Waarom Nederland als wereldkampioen in belastingontduiking zou moeten zwijgen

Waarom Nederland als wereldkampioen in belastingontduiking zou moeten zwijgen
Beeld: 123rf

MADRID – Zoals de afgelopen dagen alom is gemeld, lopen Nederland en Duitsland voorop in de groep van landen die weigeren de Europese Unie toe te staan de effecten van het coronavirus op de Europese economie gezamenlijk aan te pakken. Ze hebben er alle recht toe, maar het lijkt niet erg te stroken met het lidmaatschap van een economische en monetaire unie. De argumenten die hun standpunt rechtvaardigen zijn evenmin acceptabel.

Onderstaand is een vertaling van een Spaans artikel geschreven door hoogleraar Toegepaste Economische Wetenschappen Juan Torres López dat geplaatst is in de Spaanse krant Público. Lees het Spaanse artikel HIER. Het ons toegezonden artikel is vertaald door Sandra Berbee.

De uitspraken van de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra, waren bijzonder hard. Hij stelt enerzijds dat als er een gemeenschappelijke schuld zou worden uitgegeven, ondertekend door alle landen (euro-obligaties), de landen in het Zuiden, die naar zijn mening hun financiële verplichtingen niet naar behoren zijn nagekomen, een probleem van moreel risico zouden opleveren voor de landen in het Noorden die wel al hun verplichtingen zijn nagekomen.

Wij economen noemen het moral hazard wanneer een agent informatie heeft, de gevolgen van zijn handelingen voor anderen kent en deze toch uitvoert om er voordeel uit te halen. Met andere woorden, de Nederlandse minister is van mening dat als Spanje, Italië of Portugal weten dat de rest van de EU gezamenlijk hun schulden op zich zal nemen, ze meer schulden zullen maken dan ze zouden moeten.

Dit is iets wat natuurlijk zou kunnen gebeuren en moet worden vermeden in een economische unie, maar om dit argument naar voren te brengen wanneer de oorzaak van de schuld van de landen in de periferie een gezondheidscrisis is, die ook de landen in het Noorden treft, is op zijn minst een duidelijk teken van cynisme.

Het valt nog te bezien of de kosten van de pandemie in sommige landen uiteindelijk hoger zullen uitvallen dan in andere en de redenen voor de verschillen die zich kunnen voordoen, moeten te zijner tijd worden geanalyseerd en er zal dienovereenkomstig gehandeld moeten worden. Bij voorbaat lijkt het echter niet nauwkeurig om te denken dat de uitgaven van sommige landen inefficiënter zullen zijn dan die van andere. En als het op dit moment anders is, denk ik niet dat het te wijten is aan een kwestie van efficiëntie of de capaciteit om goed te besteden, zoals de Nederlandse minister zegt.

In feite lijkt het onvermijdelijk dat er in landen als Italië of Spanje meer geld nodig is voor de pandemie als we bedenken dat de ouderen hier in het ziekenhuis worden opgenomen, terwijl ze in Nederland al veroordeeld zijn en thuis sterven. Of omdat de strategie die daar wordt gevolgd die van het bereiken van “kudde-immuniteit” is, wat betekent dat er een veel lager percentage tests moet worden uitgevoerd op de totale bevolking, een alternatief waarvan we niet weten wat de kosten zullen zijn op de middellange en lange termijn, niet alleen financieel maar ook in termen van mensenlevens.

Eerlijk gezegd ben ik er niet zeker van dat minder uitgeven om het leven van je grootouders te redden een superieure of meer voorbeeldige manier is om beschikbare middelen in te zetten.

Beeld: Rutte en Sánchez in goede tijden / Twitter

Een tweede argument dat de Nederlandse minister nu gebruikt is al een oude bekende van het verhaal dat de Europese politiek domineert: de landen in de periferie, de “pigs” (PIGS in het Engels, verwijzend naar Portugal, Italië, Griekenland en Spanje) zijn van nature corrupt en verspillen het geld van de belastingbetaler. Een andere Nederlandse minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, zei in maart 2017 dat de landen in het zuiden al hun geld uitgeven “aan drank en vrouwen en dan om hulp vragen”. En dat is de minister van een land dat prostituees in etalages tentoonstelt.

Ik ga niet ontkennen dat er in Spanje geen corruptie is. Beschaamd probeer ik het al mijn hele leven te bestrijden. Maar dat is één ding. Iets anders is toe te geven dat het alleen bestaat in onze zuidelijke landen.

Natuurlijk is er corruptie In Spanje. Eén daarvan is de “retail of kleinschalige corruptie”, die vóórkomt onder de politieke klasse. We weten dat ons vorige staatshoofd ook een ordinaire steekpenning-ontvanger was. Dit is echter niet de belangrijkste corruptie. Als er zoveel gepraat wordt over politieke corruptie, alsof het de enige zou zijn, dan is het om die andere zwaardere corruptie te verdoezelen. 

Wat corrupte politici verkrijgen is slechts een fooi vergeleken met de grote winsten die worden behaald door corruptie in de bouw van luchthavens zonder vliegtuigen, snelwegen zonder auto’s, onnodige faraonische havens, activiteiten in financiële engineering, enz. door grote bedrijven, banken en investeringsfondsen, die voor een groot deel juist uit Noord-Europese landen zoals Duitsland en Nederland komen. De speculatieve luchtbellen in Europa zijn voornamelijk gefinancierd door Duitse en Nederlandse banken. Overigens ten koste van het niet gebruiken van dit kapitaal voor de ontwikkeling van hun eigen economie. Grote corruptie is al lang aanwezig in landen als Duitsland en Nederland.

