Ongunstige staat van instandhouding veel voorkomende vogelsoorten in Spanje

Ongunstige staat van instandhouding veel voorkomende vogelsoorten in Spanje
Beeld: Rode rotslijster / (Pierre Dalous) Wikimedia

Ongunstige staat van instandhouding veel voorkomende vogelsoorten in Spanje

Dit artikel is 3 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Uit een landelijke studie en vogeltelling tijdens de lente die jaarlijks georganiseerd wordt door SEO/Birdlife blijkt dat 37% van de meest voorkomende vogelsoorten in Spanje een matige tot zeer ongunstige staat van instandhouding heeft. In 2021 heeft men alweer de 25e vogeltelling gehouden waar 1.000 vrijwilligers aan mee hebben gedaan.

Uit de monitoring en studie van veelvoorkomende vogels in de lente in Spanje zoals de patrijs (perdiz), gierzwaluw (vencejo) of gewone zwaluw (golondrina común) blijkt dat 37% zich in een ongunstige staat van instandhouding bevindt. Volgens SEO/Birdlife is dat o.a. te wijten aan de klimaatverandering en niet-duurzame landbouwpraktijken.

Sinds 1996 en dankzij de medewerking van duizend vrijwilligers monitort SEO/BirdLife veel voorkomende vogels in Spanje. Dankzij dit werk weet men nu veel meer over de populatieomvang van 100 van de meest voorkomende vogels in Spanje en kent men de status van de habitat waarvan de vogels afhankelijk zijn. 

Deze vogeltelling of observatie gebeurt elk jaar in de lente via het Programa de Seguimiento de Aves Comunes en Primavera (Sacre) programma. Dat programma viert in 2021 weliswaar haar 25-jarig jubileum maar echt een reden tot feest is er volgens SEO/Birdlife niet echt.

Ontwikkeling

37% van de meest voorkomende vogels of ‘aves comunes’ heeft een matige tot zeer ongunstige staat van instandhouding. Daartegenover staat dat 44% van de vogelsoorten een gunstige en positieve instandhouding heeft. In 19% van de gevallen is er sprake van een stabiele situatie in populaties wat niet automatisch betekent dat de situatie goed is.

Onder de 37% ‘aves comunes’ bevinden zich o.a. de Iberische klapekster (alcaudón real), veldleeuwerik (alondra común), Kalanderleeuwerik (calandria común), kwartel (codorniz común), tapuit (collalba gris), Westelijke blonde tapuit (collalba rubia), Provençaalse grasmus (curruca rabilarga), geelgors (escribano cerillo), grijze gors (escribano montesino), boerenzwaluw (golondrina común), kauw (grajilla occidental) en rode patrijs (perdiz roja). 

Vijf vogelsoorten

Van alle soorten waarvan informatie kan worden verkregen, heeft SEO/BirdLife zich op vijf van hen geconcentreerd. Dat gebeurt omdat deze soorten de situatie van vele anderen in de verschillende habitats illustreren. 

Het gaat om de rode rotslijster (roquero rojo), Iberische klapekster (alcaudón real), rode patrijs (perdiz roja), gierzwaluw (vencejo común) en de roodborstje (petirrojo europeo).

Over de rode rotslijster (roquero rojo) is bekend dat de populatie daarvan sinds 1998 met maar liefst 95,3% is afgenomen en de situatie van deze vogel die in het hooggebergte leeft komt in een critische staat terecht.

In het geval van de Iberische klapekster (alcaudón real) is de populatie in Spanje met 62,6% afgenomen vanwege de chemische stoffen die gebruikt worden in de landbouw waardoor een groot deel van hun voedsel zoals sprinkhanen en krekels schaarser is geworden.

De aanwezigheid van de rode patrijs (perdiz roja) is in Spanje ook met 38,4% afgenomen vanwege de ontwikkeling van landbouwgebieden maar ook herbevolking en de jacht.

LEESTIP:
De gierzwaluw of ‘vencejo común’ is de vogel van het jaar 2021 in Spanje

De gierzwaluw (vencejo común) is in 2021 uitgeroepen tot vogel van het jaar. Deze vogel brengt zijn leven door in de vlucht en is zelden aan grond te zien, tenzij er gebroed moet worden. Ook deze vogelsoort is met 27,2% afgenomen de laatste jaren.

In tegenstelling tot de andere vogelsoorten gaat het met het roodborstje (petirrojo europeo) beter want er is een toename geconstateerd van 44,4%. Dat is mede te danken aan herbebossingen en het stoppen van land- en bosbouwactiviteiten in sommige gebieden in Spanje.

Ga naar de inhoud