Pensioenleeftijd in Spanje gestegen naar 65 jaar en 6 maanden (2018)

Oeps ... foto ontbreekt!

Pensioenleeftijd in Spanje gestegen naar 65 jaar en 6 maanden (2018)

Dit artikel is 7 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Om gebruik te kunnen maken van een volledig pensioen dient een werknemer in 2018 tenminste 65 jaar en 6 maanden oud te zijn. Zoals afgesproken wat betreft de nieuwe pensioenleeftijden, lopen de pensioenleeftijden vanaf 2013 tot aan 2027 geleidelijk op van 65 jaar naar 67 jaar. Het minimum pensioen wat iemand met een partner kan krijgen in Spanje is vastgelegd op 11.044,60 euro in 2018.

Inwoners die hun leven lang gewerkt hebben en recht willen hebben op 100% van hun pensioen dienen met werk te stoppen op een leeftijd van 65 jaar en 6 maanden. Dat geldt dan voor die medewerkers die niet 38 jaar en 6 maanden gewerkt hebben. Deze leeftijd komt overeen met de verschuiving van de pensioenleeftijd van 65 jaar in 2011 naar 67 jaar in 2027 waarbij er elk jaar een maand of twee maanden bij komen.

Alle inwoners die sinds 1948 zijn geboren hebben te maken met deze progressieve stijging van de pensioenleeftijd terwijl die werkers die in 1960 en daarna zijn geboren niet met pensioen kunnen voor hun 67e, tenzij men tenminste 38 jaar en 6 maanden elke maand een bijdrage heeft afgedragen aan de sociale dienst.

Leeftijden

Met de geleidelijke stijging werd begonnen in het jaar 2013 waarbij men in dat eerste jaar een pensioensleeftijd had van 65 jaar en 1 maand om recht te hebben op het volledige pensioen. In 2014 was dat 65 jaar en 2 maanden, in 2015 werd dat 65 jaar en 3 maanden, in 2016 was dat 65 jaar en 4 maanden, in 2017 was dat 65 jaar en 5 maanden en dus in 2018 wordt dat 65 jaar en 6 maanden. In 2019 wordt de pensioenleeftijd 65 jaar en 8 maanden gevolgd door 65 jaar en 10 maanden in 2020, 66 jaar in 2021 en 66 jaar en 2 maanden in 2022, 66 jaar en 4 maanden in 2023, 66 jaar en 6 maanden in 2024, 66 jaar en 8 maanden in 2025 en 66 jaar en 10 maanden in 2026. Vanaf het jaar 2027 dient men tenminste 67 jaar oud te zijn.

Uitkeringen

Gepensioneerden krijgen een minimum uitkering van 11.044,60 euro in 2018 nadat deze voor het vijfde opeenvolgende jaar met het minimum percentage verhoogd werd met 0,25%, ongeveer 2 euro per maand meer. Het gaat hier dan om iemand die een pensioen krijgt waar ook de partner van afhankelijk is. Is dit niet het geval dan is het minimumbedrag bij een pensioengerechtigde leeftijd 8.493,80 euro. In geval van ernstige invaliditeit is de minimum uitkering voor 65-plussers 16.567,60 voor gepensioneerden met een partner. Diegene die geen partner hebben worden gezien als een eenpersoonshuishouding en krijgen een minimumpensioen van 13.426 euro.

Ga naar de inhoud