Duitsland heeft zich kunnen ontwikkelen tot een grote exportmacht, onder andere dankzij steekpenningen, een praktijk die zo gebruikelijk is bij grote bedrijven, dat deze tot enkele jaren geleden zelfs fiscaal aftrekbaar was. Alleen al bij de gigant Siemens zijn onregelmatige transacties ontdekt ter waarde van zo’n 420 miljard euro. Volkswagen heeft miljoenen klanten bedrogen met het dieselmotorschandaal; veel grote Duitse bedrijven zoals onder andere Deutsche Bank, Vodafone, Deutsche Telekom of Deutsche Post zijn ook betrokken geweest bij grote schandalen en de zogenaamde grootste belastingfraude in de Europese geschiedenis, de Cum-Ex-zaak, werd in Duitsland georganiseerd.

En hoe zit het met Nederland, afgezien van het feit dat hun grote bank ING multi-miljoenen dollars boetes heeft moeten betalen voor het witwassen van geld? Is dat niet een andere vorm van corruptie, eleganter als je wilt, hoewel met evenveel of zelfs schadelijkere gevolgen in andere opzichten? En was wat sommige Nederlandse multinationals deden tijdens de apartheid in Zuid-Afrika geen corruptie van de meest criminele soort?

Is het soms geen corruptie dat Nederland een echt belastingparadijs is geworden, dat grote bedrijven in staat stelt belasting te ontduiken in de landen waar ze actief zijn? 

Kan men zeggen dat er in Nederland geen sprake is van corruptie en dat overheidsmiddelen eerlijk worden gebruikt als het land zich aanbiedt als steun voor financiële technieken die de schatkisten van andere staten ondermijnen? Is het stelen van eigen geld corruptie en het toestaan van stelen van geld van anderen, zoals Nederland doet, niet?

Uit een recente studie, gepubliceerd in een tijdschrift van het Internationaal Monetair Fonds, blijkt dat de helft van de fictieve investeringen in de wereld in Nederland en Luxemburg plaatsvinden. Dit zijn geen reële investeringen. Ze staan slechts in de boekhouding van bedrijven om belastingen te ontduiken. In Spanje wordt geschat dat de grote multinationals zo’n 13,5 miljard euro aan belastingen ontduiken dankzij het bestaan van landen als Nederland, die de mogelijkheid bieden om deze belastingen te ontduiken.

Met welk recht en op welke basis diskwalificeert de Nederlandse minister de landen van Zuid-Europa vanwege het hebben van meer schulden, wanneer zijn eigen land één van de grote faciliteerders is van de belastingontduiking die de schatkisten van diezelfde zuidelijke staten ruïneert? Volgens het rapport Uncovering Offshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network uit 2017, is Nederland de grootste wereldwijde aanbieder van belastingontduikingsdiensten op onze planeet.

Beeld: Rutte en Sánchez in goede tijden / Twitter

Met welke morele kracht kan een land over efficiëntie in het gebruik van publieke middelen spreken, als ze zelf naam geeft aan de “Nederlandse (Dutch) Sandwich”, niet bepaald een culinair genot maar wel één van de meest verfijnde witwaspraktijken?

Hoe kunnen de leiders van een land dat de noodzakelijke poort is voor het financiële terrorisme van onze tijd, dat landen, bedrijven en de productieve economie van de planeet ruïneert, lessen geven over financiële degelijkheid?

En de Nederlandse minister vergeet dat als de landen van het Noorden grote overschotten kunnen accumuleren, dat komt omdat ze de eurozone een pervers besturingssysteem hebben opgelegd, dat geen goede aanpassingsmechanismen kent, zodat landen als Nederland of Duitsland buffers kunnen opbouwen, niet alleen omdat ze rijker en misschien wel efficiënter zijn, maar ook omdat ze spelen met het voordeel dat ze een club hebben opgericht waar de regels ongelijken op gelijke wijze behandelen. 

De Noord-Europese landen, met Duitsland en Nederland als koplopers, spelen vals. Zij profiteren van de euro doordat deze is ingevoerd zonder Europese schatkist, zonder regels die een effectieve aanpassing van de onevenwichtigheden voorkomen en zonder beschermingsmechanismen tegen schokken, zoals bijvoorbeeld een pandemie, die asymmetrische effecten tussen de lidstaten teweegbrengt. Ze hebben de belangrijkste bedrijven in de Europese periferie opgekocht tegen een spotprijs, leven van de export naar deze landen, financieren en profiteren van bubbels zoals de vastgoedzeepbel in Spanje en daar bovenop beschuldigen ze ons van verkwisting.

De Nederlandse minister heeft de Europese Commissie gevraagd te rapporteren waarom sommige EU-landen de afgelopen jaren financiële reserves hebben opgebouwd en andere niet. Onbegrijpelijk, want elke derdejaarsstudent economie weet dat dit onvermijdelijk is wanneer een monetaire unie, zoals de euro, opzettelijk slecht is opgezet. Robert Mundell kreeg de Bank of Sweden’s Economics Prize (gelijk aan de Nobelprijs) voor het feit dat hij dit bijna zestig jaar geleden, in 1961, heeft bewezen en het is moeilijk te geloven dat een minister van Financiën dit niet weet en naar het antwoord moet vragen.

De minister heeft deze keer niet gezegd dat wij Spanjaarden, net als de rest van de burgers in Zuid-Europese landen, lui zijn en niets meer ambiëren dan feesten en siësta’s, ook al werken we gemiddeld 272 uur per jaar meer dan de Nederlanders.

