Castilië en León is de regio met de meeste monumenten die op instorten staan

Castilië en León is de regio met de meeste monumenten die op instorten staan
Beeld: Segovia / Pixabay

Castilië en León is de regio met de meeste monumenten die op instorten staan

Dit artikel is 3 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

LEON – De autonome regio Castilië en León is blijkbaar de regio in Spanje waar de meeste monumenten op instorten staan of er slecht aan toe zijn. Castilië en León is de grootste autonome regio van Spanje wat betreft oppervlakte maar is wereldwijd ook de regio met de meeste Unesco Werelderfgoed monumenten. Helaas zijn niet alle kloosters, kastelen, bruggen, oude muren etc. er zo goed aan toe.

Er zijn maar liefst 8 culturele eigendommen die op de Unesco Werelderfgoedlijst staan waarmee Castilië en León de regio is met de meeste culturele beschermde monumenten ter wereld, nog voor de Italiaanse regio’s Toscane en Lombardije met elk 6 Werelderfgoed monumenten.

Helaas blijkt echter dat veel culturele monumenten er slecht aan toe zijn en dat het aan onderhoud ontbreekt. Grotendeels omdat er geen geld voor is maar ook door gebrek aan interesse door de autoriteiten. Gelukkig zijn er ook gebieden zoals Soria waar men recent 1 miljoen euro heeft uitgetrokken voor de restauratie van het kasteel in Berlanga de Duero.

Unesco

Zoals eerder vermeld heeft Castilië en León maar liefst 8 Werelderfgoed monumenten waaronder kathedralen, kerken, stadsmuren, oude stadscentra en Romeinse monumenten zoals aquaducten. Hieronder een kort overzicht:

Burgos Cathedral – Catedral de Burgos HDR 4

Kathedraal van Burgos

De Kathedraal van Burgos is een rooms-katholieke kathedraal in de Spaanse stad Burgos, toegewijd aan Maria. De officiële naam is La Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María. De bouw van de kathedraal begon in 1221 in opdracht van Ferdinand III van Castilië. Negen jaar later werd de kerk in gebruik genomen, maar de bouw duurde met tussenpozen voort tot 1567, waarmee deze in totaal ruim 330 jaar duurde. Sinds 1984 staat de kathedraal van Burgos ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van Unesco. 

Atapuerca: Gran Dolina site

Archeologische vindplaats van Atapuerca

De archeologische vindplaats van Atapuerca, gelegen in oude kalksteengrotten in het Atapuerca Gebergte (Sierra de Atapuerca) in het noordoosten van de Spaanse Hoogvlakte zijn, met een vondst van 32 menselijke voorouders, een invloedrijk bewijs van de aanwezigheid van de mens in het Vroegpaleolithicum in Europa. Om die reden staat het gebied sinds 2000 op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Het gaat hier om vondsten van homo antecessor en homo heidelbergensis. De homo antecessor is de belangrijkste vondst.

Las Medulas

Las Médulas

Het noordwestelijke deel van het Iberisch schiereiland werd als laatste door de Romeinen veroverd. In de 1e eeuw na Christus begonnen de Romeinse keizerlijke autoriteiten met het winnen van goud in deze regio, waarbij ze een op waterkracht gebaseerde techniek gebruikten. Na twee eeuwen werken op de plaatsen met goudafzetting, vertrokken de Romeinen en lieten een verwoest landschap achter. Aangezien er geen verdere industriële activiteiten waren in het gebied, zijn de dramatische sporen van deze opmerkelijke oude technologie nog te zien als ‘gezichten’ in de berghellingen en de uitgestrekte gebieden, die tegenwoordig gebruikt worden voor de landbouw.

