Meer en meer Spanjaarden tonen minder interesse in het dagelijkse nieuws

Meer en meer Spanjaarden tonen minder interesse in het dagelijkse nieuws
Beeld: via canva.com

Meer en meer Spanjaarden tonen minder interesse in het dagelijkse nieuws

In een wereld vol informatie lijkt de interesse in nieuws vreemd genoeg af te nemen. Deze trend is vooral duidelijk zichtbaar in Spanje. De manier waarop mensen nieuws consumeren en waarderen is de afgelopen tien jaar drastisch veranderd, met grote gevolgen voor de journalistiek en de geïnformeerde samenleving die steeds neer last heeft van nieuwsmoeheid.

De interesse in nieuws in Spanje heeft een dramatische duikvlucht genomen. Waar in 2015 nog 85% van de Spaanse bevolking aangaf geïnteresseerd of zeer geïnteresseerd te zijn in nieuws, is dit percentage in 2024 gedaald tot slechts 52%. Deze daling van meer dan 30% is een van de sterkste die wereldwijd is waargenomen, vergelijkbaar met de situatie in Argentinië en het Verenigd Koninkrijk, zoals gemeld in het Digital News Report 2024 van Reuters.

De afnemende interesse in nieuws is niet gelijk verdeeld over de bevolking. Uit onderzoek blijkt dat 46% van de vrouwen interesse toont in nieuws, terwijl dit percentage bij mannen hoger ligt, namelijk 57%. Opvallend is dat jongeren tussen 18 en 24 jaar het minst geïnteresseerd zijn in nieuws. Ook de groep van 25-34 jaar heeft een lage interesse in nieuws. Daarentegen tonen mensen van 55 jaar en ouder aanzienlijk meer interesse in het nieuws.

Het vertrouwen in nieuws is sterk gedaald, met slechts 33% van de Spaanse bevolking die het nieuws vertrouwt. Onder jongeren is dit percentage zelfs lager, ongeveer 20%, terwijl ouderen (55+) meer vertrouwen hebben in het nieuws. Deze cijfers tonen een zorgwekkend beeld van de relatie tussen de Spaanse bevolking en de nieuwsmedia, wat ernstige gevolgen kan hebben voor democratische participatie en maatschappelijk debat.

Het vertrouwen in nieuwsbronnen varieert sterk. De lokale en regionale media, de Spaanse staatstelevisie RTVE en de commerciële omroep Antena 3, zijn de bronnen die het meeste vertrouwen wekken voor het nieuws, terwijl de commerciële omroep Telecinco en rechtsgeoriënteerde digitale krant OkDiario degenen zijn die het grootste wantrouwen wekken.

De verschuiving naar digitale platforms heeft de nieuwsconsumptie in Spanje drastisch veranderd, want 72% van de Spanjaarden ontvangt nieuws online, 56% ontvangt nieuws via televisie en 48% gebruikt sociale media voor nieuws (gedaald van 60% enkele jaren geleden). Populaire digitale platforms voor nieuws in Spanje zijn:

  1. WhatsApp (27%)
  2. Facebook (26%)
  3. YouTube (22%)
  4. Instagram (21%)
  5. X (voorheen Twitter) (16%)
  6. TikTok (11%)

Podcasts winnen aan populariteit, vooral onder jongeren en hogeropgeleiden, 62% van de Spanjaarden onder de 24 jaar heeft in de afgelopen maand minstens één podcast beluisterd waarbij nieuws- en politieke podcasts voornamelijk mannelijke luisteraars hebben.

Ga naar de inhoud