De Nederlandse en Duitse leiders hebben reden om hun mond te houden. Wij Spanjaarden mogen onze vele gebreken niet verbergen, waaronder het onze corrupte elites te hebben toegestaan om zoveel van onze rijkdommen aan Duitse en Nederlandse bedrijven over te dragen of te verkopen, of te hebben toegestaan in de euro te worden opgenomen zonder een objectieve beoordeling te maken en zonder een debat over de voor- en nadelen ervan. Maar wat we niet kunnen toestaan is dat de leiders van die landen ons beledigen op de manier waarop ze dat hebben gedaan. De president van Portugal, Antonio Costa, heeft het heel duidelijk gezegd: “de uitspraken van de Nederlandse minister zijn walgelijk”. Hij heeft helemaal gelijk.

Nederland heeft, net als Duitsland, veel dingen waar we in andere Europese landen een voorbeeld aan kunnen nemen en van moeten leren. Hun supremacisme en arrogantie van de laatste tijd zijn echter onaanvaardbaar en naar mijn mening ongerechtvaardigd. Het is shockerend dat Nederland de morele gids van Europa wil zijn, terwijl het (wel al zieke) ouderen thuis laat sterven zonder ziekenhuiszorg omdat ze te oud zijn, en ons de les leest over financieel fatsoen, terwijl het zelf een belastingparadijs is. Dit betekent dat de Europese Unie een ernstig probleem heeft en we ons moeten afvragen of het de moeite waard is om partner te zijn van een land dat woorden als samenwerking of solidariteit niet uit kan spreken.

AUTEUR: Juan Torres López is hoogleraar Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Sevilla. Hij heeft duizenden opinieartikelen en talrijke boeken gepubliceerd over de economische realiteit, waaronder vele bestsellers.
VERTALING: Sandra Berbee (Málaga)
BRON: Público

Meer recente artikelen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Beste lezers. Wij zijn genoodzaakt om opnieuw de mogelijkheid tot reageren op onze artikelen te annuleren omdat we veel last hebben van spam-reacties en extra webverkeer. Hierdoor wordt de vraag naar onze website te hoog waardoor onze webhosting ons al meerdere keren op non-actief heeft geplaatst. We moeten opnieuw zoeken naar een oplossing om ervoor te zorgen dat jij als lezer kunt blijven reageren maar ook dat de website ‘in de lucht’ blijft.

Er zijn meer dan 30.000 reacties geplaatst op SpanjeVandaag en de mogelijkheid om te reageren willen we ook graag blijven handhaven maar dan wel op een manier dat de website in de lucht kan blijven. Ter vergelijking, op een normale dag worden tussen de 30 en 50 reacties geplaatst maar komen er net zoveel of meer spam-reacties binnen die weliswaar gescreend en gedetecteerd worden maar waardoor de website trager wordt en soms niet te bereiken is. Daardoor kunnen ook goedbedoelde reacties tussen de spam-reacties komen en dat kunnen we niet altijd controleren(ook omdat we niet 24 uur achter de computer zitten en de spam automatisch elke dag verwijderd wordt).

Excuses voor het ongemak en we zoeken opnieuw (het is de derde keer dat dit gebeurd) naar een oplossing. Je kunt altijd op onze Facebook pagina en Facebook groep of op Twitter terecht om te reageren op onze artikelen. Mocht je ergens vragen over hebben dan kun je ons altijd een email sturen of contact opnemen via WhatsApp. We proberen alle vragen die over Spanje gaan te beantwoorden. De redactie.

Abonneer
Abonneren op
81 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments

die eu beweging is enkel goed om dementerende politiekers een laatste belachelijk hoog loon te betalen
voor de eu waren er minder arme mensen in deze eu landen nu hebben ze aleen maar stress ,schulden en problemen

Eerst je eigen land op orde brengen voordat je wat over een ander land zegt of schrijft want ……. verbeter de wereld en begint bij jezelf !! Hou het positief, ben je het er niet mee eens, ga in discussie en vooral niet met modder gooien is zeer negatief en niet constructief !!

Kritiek hebben op krijgen van kritiek en dan zelf kort door de bocht gaan…wat een

En hij heeft het vandaag nog eens herhaald op TVE 1 . En hij heeft gelijk. Ik dacht dat de fransen kampioen waren in protectionisme , maar ze worden geklopt door de hollanders.En kritiek doet bij sommigen pijn.Maar zo is het leven, de ene kritiek de andere dag een bloemetje .

Corrupte is er overal ! en daar moet wereldwijd tegenop gestreden worden !! Wat een schandalige situatie is de bewuste Tweedeling welke in de maatschappij ontstaan is , er daklozen én voedselbanken bestaan , bewust gecreëerd door de elite in Europa OOK in Nederland !! Gepensioneerden in Nederland al 12 jaar financieel achterlopen in hun bestedingen , Terwijl de kassen van hun gespaarde pensioenpremies in de fondsen overlopen !! Zoals altijd de Elite zorg voor zich zelf vaak ten kosten van anderen zwakkeren mensen !! OOK IN NEDERLAND !!

De Nederlanders hier zijn duidelijk in hun gat gebeten. De waarheid kwetst !

Het is guiderñijk dat je het artikel niet hebt geleze. Het hangt met leugens en halve waarheden aan elkaar. Om een zin op te nemen van wat Nederland niet heeft gezegd gaat echt alle perken te buiten.

