Belastingaangifte in België van in het buitenland gelegen tweede verblijf

Belastingaangifte in België van in het buitenland gelegen tweede verblijf
Beeld: 123rf

Belastingaangifte in België van in het buitenland gelegen tweede verblijf

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Hoe is nu in België geregeld wat betreft de belastingaangifte van een in Spanje gelegen tweede verblijf? De afgelopen jaren waren daar nogal wat problemen mee en zelfs de Europese Unie tikte België op de vingers. Maar sinds februari 2021 is de wet veranderd in België maar wat heeft dat voor een gevolgen voor de Belgische woningbezitter? Omdat er veel Belgen zijn met vragen hebben wij om meer uitleg gevraagd aan de specialisten van makelaarskantoor Nieuwbouw in Spanje en Nieuwbouw Tenerife.

Carl Vorsselmans van makelaarskantoor Nieuwbouw in Spanje en Nieuwbouw Tenerife, voorspelt dat er toch enkele nieuwe bezwaren zullen ontstaan m.b.t het buitenlands KI dat bepaald wordt door de Belgische fiscus. Dit jaar zal een tweede verblijf gelegen in het buitenland (dus ook Spanje) voor de eerste keer op dezelfde manier belast worden alsof je een tweede verblijf in België zou bezitten.

Jarenlang werd België door Europa hiervoor op de vingers getikt. België kon niet anders dan met een nieuwe wet over de brug te komen. Deze nieuwe wet kwam in februari 2021 tot stand en heeft het doel de ongelijke fiscale behandeling weg te werken.

Collega Freyke Van Looveren verduidelijkt: “Een tweede verblijf in België wordt belast op basis van het kadastraal inkomen (K.I.). Terwijl een tweede verblijf in het buitenland tot op heden belast werd op basis van de (fictieve) huurinkomsten. Om die ongelijkheid weg te werken, zal de Belgische fiscus vanaf nu ook voor het tweede verblijf gelegen in het buitenland een K.I. berekenen. 

Om dit K.I. te bepalen, werkt FOD Financiën op basis van een in te vullen vragenlijst. Voor de berekening, gebruikt men een formule om de actuele verkoopwaarde om te zetten naar de verkoopwaarde die het onroerend goed gehad zou hebben in het jaar 1975. Dit bedrag vermenigvuldigt men vervolgens met 5,3%. Op dit kadastraal inkomen betaal je vervolgens de personenbelasting (jaarlijkse aangifte personenbelasting).

Carl Vorsselmans “Wij worden over dit thema regelmatig gecontacteerd door onze klanten die toch bedenkingen hebben bij de waarde van hun K.I.  De vraag is of de discriminatie met het equivalent van het Belgisch KI effectief is weggewerkt.”

Als er bijvoorbeeld in Antwerpen, Gent of Oostende een kadastraal inkomen dient bepaald te worden, heeft men tal van referentiepunten om deze bepaling zo correct mogelijk te doen.

Echter heeft men deze referentiepunten niet in het buitenland. Wat maakt dat er bij buitenlands onroerend goed quasi enkel naar de verkoopwaarde gekeken wordt. Steekproeven tonen aan dat hierdoor een tweede verblijf aan de Belgische kust van verkoopwaarde van 500.000 euro een KI heeft van een goede 600 euro, terwijl eenzelfde woning in Spanje een KI opgelegd krijgt van een stuk boven de 1.000 euro.

“We hebben zelfs een voorbeeld van bijna 2.000 euro.” Voegt Carl Vorsselmans er aan toe. Dit verschil in berekeningswijze leidt dat het buitenlands onroerend goed alsnog anders wordt belast dan het onroerend goed in België … waardoor het toch nog steeds discriminerend kan zijn.”

Freyke Van looveren: “Er zijn ook klanten die het niet eens zijn met het vastgestelde KI.  Bij een geschil, heeft men twee maanden de tijd om hiertegen beroep aan te tekenen. Hierbij motiveer je waarom je niet akkoord gaat en doe je een tegenvoorstel. De toegewezen ambtenaar zal vervolgens met jou in onderhandeling gaan.”

De vraag die gesteld dient te worden, is of de Belgische fiscus naar het buitenland zal/mag komen om het onroerend goed te bezoeken? En om op die manier rekening te kunnen houden met jouw motivatie? Zo ja, van waar zal de neutrale expert komen indien men nog niet akkoord is en wie zal deze aanstellen? 

Carl vorsselmans: “Het is meer dan duidelijk dat de verplichting die Europa aan België heeft opgelegd tot het wegwerken van deze discriminatie, nog niet volledig gelukt is gezien er nog steeds significante verschillen in aanpak en resultaat zijn. De Belgische wetgeving staat zeker nog niet op punt wat betreft de bepalingen van de buitenlandse KI’s.

Het zal zonder twijfel opnieuw stof zijn tot heel wat discussie (gebrek aan referentiepunten in het buitenland, andere beroepsprocedure, geen plaatsbezoeken door Belgische schatters, …).

Mocht je als Belgische woningeigenaar in Spanje meer vragen hebben dan kun je contact opnemen met de specialisten van makelaarskantoor Nieuwbouw in Spanje en Nieuwbouw Tenerife via DEZE LINK.

Ga naar de inhoud