Meer dan 5000 mensen hebben hun wettelijk geslacht veranderd in Spanje

Meer dan 5000 mensen hebben hun wettelijk geslacht veranderd in Spanje
Beeld: via canva.com

Meer dan 5000 mensen hebben hun wettelijk geslacht veranderd in Spanje

De afgelopen jaren heeft Spanje belangrijke veranderingen doorgemaakt in de wetgeving met betrekking tot geslachtsregistratie en gendererkenning. Met de recent aangenomen “Ley Trans” of Transgenderwet, heeft het land een belangrijke stap gezet op het gebied van transgender rechten. Deze nieuwe wet heeft geleid tot een aanzienlijke toename van mensen die hun wettelijk geslacht hebben laten wijzigen in het Registro Civil (Burgerlijke Stand).

Spanje heeft veel vooruitgang geboekt op het gebied van de rechten van transgender personen. Vroeger moesten mensen met veel regels en voorwaarden rekening houden als ze hun geslacht officieel wilden veranderen. Zo moesten ze eerst bewijzen dat ze genderdysforie hadden, een gevoel dat hun biologische geslacht niet overeenkomt met hun genderidentiteit. Ook was het verplicht om minstens twee jaar hormonen te gebruiken. Dit proces kostte veel tijd en energie en was gebaseerd op ouderwetse ideeën over gender.

Met de nieuwe Transgenderwet, die in februari 2023 door het Congres van Afgevaardigden werd goedgekeurd, wordt de vrije gender zelfbeschikking erkend en gefaciliteerd. Vanaf 16 jaar kunnen mensen nu hun wettelijk geslacht aanpassen met slechts een verklaring, zonder verdere vereisten of medische rapporten.

Sinds de inwerkingtreding van de Transgenderwet is er een aanzienlijke toename van het aantal wettelijke geslachtswijzigingen in Spanje. Volgens gegevens van de krant 20minutos werden in 2023 maar liefst 5139 wijzigingen geregistreerd, waarvan 61,5% van man naar vrouw was. Deze cijfers vertegenwoordigen een bijna verviervoudiging van het aantal wijzigingen in vergelijking met 2022, toen er 1336 wijzigingen plaatsvonden.

Er zijn meer mensen die veranderen van geslacht omdat het nu makkelijker is om dat te doen en omdat de samenleving dit meer accepteert. Toch is het moeilijk om precieze aantallen te weten, omdat veel transgender mensen niet openlijk praten over hun geslachtsverandering.

De nieuwe Transgenderwet in Spanje is een belangrijke stap voor het land. Het laat zien dat de manier waarop mensen over gender denken aan het veranderen is. Er zijn nog wel problemen, zoals discriminatie, maar de Spaanse mensen begrijpen en accepteren transgender personen steeds meer.

Deze verandering in mentaliteit heeft bijgedragen aan de groeiende zichtbaarheid en inclusie van transgender personen in verschillende sectoren van de samenleving, zoals onderwijs, gezondheidszorg en media. Bovendien hebben activisten en organisaties onvermoeibaar geijverd voor gelijke rechten en respect voor genderdiversiteit.

Hoewel de Transgenderwet breed werd gesteund door mensenrechtenorganisaties en activisten, was er ook kritiek van conservatieve groepen die bezorgd waren over eventuele misbruiken of gevolgen voor de rechten van vrouwen en kinderen. Deze debatten weerspiegelen de complexiteit van het onderwerp en de noodzaak van voortdurende dialoog en educatie.

Desalniettemin heeft de wet een krachtig precedent geschapen voor andere landen om te volgen. Verschillende Europese landen overwegen soortgelijke wetgeving, en de Spaanse ervaring kan als voorbeeld dienen voor het waarborgen van gendergelijkheid en inclusiviteit.

Ga naar de inhoud