Search
menu
Search

De Canarische Eilanden zijn overspoeld door bijna 41.000 migranten in 2023

De Canarische Eilanden overspoeld door bijna 41.000 migranten in 2023
Beeld: via Europa Press

De Canarische Eilanden zijn overspoeld door bijna 41.000 migranten in 2023

De Canarische Eilanden worden overspoeld door een recordaantal van bijna 41.000 migranten die in 2023 zijn aangekomen. Vooral de situatie rond de 4.500 niet-begeleide minderjarige migranten baart grote zorgen. De niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die hen opvangen kunnen de grote druk niet langer aan.

De Canarische Eilanden vangen momenteel 4.521 niet-begeleide minderjarige migranten op in zestig opvangcentra. Dit heeft ertoe geleid dat de eilanden overspoeld zijn en dat ngo’s het niet meer aankunnen, aldus de regionale premier Fernando Clavijo tijdens een persconferentie na een ontmoeting met de Spaanse minister van Inclusie, Sociale Zekerheid en Migratie.

Clavijo begrijpt dat mensen hun land ontvluchten op zoek naar een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Echter, hij moet toegeven dat de Canarische Eilanden momenteel geen fatsoenlijk leven kan garanderen voor deze niet-begeleide minderjarigen. Ondanks de geleverde inspanningen en het werk van ngo’s, is er onvoldoende capaciteit om onderdak te bieden aan deze jongeren. Sommigen kunnen zelfs niet eens naar school.

Vergelijking Verenigde Staten

Om de ernst van de situatie te illustreren, vergeleek Clavijo de migratiecrisis op de Canarische Eilanden met die in de Verenigde Staten. De VS, met een bevolking van meer dan 330 miljoen, houdt 11.700 niet-begeleide minderjarigen onder voogdij. De Canarische Eilanden daarentegen, met slechts 2,2 miljoen inwoners, moeten 4.500 migrantenkinderen opvangen en begeleiden.

Momenteel worden 4.521 niet-begeleide minderjarige migranten opgevangen in zestig opvangcentra op de eilanden. Ondanks de geleverde inspanningen en het werk van ngo’s, is er onvoldoende capaciteit om fatsoenlijk voor al deze jongeren te zorgen. Er is een tekort aan opvangplekken en sommige kinderen kunnen zelfs niet naar school.

Dit is zeer zorgwekkend, want deze kinderen verdienen een kans op een menswaardig bestaan. Ze zijn gevlucht voor armoede, geweld en andere ontberingen in eigen land, op zoek naar een betere toekomst. Het is een morele plicht om hen die kans ook te bieden. De rechten van deze kwetsbare groep staan op het spel.

Ngo’s luiden noodklok

Niet-gouvernementele organisaties ngo’s die op de Canarische Eilanden actief zijn in de opvang van migranten, luiden steeds luider de alarmbel. Ondanks hun enorme inzet bereiken ze de grens van hun kunnen. Er is simpelweg een tekort aan opvangplekken, begeleiding en basale voorzieningen om de duizenden migranten fatsoenlijk op te vangen.

De ngo’s vragen dan ook dringend extra steun van de nationale overheid. Niet alleen financieel, maar ook in de vorm van expertise, menskracht en huisvesting. Daarnaast is er hoop gevestigd op de belofte van de minister dat er een verplichte, landelijke spreiding van minderjarigen zal komen. Dit zou de extreme druk op de Canarische Eilanden al flink verlichten.

Europese solidariteit

Spanje roept, samen met andere Zuid-Europese landen, op tot meer Europese solidariteit in de opvang van migranten die via de Middellandse Zee de oversteek maken. Momenteel dragen met name landen als Spanje, Italië, Griekenland en Malta een onevenredig groot deel van de lasten, simpelweg door hun geografische ligging.

Een eerlijkere spreiding van migranten over Europa, gekoppeld aan gezamenlijke investeringen in de landen van herkomst, kan volgens Spanje de situatie aanzienlijk verlichten. Hier ligt een taak voor de Europese Unie, die niet langer mag wegkijken voor dit continentale vraagstuk.

Ga naar de inhoud