De populaire Spaanse straattaal en wat heeft social media daarmee te maken?

De populaire Spaanse straattaal en wat heeft social media daarmee te maken?
Beeld: via canva.com

De populaire Spaanse straattaal en wat heeft social media daarmee te maken?

Spaanse straattaal wordt veel gebruikt in het dagelijks leven in Spanje. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst negen op de tien Spanjaarden dit soort taalgebruik hanteert, waarvan een kwart het zelfs in de meeste gesprekken gebruikt. Tegelijkertijd stoort 44% van de Spanjaarden zich eraan als anderen straattaal gebruiken. Hoe dan ook, het is een belangrijk onderdeel van de moderne Spaanse taal geworden.

Spaanse straattaal, ook wel bekend als Spaanse slang (Spaans: jerga of lenguaje coloquial), is een informele manier van communiceren die veel gebruikt wordt in het dagelijks leven in Spanje. Uit onderzoek van Preply is gebleken dat maar liefst 92% van de Spanjaarden deze vorm van taalgebruik hanteert, waarvan een kwart het zelfs in de meeste gesprekken gebruikt. Het is dus duidelijk dat Spaanse straattaal een belangrijk onderdeel is geworden van de moderne Spaanse taal.

De term “straattaal” of “jerga” verwijst naar de taal die op straat wordt gebruikt door jongeren en andere groepen in de samenleving die zich identificeren met de straatcultuur. Deze taal is vaak kleurrijk, creatief en bevat veel woorden en uitdrukkingen die niet voorkomen in standaard Spaans. Het is een manier om je te onderscheiden van anderen en je eigen identiteit te uiten.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek onder 1.500 Spanjaarden over het gebruik van straattaal zijn:

 • 92% bevestigt het gebruik van straattaal of slang
 • 25% gebruikt het in de meeste gesprekken
 • 15% vindt het nooit gepast
 • 50% maakt zich zorgen over foutief gebruik
 • 11% realiseerde zich later een beledigende term te hebben gebruikt
 • 12% heeft een term gebruikt zonder de betekenis te kennen
 • Populairste uitdrukkingen zijn “quedar”, “vale” en “¡qué fuerte!”

Waar leert men straattaal?

De meeste Spanjaarden leren straattaal van vrienden, internet en sociale media. Van degenen die het via internet of entertainment leren, doet meer dan de helft dit via TikTok en Instagram. Populaire bronnen zijn:

 • TikTok (45%)
 • Instagram (39%)
 • Televisie (26%)
 • Twitter (25%)
 • Films (21%)
 • Muziek (18%)

Tegelijk maakt 50% zich geen zorgen om foutief gebruik en 12% geeft toe een term te hebben gebruikt zonder de betekenis te kennen. 32% heeft met trots een straattaalterm aan iemand anders uitgelegd.

Waarom wordt straattaal gebruikt?

Er zijn verschillende redenen waarom Spanjaarden straattaal gebruiken. Ten eerste vanwege de populariteit, omdat het een snelle communicatie is om gevoelens makkelijker uit tee drukken en omdat straattaal modern doet overkomen. Het gebruik van straattaal creëert een gevoel van verbondenheid en gemeenschap tussen mensen die dezelfde taal spreken. Het kan ook dienen als een soort geheimtaal tussen vrienden, waardoor ze zich nog meer met elkaar verbonden voelen.

Populairste hedendaagse Spaanse straattaal

Hoewel een aanzienlijk aantal mensen straattaal onprettig of irritant vindt, kunnen we het niet negeren. 92% van de Spanjaarden zegt het immers te gebruiken en bijna een kwart zelfs in de meeste gesprekken. Dit zijn enkele van de populairste straattaaltermen:

 • “Quedar” – betekent afspreken of ontmoeten
 • “Vale” – betekent oké of goed
 • “¡Qué fuerte!” – betekent wat een schok!
 • “flipar”  – betekent verbaasd zijn
 • “molar” – betekent cool vinden
 • “guay” – betekent geweldig

Irritantste Spaanse straattaal

Hoewel sommige straattaaltermen populair zijn, zijn er ook een aantal die als irritant worden beschouwd. Deze termen worden vaak als overdreven of onnodig beschouwd. De top drie irritantste straattaaltermen zijn:

 1. “Mola mogollón” – betekent iets is geweldig of cool
 2. “Tío” – betekent kerel of man
 3. “Flipar” – betekent verbaasd zijn

Wie gebruikt het meest straattaal in Spanje?

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren tussen 18 en 24 jaar het meest gebruikmaken van straattaal, gevolgd door jongvolwassenen tussen 25 en 34 jaar. Het gebruik van straattaal neemt af naarmate de leeftijd stijgt.

Straattaal wordt dus voornamelijk gebruikt door jongeren en jongvolwassenen, maar ook door mensen uit verschillende sociale klassen en regio’s. Het is niet gebonden aan een specifieke groep mensen, maar wordt door een breed scala aan mensen gebruikt.

Het gebruik van straattaal is geaccepteerd in informele situaties, zoals onder vrienden of op sociale media. Het wordt echter als ongepast beschouwd in formele situaties, zoals op het werk of in professionele omgevingen. Het is belangrijk om de juiste context te begrijpen voordat je straattaal gebruikt.

Ga naar de inhoud