Van een econoom verwacht je meer inhoud dan alleen met het vingertje wijzen. Bv naar Duitsland met sjoemelsoftware terwijl Seat VW-motoren gebruikt . ING die boetes vanwege “witwassen “. moet betalen. Zij zagen niet voldoende toe dat hun bank werd gebruikt voor witwassen. Nederland wordt weggezet als koloniale bezetters en er wordt niet gerefereerden de Spaanse inquisitie. Hij lijkt wel pissig omdat Alva van ons verloren heeft. Dat een hoogleraar, die zoveel publicaties op zijn naam heeft niet even beide zijden van een probleem kan bekijken en een hand in eigen boezem steekt valt op door zijn kortzichtig blikvernauwing. PS.… Lees verder »

In het land van de (nederlandse) blinden is éénoog koning !!!

Het zou mij teveel tijd kosten om deze argumenten een voor een te ontkrachten, maar ik kan mij niet voorstellen dat dit een afgestudeerde econoom met verstand van zaken is.
Feit is dat de pigs er inderdaad een zootje van hebben gemaakt, geen hervormingen hebben doorgevoerd en dat zij al 10 jaar extra aan het monetair infuus van Draghi/EU hangen. By the way: Frankrijk is ook zo’n technisch failliet land met een grote bek.

Erg ondankbaar deze inderdaad grotendeels corrupte Spaanse elite, waartoe ik ook deze professor reken. Juist ook Spaanse ondernemers en middenstanders klagen steen en been over corrupte in de Spaanse politiek, die hen het werken vrijwel onmogelijk maakt. Het is nooit genoeg. Hoeveel Britse renteniers niet zijn besodemieterd met naar later bleek illegaal gebouwde huizen in Spanje en hebben zo hun een deel van hun spaargeld verloren. Toen ik voor het eerst in Spanje kwam, op doortocht naar Portugal, hadden ze vrijwel geen snelwegen. Allemaal aangelegd met steun van Europa. Dacht je dat de Rotterdamse haven met steun van Europa is… Lees verder »

Ja Cornelis, goed geschreven. Torres López spuugt naar mijn mening zijn nogal gefrustreerde gal over de gang van zaken in Spanje en nog vreemder is zijn commentaar over onze NL grootouders. Is dat een hoogleraar economische wetenschappen ?… Dat is on-Spaans, men geeft in Spanje alleen maar om zijn eigen bloed en zo ook zijn eigen grootouders, dus oudere mensen op 3000 km afstand die hij niet kent kunnen niet relevant zijn, het zou hem een fluit moeten interesseren. Wel duivels knap is hij om bij anderen de fouten te zoeken en schuldig te maken, daar is hij typisch Spaans… Lees verder »

Ik vind ook dat we nooit aan de Euro hadden moeten beginnen. Als Spanje in 2008-2010 de Peseta nog had gehad, had het die kunnen devalueren, en misschien niet zo geleden tijdens de economische crisis. Deze crisis is nog lang niet voorbij trouwens in Spanje, waar we sinds 2008 weer terug bij af zijn met een kwart van de bevolking onder de armoede grens, en nog eens 25% er dicht tegenaan. En 20% (vóór Corona) werkeloosheid. Zonder de Euro waren we echt beter af geweest. Over die Euro is helemaal geen echt debat geweest. De Fransen wilden persé dat Spanje,… Lees verder »

I rest my case. Amen………..

De volgende zinsnede doet mij vermoeden dat de schrijver van het stuk nogal wat wroeging – of een persoonlijke agenda – heeft. Ik vind deze vorm van publiceren tenderen naar ‘stemmingmakerij’. Ik citeer de volstrekt onnodige (en mogelijk tevens onware) zin: “De minister heeft deze keer niet gezegd dat wij Spanjaarden, net als de rest van de burgers in Zuid-Europese landen, lui zijn en niets meer ambiëren dan feesten en siësta’s, ook al werken we gemiddeld 272 uur per jaar meer dan de Nederlanders.” Let wel: ik ben niet trots op onze Shell minnende regering die als een CEO leiding… Lees verder »

Waarom deze ongenuanceerde mening van deze meneer plaatsen? En voorzien van een berichtkop die ook nuance ontbeert? “die weigeren de Europese Unie toe te staan de effecten van het coronavirus op de Europese economie gezamenlijk aan te pakken” is onjuist. Er is geen land dat weigert. Er is wel degelijk steun voor EU aanpak, maar niet zonder heldere afspraken.

Zolang in Spanje je gestor,banken of welke instantie dan ook raar aan beginnen te kijken als je claimt niets buiten de boeken om te doen lijkt mij dit niet het juiste land om een ander land te be of veroordelen op dit thema.

Heb je helemaal gelijk in, de ondergrondse economie in Spanje is veel te groot. Daarin moeten we absoluut leren van Nederland en Duitsland en deze landen mogen ook best druk uitoefenen op Spanje in die zin. Maar Nederland, zo’n groot belastingparadijs, en dan ons in het zuiden constant op de vingers tikken, dat kan echt niet (meer).

