Bijna drie op de tien werklozen in Spanje is 50 jaar of ouder

Bijna drie op de tien werklozen in Spanje is 50 jaar of ouder
Beeld: via canva.com

Bijna drie op de tien werklozen in Spanje is 50 jaar of ouder

Spanje wordt geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, vooral onder de oudere beroepsbevolking. Ondanks de voortdurende inspanningen om de werkloosheid aan te pakken, blijft de situatie voor 50-plussers een bron van zorg, want volgens recente cijfers zijn bijna drie op de tien werklozen 50 jaar of ouder.

Volgens de Encuesta de Población Activa (EPA) van het Spaanse Statistiekbureau (INE) van het eerste kwartaal van 2024 zijn er in Spanje 879.100 werklozen van 50 jaar of ouder, wat 29,5% van de totale werkloosheid in het land vertegenwoordigt. Deze cijfers benadrukken de noodzaak om doeltreffende maatregelen te nemen om de werkgelegenheid voor deze leeftijdsgroep te stimuleren.

Werkloosheid op latere leeftijd kan ernstige gevolgen hebben, zowel persoonlijk als maatschappelijk. 50-plussers kunnen moeite hebben om rond te komen en hun pensioen veilig te stellen zonder een stabiel inkomen. Dit kan leiden tot stress, angst en het gevoel van zinloosheid, wat weer kan resulteren in gezondheidsproblemen, zowel mentaal als fysiek.

Daarnaast kan het verlies van werk zorgen voor een afname van sociale contacten en gevoelens van uitsluiting. De waardevolle ervaring en expertise van oudere werknemers blijft onbenut, wat niet alleen schadelijk is voor de economie, maar ook voor de samenleving als geheel. Het is daarom belangrijk om ondersteuning te bieden aan oudere werkzoekenden en hen te helpen bij het vinden van nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.

Werknemers van 50 jaar en ouder ondervinden inderdaad veel obstakels bij het vinden van een nieuwe baan, ondanks hun ervaring en expertise. Vooroordelen over oudere werknemers kunnen hun kansen beperken, zoals de veronderstelling dat ze minder productief of flexibel zouden zijn. Daarnaast hebben sommige oudere werknemers moeite om bij te blijven met de snelle technologische ontwikkelingen, waardoor werkgevers hen mogelijk minder aantrekkelijk vinden.

Werkgevers geven vaak de voorkeur aan jongere kandidaten, die ze zien als energieker en flexibeler. Dit kan leiden tot discriminatie op basis van leeftijd en ervoor zorgen dat oudere werknemers moeilijker aan een baan komen. Het is belangrijk dat werkgevers de waarde van ervaren werknemers erkennen en openstaan voor diversiteit in leeftijd binnen hun organisaties. Zo kunnen 50-plussers ook volwaardig en met succes blijven deelnemen aan het arbeidsproces.

Ga naar de inhoud