Bijna de helft van de kinderen in Spanje heeft niet getrouwde ouders

Bijna de helft van de kinderen in Spanje heeft niet getrouwde ouders
Beeld: Canva

Bijna de helft van de kinderen in Spanje heeft niet getrouwde ouders

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Volgens de laatste cijfers van de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hebben 47% van alle kinderen in Spanje ouders die niet getrouwd zijn. Dat is drie keer meer dan tien jaar geleden toen dat nog 18% was. De afgelopen decennia zijn de families in Spanje kleiner en minder traditioneel geworden. 

Detail is dat Spanje in de tweede helft van de 20e eeuw een van de hoogste vruchtbaarheidscijfers in Europa had maar dat het zuid Europese land nu het laagste percentage in de Europese Unie heeft met bijna 1,3 in 2018, vergeleken met het EU-gemiddelde van 1,5.

De legalisering van echtscheiding en de maatschappelijke acceptatie van samenwonen van niet gehuwde personen, hebben geleid tot een meer diverse gezinssamenstelling in Spanje. Daarbij zijn de geboorten van kinderen van gehuwde ouders afgenomen en is het aantal minderjarigen dat in een eenoudergezin of samengesteld gezin leeft toegenomen. 

In Spanje heeft 33% van alle huishoudens kinderen jonger dan 15 jaar waarvan 50% een kind heeft, op Portugal (58%) na het hoogste percentage binnen de Europese Unie, zo blijkt uit cijfers van Eurostat uit 2020. De afgelopen tien jaar is dat percentage gedaald van 35% naar 33% huishoudens met kinderen.

Het aantal eenouderhuishoudens is de laatste jaren weer gestegen in Spanje met als bijkomend probleem dat 40% daarvan op de grens van armoede leeft. Op dit moment zijn er in Spanje 1.944.800 eenouderhuishoudens (familias monoparentales) waarbij in 83% het gaat om een vrouw en een kind. 

Er zijn in Spanje 6.208.100 huishoudens met kinderen, 3.913.800 huishoudens zonder kinderen en in totaal 18.754.800 huishoudens met een gemiddelde grootte van 2,5 personen. Er zijn ook 2.758.500 alleenstaande personen jonger dan 65 jaar en 2.131.400 alleenstaande 65-plussers. (cijfers van het INE uit 2020)

Ga naar de inhoud