U bent als vertaalster van het artikel van deze professor wel erg in de huid van deze auteur gekropen. Kunt U kwantificeren hoeveel Spanje zogenaamd verloren heeft dankzij de vermeende Nederlandse belastingpraktijken en hoe dat zich verhoudt tot de ontzagwekkend gegroeide Spaanse staatsschuld. Weet U wat de negatieve waarde is van 1 procentpunt rente verlaging: 15%. Dus als de rente daalt van 5% naar 2%, dankzij de ECB, kost dit investeerders zoals Nederlandse pensioengerechtigde maar liefst 45% van de waarde van hun investering in Spaans staatsschuldpapier. Vermenigvuldigd U dit 45% nadeel eens met de omvang van de Spaanse staatsschuld ?… Lees verder »

In het artikel stelt de schrijver dat in Spanje wordt geschat dat de grote multinationals zo’n 13,5 miljard euro aan belastingen ontduiken dankzij het bestaan van landen als Nederland. Als je het nog niet gelezen hebt, heel interessant is het boek MONEYLAND van Oliver Bullough, over het verborgen geld op de wereld.

In elk land heb je een elite die profiteert. Zowel in Spanje als in Nederland. Al jaren heeft de middenklasse het zwaar en dat komt met deze corona crisis in een stroomversnelling. Ook in Nederland. Wat te denken van jonge mensen die in Nederland nauwelijks toekomst hebben vanwege de schrikbarend hoge woningprijzen. Ook een gevolg van de extreem lage rente, die nodig is om landen als Spanje op de been te houden. Je mag wel spreken van een wereldomspannende elite die profiteert en dat overstijgt landsgrenzen. Overigens is 13,5 miljard volstrekt onvoldoende om het Spaanse probleem op te kunnen lossen.… Lees verder »

Ik zie niet in waarom niet, nederland is aanzienlijk minder corrupt, heeft veel minder schuld, functioneerd op bijna alle fronten beter,is een van de grootste netto betalers in de Eu en heeft weliswaar een gunstig belastingklimaat, maar niet illegaal, zwart, of wat dan ook. Niemand verbied spanje of welk land dan ook eenzelfde klimaat te creeren. Buiten dat, het zijn allemaal volwassen mensen, als iemand anders een ander onterecht de les zou lezen dan kun je daar ook gewoon je schouders over ophalen, door zo tekeer te gaan als een klein kind die zijn zin niet krijgt gaat deze hoogleraar… Lees verder »

Mijn Spaans is onvoldoende om uw vertaling volledig op juistheid te kunnen beoordelen. Maar er staan menigen en standpunten in die je van een viroloog of geschiedkundige mag verwachten, of, ter zake onkundig / ongepast / niet van toepassing. Bij mij is de indruk ontstaan de de vertaling geen juiste weergave is van het (Spaanse) origineel. Indien wel betekent het een diskwalificatie van deze (“beroemde”)econoom……

Het onderwerp Eurobond ligt al jaren op tafel. Nu heeft Italië en Spanje dit omgedoopt naar Coronabond. NL heeft nooit gezegd dat zij niet wil helpen maar niet met een blanco cheque. Overigens kan de NL regering en Duitsland en Oostenrijk en Finland niet anders omdat deze landen geen parlementaire meerderheid krijgen voor het invoeren van Euro (Corona bonds).

Het gaat erom dat er “nu” een wereldwijde gezondheidscrisis heerst, die we gezamenlijk moeten oplossen. Als Spanje en Italië vallen binnen Europa, zal het Nederland en Duitsland veel meer kosten dan die Eurobonds.

De ECB met de Franse Trichet de Italiaanse Draghi heeft al jaren lang meer dan wat redelijk is gedaan om de Romaanse landen van de ondergang te redden. Die belachelijk lage rente nodigde alleen maar uit tot nog meer verkwisting in deze landen, op kosten van bijvoorbeeld Nederlandse gepensioneerden (lage rente). Die landen hebben niet gespaard voor hun pensioenen, zoals wij. Mogen we straks ook de Romaanse pensioenen gaan betalen omdat het zo zielig is dat Romaanse ouderen geen appeltje voor de dorst hebben gespaard ? Het hek is van de dam, de beer is los en Nederland is de… Lees verder »

Dat is ook enkel een aangenomen veronderstelling geponeerd om mensen een richting op te bewegen die men normaal niet zou kiezen.

Vandaag ervaring van een rechter uit Madrid gelezen. Zij vertelt dat daar ook keuzes gemaakt worden door capaciteitsgebrek voor beademing. Ze geeft aan dat het ten koste van de ouderen gaat. Verder als je boos bent moet je je niet verlagen tot dit soort vuilspuiterij maar het gesprek aangaan. De inhoudelijke waarde is verloren gegaan door de emotie. Jammer.

Ja misschien heb je gelijk Jos. Maar Nederland is wel een echt belastingparadijs waardoor er veel minder belasting in de Spaanse schatkist terecht komt.

Dan gaat u er dus voor het gemak maar van uit dat als Nederland andere regels zou hanteren deze bedriiven er onmiddelijk voor kiezen dan hun complete omzet maar officieel via Spanje te laten lopen, iets wat in de werkelijkheid nooit gaat gebeuren .

Dit is wel een reactie op hetgeen de hollandse minister gezegd heeft in het EU parlement.

Ik schaam me dood voor het gedrag van Nederland.
Ze lopen ver buiten hun schoenen met dit arrogante gedrag.
Ze weten altijd alles beter (?)
Bovendien ontzettend Dom om op dit dramatische moment zo te reageren.
Overal duikt het nationalisme op en op deze manier wakkeren ze het alleen maar aan.

