De Spaanse regering overweegt om toeristische verhuur in woongemeenschappen te verbieden

De Spaanse regering overweegt om toeristische verhuur in woongemeenschappen te verbieden
Beeld: ai-beeld / redactie

De Spaanse regering overweegt om toeristische verhuur in woongemeenschappen te verbieden

De groeiende populariteit van toeristische appartementen in woongemeenschappen heeft de afgelopen jaren geleid tot verhitte debatten en zorgen over de leefbaarheid van stedelijke gebieden. De minister van Volkshuisvesting en Stedelijke Agenda heeft aangekondigd dat de regering een hervorming van de horizontale eigendomswet bestudeert. Dit om een veto uit te spreken over toeristische appartementen in gemeenschappen van eigenaren, omdat deze huizen een economische activiteit uitoefenen.

De minister heeft verklaard dat dit besluit voortkomt uit de rechtspraak van de Hoge Raad, die hierover vorig jaar al uitspraak deed in twee zaken over wijken in Oviedo en San Sebastián. De minister verdedigde het besluit door te wijzen op enkele uitspraken die de doctrine in die zin al hebben bevestigd. Concreet concludeerden de rechters dat de verhuur van woningen voor toeristisch gebruik een economische activiteit is.

De traditionele woongemeenschappen worden bedreigd door de opkomst van korte-termijn verhuur aan toeristen via platforms zoals Airbnb. Hierdoor zijn er vaak meer toeristische appartementen dan vaste bewoners in sommige woongemeenschappen. Dit heeft geleid tot een explosieve groei van aanbod in deze gemeenschappen. 

Op dit moment vereist de wet op horizontale eigendom dat de invoering van toeristische appartementen in woongemeenschappen afhankelijk is van een gunstige stemming van drie vijfde van alle eigenaren, die op hun beurt drie vijfde van de deelnamekosten moeten vertegenwoordigen.

De regering heeft aangegeven verder te willen gaan dan deze waarborg, zoals de minister heeft verklaard. Echter, er is nog geen specifieke informatie gegeven over hoe zij van plan is om de regelgeving aan te passen. Het blijft dus afwachten op welke manier dit precies zal worden ingevuld.

Ga naar de inhoud