Moeten voetgangers op de weg nu ook een fluorescerend vest dragen in Spanje?

Moeten voetgangers op de weg nu ook een fluorescerend vest dragen in Spanje?
Beeld: Delegación de Gobierno Galicia

Moeten voetgangers op de weg nu ook een fluorescerend vest dragen in Spanje?

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Sinds mei 2021 is de maximale snelheid op de wegen in de bebouwde kom in Spanje verlaagd van 50 naar 20 of 30 km/uur. In het begin werd daar veel over geklaagd maar de meeste automobilisten houden zich aan deze nieuwe snelheid. De 30 km/uur regel heeft er voor gezorgd dat het aantal verkeersdoden binnen de bebouwde kom met 14% is gedaald. Toch is het aantal overleden voetgangers gestegen en daar wil men iets aan doen.

Steeds meer personen vragen om maatregelen om het aantal overleden voetgangers te laten dalen in Spanje. Binnen de bebouwde kom heeft de 20/30 km/uur regel er ongetwijfeld voor gezorgd dat het aantal overleden ‘peatones’ is gedaald maar niet genoeg en niet snel genoeg. Daarnaast is er ook een probleem van de voetgangers die op de weg moeten lopen tussen dorpen in, de zogenaamde ‘vias interurbanos’. 

Met name op het platteland in Spanje maar ook langs de kust moeten voetgangers bij gebrek aan goede en afgescheiden wandelpaden over het wegdek lopen. En dat zorgt voor gevaarlijke en dodelijke situaties. Tot eind oktober 2022 overleden dit jaar 94 voetgangers in Spanje, 6 meer dan in 2021 en 7 meer dan in 2020. 49 van hen overleden op snelwegen en autowegen maar 45 overleden op de wegen tussen dorpen in, 5 meer dan in 2021.

Omdat het vaak om ouderen gaat die bijvoorbeeld van dorp naar dorp moeten lopen om boodschappen te doen, wordt er gevraagd om een verplichting van het dragen van een fluorescerend vest (chaleco reflectante) om de zichtbaarheid van de voetgangers te vergroten. Het overgrote merendeel van de voetgangers dat overleed droeg geen fluorescerend vest op het moment dat ze werden aangereden.

Daarom is op diverse plaatsen de Guardia Civil Tráfico politie begonnen met het uitdelen van fluorescerende vesten aan ouderen die ze tegenkomen op straat in met name plattelandsgebieden als onderdeel van een campagne van de Spaanse verkeersdienst DGT. Dat gebeurt ook langs de bekende Camino de Santiago pelgrimsroute waar jaarlijks tienduizenden pelgrims op weg zijn naar Santiago de Compostela maar daarbij wel een rugzak maar geen fluorescerend vest dragen.

Ga naar de inhoud