Echt waardeloos en Spanje, Portugal en Italië hebben groot gelijk als ze zeggen dat dit Walchelijk is.
Nu moeten ze het allemaal weer recht zien te breien…
Zó dom, het lijkt Trump wel

Op economisch vlak weten ze het toch ook aantoonbaar beter. Het kan toch niet zo zijn dat een land wat zijn prioriteiten ,inzet , en kennis beter op orde heeft het resultaat hiervan blind moet afdragen aan een land dat onder het excuus van cultuur en geschiedenis dit weigert. Wij wonen en ondernemen al heel wat jaren in spanje en hoe aardig ,vriendelijk, of goed alle intenties ook zijn, men heeft hier minimaal 2 en vaak aanzienlijk meer keer zoveel tijd nodig als een nederlander of duitser. En dat niet omdat ze het druk hebben maar enkel omdat men het… Lees verder »

Nacionalisme steekt in deze crisis periode de kop op, ieder voor zich en de regeringen voor ons allen. Maar Nacionalisme is van alle tijden warin Frankrijk, Italie, Duitsland en niet in de laatste plaats Spanje voorop lopen. Zolang Spanje zijn economie niet op orde heeft, sjoemelt met alles en iedereen op financieel gebied, op Parkeerboetes en andere verkeersovertredingen 50% korting verleend als die binnen 20 dagen betaald worden, discriminerend te werk gaat ten opzichte van buitenlanders door hun verkeerd geparkeerde auto weg te slepen daar waar duidelijk op de zelfde ¨foute ¨manier geparkeerde voetuigen met Spaans kenteken voorzien worden van… Lees verder »

Exact dat Wim, met de aanvulling dat ze in spanje helemaal niet anders willen. Ik heb al menig discussie met banken,gestors, gemeentes etc gevoerd en het komt steeds op hetzelfde neer, men vind het hier simpelweg onzin om een stapje harder te lopen, de lunch een half uurtje later te beginnen, of welk andere consessie dan ook om een bepaald doel te verwezenlijken binnen afzienbare tijd. Het staat ze uiteraard vrij dit te doen, enkel dan ook niet zeuren lijkt mij.

Bedankt Lucía. Ik denk dat Nederland beter moet communiceren. In de marketing bestaan een heleboel boeken over hoe communiceren (verkopen) aan verschillende nationaliteiten. Ik geloof dat ze Wopke Hoekstra een paar van die boeken te lezen zouden moeten geven 😉

Wopke Hoekstra verdient een grote pluim dat hij na het vertrekt van de gelijkgestemde Britten een alliantie van Noordelijke landen, zoals Finland en Oostenrijk, heeft gesmeed. Inderdaad geeft onze Minister Hoekstra hieraan leiding en vormt zo een tegenwicht tegen een natuurlijke alliantie van romaanse Zuid Europese landen, waaronder Frankrijk. Vanwege het succes van deze Noordelijke alliantie werd onze Wopke Hoekstra inmiddels de gebeten hond van Zuidelijke landen omdat zij aanvoelen dat het tijdperk van leentjebuur spelen bij Noordelijke landen op zijn eind loopt.

Wopke Hoekstra kan dat wel hebben. Hij heeft meer ruggengraat dan …….

Noord Europa zorgt al jaren voor het terugdringen van de staatsschuld en kan daarom nu goedkoop geld lenen en de financiering van “corona kosten” betalen.
Spanje heeft een staatsschuld gelijk aan Duitsland en Nederland samen met de helft van de inwoners. Dus, zó dom…………..

Het lijkt er meer op dat dit artikel geschreeven is om verdeeldheid te zaaien binnen de EU. Spaanse vrienden vertellen mij dat de schrijver behoort tot de rechtse groep die wil dat Spanje de EU verlaat.

Hallo Nicor, nee hoor, de schrijver staat eerder aan de kant van Podemos, een linkse partij en hij wil zeker niet dat Spanje de EU verlaat.

Wim, je kunt volgens mij gewoon je paspoort inleveren als je dit wilt. Jammer dat mensen met oneigenlijke en ook onjuiste gegevens met modder gooien. Veel zaken worden vanuit eigen perspectief neergezet. Helaas geeft dit een verkeerd beeld. Noord Europe heeft in het verleden en ook nu en ik denk ook in de toekomst de zuid Europeanen flink geholpen. Gelukkig. Nu moet worden gesproken in welke mate we nu moeten helpen. Dit kan niet zonder garanties en goede afspraken. Een blanco check zit er niet in. In mijn optiek logisch. Maar we gaan zeker door met helpen. Maar het ergste… Lees verder »

Inderdaad Rene, je hebt gelijk, er is een groot cultureel verschil tussen noord en zuid Europa. Ipv van zo koel economisch reageren, zou NL misschien beter moeten uitleggen hoe goed ze met hun ouderen omgaan. Door de verkeerde woordkeus, is er een misverstand ontstaan. Er is natuurlijk ook een groot taalprobleem, jammer genoeg.

Dit verhaal kennen we toch al lang dan hier bij hoort ook nog Frankrijk bij wat hier niet vermeld wordt Laten we het netjes zeggen er wordt in deze zuidelijke landen makkelijker geld uitgegeven als er binnen komt. Onder de zuidelijke landen zijn nog steeds landen waar de mensen met 57 jaar met pensioen gaan. Lees ook het bericht hieronder van Nicor er wordt door zowel de politiek wel heel makkelijk met geld gerommeld van koning tot politieke leiders en daarvoor moet je geen namen noemen, toch?

Daar heb je helemaal gelijk in, er is zeer veel politieke corruptie in zuid Europa. Maar bij de subtielere corruptie van belastingparadijzen Nederland, Luxemburg en Ierland bijvoorbeeld, gaat het om veel grotere bedragen…

Dat is per definitie fout, een complete maatschappij die een deel buiten de boeken houd kosten aanzienlijk meer.

