet langer zijn dan 5 meter en een motorvermogen van maximaal 11,26 kilowatt (15 pk) hebben. Jetski’s vallen niet onder deze regelgeving en hebben geen beperkingen wat betreft lengte of motorvermogen.

De maritieme autoriteit van Palma (geldig voor Mallorca en Menorca) heeft verschillende redenen genoemd voor het instellen van nieuwe regels. Deze redenen omvatten het verhogen van de veiligheid op zee, het voorkomen van vervuiling van het mariene milieu en het beperken van risico’s voor onervaren gebruikers. Het doel is om een betere regulering te hebben en ervoor te zorgen dat alle activiteiten op zee op een verantwoorde manier worden uitgevoerd.

De nieuwe regelgeving heeft grote gevolgen voor zowel verhuurders als huurders in de verhuursector. Verhuurders zullen moeten investeren in veiligheidsmaatregelen en zich aanpassen aan de nieuwe regels om te voldoen aan de wetgeving. Dit kan leiden tot extra kosten en administratieve lasten voor verhuurders.

Nieuwe Regels

De maritieme autoriteit van Palma heeft meerdere nieuwe regels en beperkingen opgesteld die van kracht zijn geworden op 27 juni na publicatie in het BOIB. Deze regels zijn specifiek gericht op het verhuren van motorboten waarvoor geen vaarbewijs vereist is.

1. Weersomstandigheden en navigatiebeperkingen

De eerste regel stelt strikte limieten aan de omstandigheden waarin deze boten mogen varen:

  • Bij windsnelheden boven F4 (20-28 km/u), golfhoogtes boven 1 meter en zichtbaarheid minder dan 6 zeemijl, is het niet toegestaan om te varen.
  • De maximale afstand van de kust waarbinnen gevaren mag worden is 1 zeemijl.

2. Tijds- en afstandsbeperkingen

Verdere beperkingen zijn opgelegd aan wanneer en hoe ver deze boten mogen varen:

  • Alleen varen tijdens daglichturen
  • Maximale vaarafstand van 5 zeemijl

3. Havenzones en begeleiding

Voor bepaalde havenzones gelden speciale regels In de havens van Palma, Alcúdia, Maó en Ciutadella is varen alleen toegestaan onder begeleiding van een boot van de verhuurder en moet een escort- of sleepboot beschikbaar zijn.

4. Veiligheidsafstanden en snelheidsbeperkingen

Om aanvaringen te voorkomen zijn er regels voor afstand en snelheid:

  • Minimaal 50 meter afstand houden van andere schepen en voor anker liggende of afgemeerde vaartuigen
  • Maximumsnelheid van 7 knopen, behalve in noodgevallen

5. Uitrusting en informatie

Verhuurders moeten zorgen voor adequate uitrusting en informatie:

  • Boten moeten uitgerust zijn met tracking- en locatiesystemen
  • Veiligheidsvoorschriften moeten zichtbaar op de romp zijn aangebracht:
  • Gelamineerd
  • In een taal die de gebruiker begrijpt

6. Assistentie en verantwoordelijkheden van verhuurders

Verhuurders hebben aanvullende verantwoordelijkheden:

De aanwezigheid van een reddingsboot die snel kan ingrijpen in het vaargebied en maximaal 10 verhuurde boten kan ondersteunen, ongeacht het bedrijf, moet worden gegarandeerd. Deze veiligheidsinstructies dienen te worden opgenomen in het huurcontract.

Ga naar de inhoud