Search
menu
Search

Tuktuks vervangen op Mallorca paard-en-wagens

Tuktuks vervangen op Mallorca paard-en-wagens
Beeld: tuktuktuk.com / web

Tuktuks vervangen op Mallorca paard-en-wagens

De traditionele paard-en-wagens, zo typisch in de toeristische gebieden van Mallorca, maken plaats voor elektrische tuktuks. Deze gemotoriseerde driewielers die worden gebruikt voor toeristische ritten in verschillende steden over de hele wereld, zullen deze zomer op het eiland arriveren. Het is echter niet de hoofdstad Palma die debuteert met de moderne versie van dit zo typische vervoermiddel uit landen als Thailand, maar Muro. Deze gemeente heeft zich laten inspireren door het model dat al rondrijdt in Madrid om het te importeren naar het toeristische gebied van de gemeente.

De gemeente Muro wil de traditionele paard-en-wagens die opereren in Platges de Muro geleidelijk vervangen en om de overgang van dierlijke tractie naar elektrische voertuigen te versnellen, heeft ze al berekend dat ze 15 vergunningen zal creëren om deze emissievrije driewielers te exploiteren. Hiervan is het de bedoeling om er al 8 toe te wijzen in 2024. In de gemeentelijke begroting voor het komende jaar is zelfs al rekening gehouden met inkomsten van ongeveer € 320.000 uit de toewijzing van 8 tuktuk-vergunningen, tegen € 40.000 per stuk.

In afwachting van de definitieve voorwaarden is het de bedoeling dat het bestuursconcessies zijn voor een periode van 20 tot 30 jaar. Het aantal van 8 tuktuk-vergunningen voor 2024 is niet zomaar gekozen. “Het komt overeen met het aantal koetsiers dat momenteel in Platges de Muro werkt met paard-en-wagen. Zij vragen al lange tijd om de overstap, omdat sommige dierenactivisten hen bekritiseren of voor de koetsen gaan staan als ze toeristen rondrijden”, verzekert de burgemeester.

De gemeente Muro heeft de elektrische koetsen die begin december werden gepresenteerd door de naburige gemeente Alcúdia afgeslagen en in plaats daarvan gekozen voor elektrische tuktuks. Dit om het proces te kunnen versnellen en voor te zijn op het moment dat de Dierenwelzijnswet in de toekomst het gebruik van paard-en-wagen verplicht zal verbieden. “De elektrische koetsen zijn momenteel niet gehomologeerd in Europa en mogen dus niet over de weg rijden. Tuktuks daarentegen zijn volledig goedgekeurde voertuigen”, wijst burgemeester Miquel Porquer op.

De tuktuks die in Muro geïntroduceerd zullen worden zijn elektrisch en mogen uitsluitend opereren binnen de grenzen van deze gemeente. In de praktijk zullen ze inspelen op dezelfde vraag als de huidige paard-en-wagens, namelijk ritten in het toeristische gebied. Er is geen speciaal rijbewijs nodig om deze driewielers te besturen, dus iedereen met een autorijbewijs of motorrijbewijs kan in aanmerking komen voor een vergunning.

De overstap naar elektrische tuktuks in plaats van paard-en-wagen biedt verschillende voordelen. Ten eerste is het beter voor het dierenwelzijn, aangezien de paarden niet langer ingezet hoeven te worden voor toeristenvervoer. Elektrische voertuigen zijn bovendien milieuvriendelijker en stiller. Daarnaast kunnen de tuktuks makkelijker worden gereguleerd via vergunningen, terwijl de paard-en-wagens tot nu toe in een grijs gebied opereerden.

Regulering en professionalisering van dit type toeristenvervoer kan de kwaliteit en veiligheid ten goede komen. Tuktuks zijn kleiner en wendbaarder dan paard en wagen, waardoor ze beter geschikt zijn voor smalle straten. Tot slot biedt de overstap nieuwe economische kansen voor ondernemers die een tuktuk willen exploiteren met een vergunning.

De introductie van tuktuks op Mallorca brengt ook enkele uitdagingen met zich mee. Zo zal het even wennen zijn voor zowel locals als toeristen die gewend zijn aan het traditionele beeld van paard-en-wagen. Er zal tijd nodig zijn om de nieuwe tuktuks te omarmen als onderdeel van het straatbeeld.

Daarnaast bestaat de kans op overlast als er teveel tuktuks tegelijk op de weg zijn. Goede regulering van de hoeveelheid vergunningen en exploitatiegebieden is cruciaal om dit te voorkomen. Ook dienen verkeersregels voor de tuktuks duidelijk te worden gecommuniceerd om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Tot slot is de elektrische actieradius van de tuktuks een aandachtspunt. De ritten in het toeristische gebied zullen hier waarschijnlijk geen problemen bij opleveren, maar voor langere afstanden kan bijladen noodzakelijk zijn. Dit vraagt om goede laadinfrastructuur.

Ga naar de inhoud