Nog een opmerking. Nederland is geen wereldkampioen belastingontduiking. Dat is Griekenland. In nederland vestigen zich veel buitenlandse bedrijven om belasting te onwijken, de echt grote zitten ecyer in Ierland, en worden door de EU aangepakt om deze belastingontwijking. Belastingonduiking is in Nederland strafbaar met hofe boetes en gevangenisstraffen. De Panama papers toonden trouwens aan dat veel Spanjaarden aan belastingontduioking doe, waaronder de vader van de huidige koning.

Jawel hoor, Nederland is een van de grote belastingparadijzen ter aarde. Op Tegenlicht en in andere Nederlandse media en boeken is het uitgebreid aan de orde gekomen. Alleen komt deze informatie dus jammer genoeg niet bij iedereen aan..

Het is jammer dat u het verschil niet kent tussen belastingontduiking em nelastingontwijking. Nelastingontduiking (dubbele boekhoudingen etc) vind massaal plaats in de zuid europese landen zoals Spanje, belastingontwijking ( vestiging van een bedrijf in een land met een laag belasting percetage) vind onder meer plaats in Ierland en Nederland.

Dit is het meest abjecte artikel van de laatste tijd; en dat van een ‘hoogleraar’ uit Sevilla. Hij bewijst de onkunde van de Spaanse intelligentsia om het probleem ruimer te zien dan vanuit zijn eigen bekrompen perspectief. Niemand is feilbaar, maar de wijze waarop deze ‘hoogleraar’ zijn gram haalt, is stuitend. Het schelden en ‘jij,bakken’ verkopen naar zijn opponenten zal niets helpen. Ik wil niet meer woorden vuil maken aan dit artikel maar ik hoop dat dit niet vaker gebeurd.

Het spijt me dat het artikel u niet beviel. Ik denk echter dat het de verkeerde woordkeus van minister Wopke Hoekstra en de koele directheid van de Nederlanders is die bij Spanjaarden helemaal verkeerd overkomt. Nederland moet veel beter uitleggen hoe goed ze met haar ouderen omgaat, want daarvan weten de Spanjaarden helemaal niets. Al mijn Spaanse vrienden denken dat in NL de economie op de eerste plaats komt, en dan pas oma en opa. We hebben jammer genoeg een groot taalprobleem in EU.

Het artikel op zich is niet alleen zeer gekleurd maar het commentaar van de vertaler ook.
“Nederland MOET” …. ?!!

Waarom is de gemiddelde Spanjaard plotseling geinteresseerd hoe de zorg, de samenleving, de economishe omstandigheden en überhaupt het leven in andere landen zich voltrekt sinds deze afschuwelijke crisis?
Als de vrienden van de vertaalster niet weten dat er best wel een “klein” verschilletje is tussen noordelijke-en zuidelijke culturen zou ik zeggen: Sandra, sla een brug door dingen uit te leggen, flauw om als vertaler de taal de schuld te geven.

Zijn woord keus was misschien niet de juiste maar hij had wel gelijk

Ik zou zeggen ga wat geld vragen aan de Spaanse koning. Die heeft meer dan genoeg achterover gedrukt. Buiten dat is Nederland grootbetaler aan de EU en wat krijgt het uit het Coronafonds?, 25 miljoen terwijl Polen 7,4 miljard krijgt en een niet EU land als Marokko 450 miljoen. Spanje krijgt trouwens 4 miljard uit dit fonds. Het lijkt mij dus vrij logisch dat Nederland niet wil betalen.

Kunnen we gelijk ook de PSOE politici die in Andalusia de Europese steungellden achterover hebben gedrukt vragen om dat terug te betalen. De Spaanse justitie heeft maar een persoon een gevangenisstraf opgelegd, en niemand gevorderd het geld terug te betalen.

Helemaal mee eens. Maar ik denk dat deze rechtzaken nog niet zijn afgelopen.

Inderdaad, ik hoop dat de vorige (niet de huidige) Spaanse koning binnenkort al die miljoenen steekpenningen aan zijn land gaat teruggeven. Ik denk eigenlijk wel dat dit gaat lukken.

Slikken!!!!!

Dit is de NL regering ten voeten uit. Ik schaam me om NL te zijn. Helaas stemt NL nog steeds voor deze regering. 1 troost voor de zuidelijke landen. De nl regering naait ook zijn eigen volk. Alleen mensen die nog geld opleveren voor de schatkist worden beademd. En straks worden alle belastingen verhoogd vanwege Corona crisis. Ik wil zo graag richting Spanje emigreren. Zodra het kan ben ik weg hier.

Wim, vertrek naar Spanje en probeer er een bestaan op te bouwen. Ik wens je veel ? succes. Je blijft in Spanje altijd die buitenlander. Wel van een hopeloos zielig gedrag om je eigen nest te bevuilen. Ik ben trots dat ik Nederlander ben, en belasting mag betalen.

Dat klopt zeker als je niet de moeite doet om de landstaal te leren . Je eigen bars en winkels meeneemt want wat niet uit Nederland komt is waarschijnlijk bocht

Vreemde reactie, waarschijnlijk een Belg. Ik woon 180 dagen in Spanje en spreek Spaans studeer nog steeds. Wat uit NL.komt is prima ook wat uit België komt. Wat mij aan de Belgen stoort is hun minderwaardigheidscomplex ten opzichte van de Nederlanders.

Minderwaardigheids complex dat kan maar dat is niet zo groot als het MEERDERWAARDIGHEIDS complex van de Nederlanders

Een typisch Belgische reactie, ben 30 jaar getrouwd met een Belgische, weet inmiddels hoe Belgen reageren. Heb geleerd om het totaal te negeren.

