De helft van de 60-plussers in Spanje ziet zichzelf als een actieve persoon

De helft van de 60-plussers in Spanje ziet zichzelf als een actieve persoon
Beeld: via canva.com

De helft van de 60-plussers in Spanje ziet zichzelf als een actieve persoon

Dit artikel is 7 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Een goede gezondheid en welbevinden zijn de ultieme doelen die iedereen in zijn leven wil bereiken. De manier om dit te verwezenlijken is door zelfzorg. Dit heeft betrekking op alle acties en beslissingen die we maken om onze fysieke, mentale en emotionele gezondheid te onderhouden. Het bevat een grote verscheidenheid aan activiteiten die we regelmatig kunnen ondernemen om onszelf gezond te houden en ziektes te voorkomen. Maar wat vinden de 60-plussers van hun actieve leven in Spanje?

Uit een enquête van CaixaBank over actief ouder worden, blijkt dat 48% van de Spanjaarden ouder dan 60 jaar zichzelf als actief ziet, terwijl 72% zou willen dat ze nog actiever waren. Uit de studie blijkt ook dat één op de drie ouderen ervan overtuigd is dat het actief blijven niet leeftijdsgebonden is. Daarnaast gelooft meer dan 90% dat het actief houden van ouderen resulteert in een betere fysieke en mentale gezondheid, en bovendien de levensverwachting verhoogt.

Van degenen die zichzelf als actief zien, geeft zes op de tien deelnemers aan de enquête aan dat ze sport beoefenen en zich bezighouden met recreatieve activiteiten, terwijl meer dan de helft hun actieve tijd besteedt aan studeren, dingen leren, lezen of het uitoefenen van verschillende hobby’s of handwerk. In mindere mate, beschouwt 46% zichzelf als actief vanwege het zorgen voor familieleden en 14% omdat ze betrokken zijn bij het organiseren of deelnemen aan vrijwilligerswerk.

Zelfzorg en zowel fysieke als mentale activiteit zijn van fundamenteel belang voor het bereiken van persoonlijk welzijn. Het is van essentieel belang dat we reflecteren op onze zelfzorg gewoontes en manieren zoeken om onze gezondheid en welzijn te verbeteren. Naarmate we ouder worden, wordt zelfzorg steeds crucialer om een goede levenskwaliteit te handhaven en gezond ouder worden te stimuleren. Enkele specifieke onderdelen van zelfzorg voor ouderen zijn:

  1. Actief en gezond blijven. Ouderen kunnen profiteren van lichamelijke zelfzorg door gezonde gewoonten te adopteren, zoals een gebalanceerd dieet volgen, fysiek actief blijven, kracht- en flexibiliteitsoefeningen doen en medicatie nemen zoals voorgeschreven door hun arts.
  2. Emotioneel welzijn onderhouden. Voor ouderen is emotionele zelfzorg cruciaal. Dit houdt in dat men zorgt voor de mentale gezondheid, stress beheerst, emotionele steun zoekt, sociale relaties onderhoudt en deelneemt aan activiteiten die bijdragen aan het emotioneel welzijn.
  3. Ziektes voorkomen en beheersen. Ouderen moeten bijzondere aandacht besteden aan de preventie en beheersing van chronische ziektes zoals diabetes, hoge bloeddruk of hartkwalen. Dit kan het innemen van medicijnen omvatten.
  4. Het huis een veilige plek maken. Het verzekeren van een veilige thuisomgeving is fundamenteel voor ouderen. Dit kan betekenen dat er maatregelen genomen worden om vallen te voorkomen, zoals het installeren van leuningen, verbeteren van de verlichting en het wegnemen van mogelijke struikelblokken.
  5. Persoonlijke zelfstandigheid bevorderen. Het stimuleren van autonomie en persoonlijke zelfzorg is belangrijk voor ouderen. Dit kan betekenen dat ze hun persoonlijke hygiëne onderhouden, zich adequaat kleden, hun mondgezondheid in acht nemen en dagelijkse activiteiten zo onafhankelijk mogelijk uitvoeren.
Ga naar de inhoud