Duizenden liften in Spanje moeten vanwege nieuwe regelgeving aangepast worden

Duizenden liften in Spanje moeten vanwege nieuwe regelgeving aangepast worden
Beeld: via canva.com

Duizenden liften in Spanje moeten vanwege nieuwe regelgeving aangepast worden

De Spaanse regering heeft onlangs een nieuwe technische instructie goedgekeurd, genaamd “Instrucción Técnica Complementaria (ITC)”, die betrekking heeft op de inbedrijfstelling, wijziging en onderhoud van liften. Deze nieuwe regelgeving treedt op 1 juli 2024 in werking en zal aanzienlijke gevolgen hebben voor honderdduizenden liften in heel Spanje.

De nieuwe ITC-regelgeving is gericht op het verbeteren van de veiligheid van oudere liften door de implementatie van maatregelen die al in veel moderne liften zijn opgenomen. Hieronder staan enkele van de belangrijkste wijzigingen die moeten worden doorgevoerd.

Na 1 juli 2024 moeten liften het niveauverschil tussen de cabine en de aangrenzende verdiepingen tot een minimum beperken om ongelukken te voorkomen. Dit kan betekenen dat er fysieke aanpassingen nodig zijn aan de cabine of de deuren om een naadloze overgang te garanderen.

Oudere liften zijn vaak uitgerust met slechts twee fotoceldetectoren aan de onderkant van de deur. De nieuwe regels vereisen dat alle liften worden voorzien van volledige fotocelgordijnen over de volledige hoogte van de deur om beknellingen te voorkomen.

Om de veiligheid van passagiers te waarborgen, moeten liften worden uitgerust met noodverlichting en een effectief communicatiesysteem dat directe communicatie met de onderhoudsmedewerkers mogelijk maakt in geval van een noodgeval of storing.

De nieuwe regelgeving legt ook de nadruk op toegankelijkheid, waardoor aanpassingen zoals handgrepen, auditieve en visuele signalen en voldoende draairuimte voor rolstoelen mogelijk vereist zijn.

In lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen van Spanje, moeten liften ook worden gemoderniseerd om energie-efficiëntere systemen te implementeren, zoals regeneratieve aandrijvingen en LED-verlichting.

De omvang van de vereiste aanpassingen is aanzienlijk. Naar schatting 35% tot 40% van alle liften in Spanje, wat neerkomt op meer dan 400.000 eenheden, zal op een of andere manier moeten worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Over het algemeen zullen oudere liften, die vaak decennia oud zijn, de meeste aanpassingen nodig hebben. Liften die recentelijk zijn geïnstalleerd, voldoen waarschijnlijk al aan veel van de nieuwe vereisten.

Liften in openbare gebouwen, winkelcentra en appartementencomplexen met een hoge verkeersintensiteit zullen waarschijnlijk prioriteit krijgen voor aanpassingen vanwege de grotere veiligheidsrisico’s.

Voor liften in historische gebouwen kunnen er speciale overwegingen zijn om de integriteit van het gebouw te behouden, wat mogelijk extra uitdagingen met zich meebrengt bij de uitvoering van de vereiste aanpassingen.

De deadline voor de naleving van de nieuwe ITC-regelgeving is vastgesteld op 1 juli 2024. Dit betekent dat alle liften die na deze datum een periodieke inspectie ondergaan, moeten voldoen aan de nieuwe normen.

TijdlijnVereisten
Voor 1 juli 2024– Identificeren van liften die aanpassingen nodig hebben – Plannen van upgrades en onderhoudsschema’s – Aanvragen van vergunningen en goedkeuringen indien nodig
Na 1 juli 2024– Alle liften die een periodieke inspectie ondergaan, moeten voldoen aan de nieuwe normen – Liften die niet voldoen, kunnen mogelijk buiten gebruik worden gesteld
Uiterlijk 1 januari 2026– Alle liften in Spanje moeten volledig zijn aangepast volgens de ITC-regelgeving

Het is belangrijk op te merken dat sommige regio’s of gemeenten mogelijk aanvullende lokale voorschriften hebben die bovenop de nationale ITC-normen komen. Lift-eigenaren en beheersmaatschappijen moeten zich hiervan bewust zijn en de nodige stappen ondernemen om aan alle toepasselijke regelgeving te voldoen.

Ga naar de inhoud