Maar je hebt toch al 30 jaar volgehouden, ook niet slecht om zolang te leven met een vrouw met een minderwaardigheids complex ;-))

Beste Wim, ik ben ook geen fan van lachebekje Rutte, maar vergeet niet dat de Spaanse overheid ook heel goed weet hoe ze je moeten naaien, helemaal als buitenlander. Maar ja, je wordt daar dan ook genaaid…. maar wel in het zonnetje.

Gaan!

Ik ben echt blij dat ik Nederlandse ben en voel me bevoorrecht, in zo’n modern en rijk land te zijn geboren en opgegroeid. Ik woon nu 33 jaar in Spanje, Andalusië, absoluut armer en met veel minder mogelijkheden dan in NL. Jonge mensen kunnen 3 universitaire studies afmaken en nog geen baan vinden. Echt triest. Dan is het binnen de EU toch normaal dat rijkere landen wat meer bijleggen dan armere? Vooral als die rijke landen ook zeer goed geprofiteerd hebben van investeringen in het zuiden. Daar is echt heel veel over geschreven, maar nog steeds niet genoeg schijnt.

Culturele verschillen en taalproblemen maken dat het vrije verkeer van mensen binnen Europa veel minder is gelukt dan het vrije verkeer van goederen en kapitaal. Ook de invoering van de Euro bleek een gigantische misrekening. De munt is te sterk voor de zwakke economie van zuidelijk landen. Dit zijn structurele economische weeffouten door politici die geen verstand van zaken hebben. De giga economische kosten van dit (wan)beleid werden jarenlang gecamoufleerd door een gigantische geldcreatie (gratis geld). Maar de tijd van de afrekening komt er nu aan en Duitsers kennen als geen ander de gevaren van hyperinflatie (Weimar republiek en de… Lees verder »

Scheelt je minstens20% belasting

Welkom Wim,ben hier reeds 2 jaar beste beslissing ooit

Madrid heeft de Madrileense rijken zojuist een mijard belasting kwijtgescholden. Is dit misschien wat de schrijver bedoelt?

Beste Nicor, de schrijver spreekt geen Spaans. Maar met die kwijtschelding is hij het vast en zeker niet eens.

Beste Sandra, dank voor je moeite dit artikel te vertalen.
Beangstigend te ervaren hoe ongenuanceerd en beledigend zelfs hooggeleerde mensen kunnen worden als ze boos zijn. Het leert ook hoe onnadenkend sommige politici zich kunnen uiten en wat dit voor gevolgen kan hebben.
Zonde zonde, ik dacht dat Nederlanders en Spanjaarden zich toch wel konden luchten ondanks dat er aan beide zijden best wel fouten gemaakt zijn. Zulke uitingen en zulke reacties leiden tot niets positiefs. Diplomatie heeft hier gefaald.

Groeten, Pieter van den Berg

@ Wim,
Wat een triest en schandalig verhaal, gelukkig wel met een hoog onzin gehalte.
Ik denk dat ze de grens richting Spanje graag voor je open doen met jouw mening.
Ik wens je plezier daar en vooral veel sterkte

Zelden zoveel vurig opgeschreven onzin gezien, geld wat ze willen is wel door werkende mensen opgebracht Wopke Hoekstra heeft gelijk dit alleen onder voorwaarden te verschaffen helemaal als boven geschrevene de toon is waar je mee onderhandeld.
Als Spanje zou ik zeggen als je met de in jouw ogen zulke slechte partners zit, snel de Unie uit ik denk dat je hier veel Nederlanders blij mee zult maken.

Dankzij de Euro kon Spanje tijdens de crisis haar Peseta niet meer devalueren, met gevolg een zware economische crisis die 20% van de Spaanse bevolking terug naar de armoede heeft gestuurd. Zo’n 50% van de bevolking leeft van 1200€ in de maand. Het zuiden van Europa is de laatste crisis van 2008 nog helemaal niet voorbij. Volgens mij was Spanje beter af geweest zonder de euro. Maar nu is het te laat.

Het voorkomen dat zuid europeze landen konden devalueren was exact de reden dat Kohl de Euro met alle geweld erdoor heeft geduwd. Met name Duitsland was namelijk ten einde raad dat hoe goed,snel,mooi en tig malen beter hun product ook was ten opzichte van zuid europeze landen, tegen het devalueren kon Duitsland niet op. Het is een van de hoofdredenen dat de Euro er is.

JanV
Jan lprima verwoord. Kort en krachtigJan

Ja zeker en grenzen dicht voor Nederlanders naar Spanje voor goedkope vakanties. Je zal er veel Spanjaarden mee blij maken. Wat een bull shit !

Misschien dan een eiland maken voor al die Nederlanders die de’ken zoals jij? Oeps, niet nodig. Het is er al en zij moesten ook weer dwarsligger met groepsimuniteit. Koop jezelf dan misschien ineens een eigen planeet waarop je gelukkig kan zijn. Maar help ons nu eerst even mee de corona slachtoffers te tellen welke vergeten worden want “toch al dood” en dat zal nadien in de statistieken weer mooier staan. Enkel China werd tot nu toe verdacht van zijn cijfers te manipuleren. Mooie boel aan het worden, Nederland. Help je ondertussen nog even een paar zieken naar Duitsland voeren? Mooi… Lees verder »

dag/nacht
Scroll naar top

Gratis Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang elke dag het actuele Spanje nieuws in je email inbox.