Salamanca

Oude stad van Salamanca

Deze universiteitsstad ten noordwesten van Madrid werd in de 3e eeuw voor Christus veroverd door de Carthagers. Daarna werd het een Romeinse nederzetting, om vervolgens tot de 11e eeuw geregeerd te worden door de Moren. De universiteit, een van de oudste in Europa, bereikte zijn hoogtepunt tijdens de gouden eeuw van Salamanca. Het historische stadscentrum bevat Romaanse, gotische, Moorse, renaissance en barok monumenten. Vooral de Plaza Mayor is indrukwekkend, met zijn galerijen en arcades. Salamanca is een essentieel centrum van de Churriguera, een dynastie van architecten, decorateurs en beeldhouwers uit Catalonië. Hun stijl heeft in de 18e eeuw grote invloed gehad op de Latijns-Amerikaanse landen. Het prachtige Salamanca staat sinds 1986 op de Unesco lijst. 

Ávila

Oude Stad Ávila met zijn vestingwerken en kerken

De oude stad Ávila werd in de 11e eeuw gesticht om de Spaanse gebieden tegen de Moren te beschermen. Het wordt ook wel de ‘Stad van de Heiligen en Stenen’ genoemd. De stad is de geboorteplaats van Sint Teresa en de begraafplaats van de grootinquisiteur Torquemada. Ávila heeft zijn middeleeuwse soberheid behouden, nog steeds zichtbaar in de gotische kathedraal en de vestingwerken. De vestingwerken zijn met hun 82 halfronde torens en negen poorten de meest complete in Spanje. Kenmerkend voor de stad zijn de kerken die buiten de stadsmuren (extra muros) liggen. De stad Ávila staat sinds 1958 op de Unesco lijst.

Segovia

Oude stad en aquaduct van Segovia

Het Romeinse aquaduct van Segovia is waarschijnlijk gebouwd omstreeks het jaar 50 na Christus en opmerkelijk goed bewaard gebleven. Deze indrukwekkende constructie, met zijn twee rijen van bogen, maakt deel uit van de prachtige historische stad Segovia. Andere belangrijke monumenten in deze stad zijn het Alcázar – gebouwd rond de 11e eeuw – en de 16e-eeuwse gotische kathedraal. De wijken, straten en huizen zijn georganiseerd op basis van de plaatselijke sociale structuur, waarbij hiërarchie overschaduwd werd door het horen bij een culturele groeperingen. Moren, Christenen en Joden leefden naast elkaar en zorgden samen voor de economische groei van de stad tijdens de 16e eeuw.

Siega Verde

Prehistorische petrogliefen in de Côa vallei en Siega Verde

De twee plaatsen met prehistorische petrogliefen in de Côa-vallei (Portugal) en Siega Verde (Spanje) bevinden zich aan de oevers van de rivieren Agueda en Côa, zijrivieren van de rivier de Douro. Ze bewijzen dat het gebied sinds het einde van de oude steentijd onafgebroken door mensen werd bewoond. Er zijn honderden plekken te vinden waarin gedurende meerdere millennia duizenden dierfiguren zijn gekerfd (5.000 in Foz Côa en ongeveer 440 in Siege Verde). Hierbij werd zowel in de grotten als daarbuiten dezelfde expressieve stijl gebruik. Het gebied geldt daardoor als het meest opmerkelijke ‘openluchtmuseum’ van Paleolithische kunst op het Iberisch schiereiland.

#camino de santiago #san anton

Routes naar Santiago de Compostela: Camino Francés en routes van Noord-Spanje

In 1987 riep de Raad van Europa Santiago de Compostela uit tot de eerste Europese Culturele route. Deze route langs de Frans-Spaanse grens was – en is nog steeds – de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Langs de route liggen ongeveer 1.800 religieuze en seculiere gebouwen die historisch interessant zijn. De route speelde tijdens de middeleeuwen een fundamentele en stimulerende rol bij de culturele uitwisseling tussen het Iberisch schiereiland en de rest van Europa. De Route naar Santiago de Compostela getuigt van de kracht van het christelijk geloof onder mensen van alle rangen en standen in heel Europa. In 2015 werd de site uitgebreid met een aantal zeer oude routes naar de pelgrimsstad.

Ga naar de inhoud