Inheemse gevallen van dengue op Ibiza ontdekt: een bevestigde en vijf mogelijke gevallen

Inheemse gevallen van dengue op Ibiza ontdekt: een bevestigde en vijf mogelijke gevallen
Beeld: Canva

Inheemse gevallen van dengue op Ibiza ontdekt: een bevestigde en vijf mogelijke gevallen

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

IBIZA – Duitsland heeft Spanje geïnformeerd over twee uitbraken van dengue, die afkomstig zijn van Ibiza en zes mensen hebben getroffen die op het eiland waren tijdens de incubatieperiode. Er is één geval bevestigd en één geval wordt vermoed, naast vier andere gevallen die mogelijk verband houden met de uitbraken. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid waarschuwt ook voor een matig risico op meer besmettingen tussen mei en november.

Het bevestigde geval betreft een 27-jarige vrouw die in augustus 2022 met haar partner en 14 maanden oude dochter op Ibiza verbleef. Ze kregen alle drie symptomen op 31 augustus, maar alleen de moeder werd getest. De diagnose van dengue werd bevestigd door de detectie van specifieke IgM-antilichamen en virale antigenen.

Een andere vrouw van 37 jaar wordt beschouwd als een mogelijk geval, omdat ze naar Ibiza reisde en dezelfde plaats bezocht als de eerdere positieve gevallen, samen met haar partner en 9-jarige zoon in oktober 2022. Na aankomst op het eiland op 6 oktober vertoonden ze allemaal symptomen. De moeder op 13 oktober, de zoon op 12 oktober en een derde persoon op 15 oktober. Alleen de moeder zocht medische hulp en de diagnose van dengue werd gesteld door de detectie van alleen IgM-antilichamen.

Een mogelijk geval, afkomstig uit Mexico dat symptomen vertoonde vanaf 11 augustus en zich in dezelfde plaats bevond als de twee eerder beschreven gevallen tussen 11 en 31 augustus, werd geïdentificeerd dankzij de surveillance van geïmporteerde positieve gevallen.

De Aedes albopictus-mug, beter bekend als Aziatische tijgermug, die overal in het Spaanse Middellandse Zeegebied, op de Balearen en in sommige delen van het binnenland en noorden van het land voorkomt, is één van de potentiële overbrengers van dengue. Het Coördinatiecentrum voor Noodsituaties en Gezondheidswaarschuwingen (CCAES) van de gezondheidsdienst heeft gemeld dat de mug voor het eerst in 2014 werd gedetecteerd en sindsdien op het hele eiland als gevestigd wordt beschouwd. Na kennisname van deze gevallen hebben de regionale autoriteiten passende acties gepland voor surveillance en controle, evenals communicatie en informatie aan de bevolking.

Op dit moment wordt het risico op nieuwe inheemse gevallen van dengue op Ibiza als laag beschouwd vanwege de lage activiteit van de vector, maar tussen mei en november zal dit matig zijn. De uitvoering van controleacties gericht op het verminderen van de dichtheid van deze muggen kan het gevaar verminderen.

Ga naar de inhoud