Waterschaarste en noodtoestand in Catalonië: wat mag wel en wat mag niet!

Waterschaarste en noodtoestand in Catalonië: wat mag wel en wat mag niet!
Beeld: via canva.com

Waterschaarste en noodtoestand in Catalonië: wat mag wel en wat mag niet!

Catalonië kampt met de ergste droogte sinds 1916. De noodtoestand is afgekondigd voor miljoenen inwoners. Er gelden strenge waterbeperkingen in de regio, vooral in het noorden in de provincies Girona en Barcelona. Catalonië is de Spaanse regio die het zwaarst getroffen is door extreme droogte. Na jaren van ondermaatse regenval zijn de waterreserves tot een kritiek laag niveau gedaald. De regionale overheid heeft daarom de noodtoestand afgekondigd voor ruim 6 miljoen inwoners.

Om water te besparen gelden er vanaf nu strenge maatregelen en verboden. Zo is het volledig of gedeeltelijk vullen van zwembaden verboden. Ook het wassen van auto’s en het sproeien van tuinen met drinkwater is niet toegestaan.

Zwembaden

Het is verboden om zwembaden in hotels, campings en particuliere woningen (gedeeltelijk) te vullen met water. Alleen overdekte, openbare zwembaden die geregistreerd staan als sportfaciliteit mogen nog wel gedeeltelijk gevuld worden. Er mag dus nog wel in gezwommen worden, maar vaak op verminderde capaciteit. Er zijn een paar uitzonderingen op het zwembadverbod:

  • Zwembaden die technisch gezien niet leeggemaakt kunnen worden
  • Kleine opzetzwembadjes voor kinderen (<10 m³)
  • Zwembaden voor dieren

Deze zwembaden mogen gewoon gevuld blijven. Voor de rest moet al het overtollige water uit de baden worden gepompt en opgeslagen.

Auto’s wassen

Het wassen van auto’s met drink/kraanwater is verboden. Alleen commerciële autowasstraten waar het water gerecycled wordt, mogen nog auto’s wassen. In uitzonderlijke gevallen, zoals na een ongeluk, mag een auto nog wel met de hand gewassen worden. Maar voor de rest moeten Catalanen hun auto’s voorlopig vies laten of met een droge doek schoonmaken. Ook straat reinigen met drinkwater mag niet meer.

De beperking zal zich voorlopig richten op het beperken van het gebruik van water voor industrieel en landbouwgebruik, maar ook op het nagenoeg elimineren van recreatief gebruik. Er zijn drie fasen voor wat betreft het waterverbruik ingesteld.

Fase I (huidige fase)

In deze eerste fase is de watertoewijzing teruggebracht tot 200 liter per persoon per dag, inclusief economische en commerciële activiteiten. Het wassen van voertuigen van welke aard dan ook is verboden, behalve in gespecialiseerde wasstraten. In die gevallen moet het wassen gebeuren met gerecycleerd water. Wat betreft het schoonmaken van straten en stadsmeubilair, is het verboden dit te doen met drinkwater. Vanaf nu mogen omgevingen van gemeenten alleen nog schoongemaakt worden in geval van ongevallen, brand, of wanneer er een gezondheids- of verkeersrisico bestaat.

Het besproeien van openbare en particuliere tuinen en groenvoorzieningen is verboden. Alleen het overleven van stadsbomen en openbare botanische tuinen is toegestaan. Dit soort besproeiing moet gebeuren met gerecycled water of grondwater, bij voorkeur ’s nachts of ’s ochtends vroeg. Wat betreft grasvelden bij sportterreinen, alleen velden die gebruikt worden voor federatiesport mogen besproeid worden.

Fase II (verwacht in de lente)

In fase II zullen naar verwachting aanvullende beperkingen worden ingesteld voor de landbouwsector om het waterverbruik verder terug te dringen. Dit kan onder meer inhouden dat het verboden wordt om nieuwe gewassen te planten die veel water vereisen, zoals maïs. Ook het verbod op besproeiing kan worden uitgebreid naar meer landbouwgewassen.

Voor industriële bedrijven kan het waterverbruik verder aan banden worden gelegd. Bedrijven die niet essentieel zijn, kunnen worden verplicht om de productie tijdelijk stil te leggen om water te besparen. Essentiële sectoren zoals energie, chemie en voedingsmiddelen zullen waarschijnlijk met minder strenge beperkingen te maken krijgen, maar moeten niettemin het verbruik tot een minimum beperken.

Fase III (meest restrictieve fase)

Als fase III wordt bereikt, zullen huishoudens vermoedelijk worden beperkt tot minder dan 100 liter water per persoon per dag. Het gebruik van drinkwater voor activiteiten als auto’s wassen, tuinen sproeien en zwembaden vullen zal hoogstwaarschijnlijk volledig verboden zijn. De sancties en boetes voor overtredingen zullen strenger worden.

De toerismesector zal waarschijnlijk zware klappen krijgen in fase III. Hotels en andere logiesverstrekkers kunnen worden gedwongen om gasten te weigeren om het waterverbruik omlaag te brengen. Toeristische attracties die veel water gebruiken, zoals waterparken en golfbanen, kunnen tijdelijk moeten sluiten. Dit zal de economie van Catalonië raken.

Ga naar de inhoud