Search
menu
Search

Spanje wil een duurzaam EU-voorzitterschap gericht op ecologische transitie en gelijkheid

Spanje wil een duurzaam EU-voorzitterschap gericht op ecologische transitie en gelijkheid
Beeld: web

Spanje wil een duurzaam EU-voorzitterschap gericht op ecologische transitie en gelijkheid

Dit artikel is 8 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Gedurende haar leiding van de Raad van de EU, streeft Spanje naar de uitvoering van verschillende praktijkgerichte acties om duurzaamheid, groene transitie en gelijkheid te waarborgen. Dit omvat onder andere het aanmoedigen van groen transport zoals de trein, het efficiënt inzetten van verlichting en klimaatregeling, het terugdringen van het papierverbruik, kiezen voor lokale horeca en het afschaffen van plastic waterflessen. Het Spaanse plan heeft zes beloftes die sinds 1 juli 2023 worden toegepast.

De eerste belofte zal zijn het bevorderen van het gebruik van duurzaam en laag-emissie transport. Het Spaanse EU-voorzitterschap verbindt zich ertoe om de vergaderingen op haar agenda zo te organiseren dat de CO2-uitstoot van het reizen tot een minimum wordt beperkt. Het gebruik van hogesnelheidstreinen voor interstedelijk reizen en collectief vervoer voor stedelijke verplaatsingen van deelnemers aan high-level bijeenkomsten zal worden aangemoedigd, waar mogelijk. Prioriteit zal worden gegeven aan het gebruik van nul-emissie, hybride of elektrische voertuigen.

Als tweede belofte streeft het Spaanse voorzitterschap naar een verstandig gebruik van energiebronnen, in het bijzonder de verlichting bij evenementen, waarbij LED-lichten worden gebruikt en de temperatuur in de ruimtes wordt geoptimaliseerd. Er zal optimaal gebruik worden gemaakt van natuurlijk zonlicht en de temperatuurregeling zal op een passende manier worden geregeld. Een minimumtemperatuur van 27 graden Celsius wordt ingesteld tijdens de zomermaanden, en een maximum van 19 graden Celsius tijdens de wintermaanden.

De derde belofte focust op het inzetten van duurzame, gezonde en lokale catering. Er zal worden gekozen voor leveranciers die evenwichtige menu’s aanbieden met lokale, biologische en seizoensgebonden producten, waarbij de keuze lokale producenten, distributeurs en bedrijven zal ondersteunen. De menu’s zullen gebaseerd zijn op de principes van het mediterrane dieet, zoals aangegeven door het Spaanse Agentschap voor Voedselveiligheid en Voeding, en er zullen ook vegetarische alternatieven worden aangeboden. De strategie ‘Meer voedsel, minder verspilling’ zal centraal staan, dus er zullen adequate berekeningen worden gemaakt om voedseloverschot te vermijden. Elk overgebleven voedsel en overschotten van cateringdiensten zullen worden gedoneerd voor hergebruik.

De vierde belofte is gericht op het bevorderen van duurzaam gebruik van hulpbronnen en afvalvermindering om de circulaire economie te stimuleren. Maatregelen omvatten onder andere het elimineren van wegwerpplastic in cateringdiensten en het vermijden van plastic waterflessen. Het gebruik van papier voor gedrukt materiaal zal tot het uiterste worden beperkt, met een voorkeur voor elektronische distributie van documenten. Op vergaderlocaties zal een strikte controle op afvalproductie worden uitgevoerd, en er zal een verplicht gescheiden afvalinzameling worden ingevoerd per type (organisch, papier en karton, glas, verpakkingen en resten), alsook een verplichte recycling.

De vijfde belofte streeft naar het waarborgen van inclusie, gelijkheid en universele toegankelijkheid. Dit zal gerealiseerd worden door het bevorderen van gendergelijkheid, waarbij ervoor wordt gezorgd dat er gendergelijkheid is bij de deelnemers van alle panels en evenementen, en door het hanteren van genderneutraal taalgebruik in alle communicatie. Daarnaast zal er een veilige omgeving worden gegarandeerd, onder andere door het verspreiden van de “Punto Violeta” (Paarse Punt) Gids om actie te ondernemen tegen gendergeweld, in meerdere talen. De universele toegankelijkheid van vergaderfaciliteiten en de website van het voorzitterschap zullen eveneens worden verzekerd.

De zesde belofte zorgt ervoor dat dit plan openbaar zal zijn om de voortgang te kunnen volgen en transparantie te waarborgen.

zes stappen
Ga naar de inhoud