Search
menu
Search

Internationale Dag van de Gieren in Spanje waar de meeste ‘buitres’ leven

4 september: Internationale Dag van de Gieren in Spanje
Beeld: 123rf

Internationale Dag van de Gieren in Spanje waar de meeste ‘buitres’ leven

Elk jaar op de eerste zaterdag van september viert men wereldwijd de Internationale Dag van de Gieren ofwel de ‘Día Internacional de los Buitres’. Maar wist je dat 90 procent van alle gieren in Europa in Spanje leeft? En wist je dat dit in het geval van de monniksgier zelfs 98 procent is of 94 procent in het geval van de vale gieren? Daarom is het wellicht goed om even stil te staan bij deze bijzondere vogels.

Omdat aasvreters zoals de gier (buitre) niet echt een goede reputatie hebben wordt jaarlijks op de eerste zaterdag in september de ‘International Vulture Awareness Day’ gehouden. Dit is een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor gieren om het imago van de gieren een beetje op te poetsen. 

Gieren zijn een ecologisch vitale groep vogels die op een groot aantal plekken bedreigd wordt. Populaties van veel soorten staan onder druk en sommige soorten worden met uitsterven bedreigd door o.a. vergiftiging en jacht. 

Wereldwijd zijn er 23 soorten gieren waarvan er 16 worden bedreigd en op de Rode Lijst van IUCN staan. Spanje concentreert meer dan 90 procent van de exemplaren uit heel Europa en vormt wereldwijd de belangrijkste enclave voor de bescherming van deze vogels.

Onder de meest voorkomende gieren in Spanje zijn vier soorten; de lammergier (quebrantahuesos) met ongeveer 133 paren; de aasgier (alimoche común); met een stabiele populatie van 1.500 paren; de monniksgier (buitre negro) met ongeveer 2.500 paren en de vale gier (buitre leonado) met tussen de 31.000 en 37.000 broedparen. Binnen Europa komt 98 procent van de monniksgieren voor in Spanje, 94 procent van de vale gieren leeft in Spanje, 82 procent van de aasgieren en 66 procent van de lammergieren. 

De broedpopulatie van de vale gier (buitre leonado) in Spanje is momenteel tussen de 31.000 en 37.000 paren en het aantal exemplaren zou volgens de laatste telling uitgevoerd door SEO/BirdLife in 2019 tussen de 95.000 en 122.000 kunnen liggen waarmee de vale gier de meest voorkomende ‘buitre’ is in Spanje.

Tussen 2017 en 2018 werden ook de overige gieren-soorten door SEO/Birdlife geregistreerd in Spanje. De monniksgier had in 2017 circa 43 kolonies en 6 geïsoleerde paren. Bij de laatste SEO/BirdLife-telling wordt een populatie tussen de 2.544 en 3.140 paren geschat.

Het aantal aasgieren in Spanje was volgens een SEO/Birdlife telling in 2018 tussen de 1.490 en 1.567 paren. Wat betreft de lammergieren zijn deze al sinds 1986 uit Andalusië verbannen en zijn de populaties verhuist naar de Pyreneeën waar momenteel de enige wilde populatie van deze soort in het zuidwesten van Europa leeft met ongeveer 133 paren.

Ga naar de inhoud