Meer dan acht miljoen Spanjaarden verdienen minder dan 12.000 euro

Meer dan acht miljoen Spanjaarden verdienen minder dan 12.000 euro
Beeld: via canva.com

Meer dan acht miljoen Spanjaarden verdienen minder dan 12.000 euro

Dit artikel is 10 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Het aantal Spanjaarden dat in de inkomstenbelasting (IRPF) een inkomen van minder dan 12.000 euro per jaar rapporteert, overschrijdt de acht miljoen. Er waren 8,32 miljoen belastingbetalers die in 2021 minder dan dit bedrag verdienden, zo blijkt uit gegevens die door de Spaanse Belastingdienst werden vrijgegeven. Van deze groep ontving slechts 2,2 miljoen een inkomen tussen 6.000 en 12.000 euro.

Dit aantal wijst erop dat veel van deze inwoners van Spanje mogelijk niet eens het minimumloon van dat jaar dat 13.510 euro bedroeg voor 14 uitbetalingen, zouden hebben verdiend. Hierbij moet worden opgemerkt dat de groep belastingbetalers ook degenen omvat die deeltijd of tijdelijke zomercontracten hadden, enzovoort. Daarnaast toonden 1,4 miljoen belastingaangiften in deze groep een negatieve of nul-uitkomst, wat de ontvangers van bijvoorbeeld het Basisinkomen (IMV) omvat.

Vergeleken met de cijfers van het vorige jaar zien we dat het aantal personen dat minder dan 12.000 euro verdiende met 8,5% is gedaald in vergelijking met de registraties binnen deze groep in 2020, een jaar dat werd beïnvloed door de pandemie. Deze daling gaat hand in hand met een stijging van het aantal belastingbetalers in de hoogste inkomensklassen. Om precies te zijn, hebben 12.178 mensen aangegeven dat ze een jaarinkomen van meer dan 601.000 euro hebben, wat een stijging van 9,6% betekent vergeleken met het vorige jaar. Hoewel dit cijfer slechts 0,06% van het totale aantal belastingaangiften in de IRPF vertegenwoordigt, is er sinds 2007, het begin van de financiële crisis, tot het vorige jaar een groei van 15% tegenover de 10.580 aangiften van destijds.

Als we aan deze groep het inkomstensegment boven de 60.000 euro toevoegen, zou het aantal belastingbetalers met een hoog inkomen meer dan een miljoen bedragen, een toename van 14% vergeleken met 2020. Desondanks ligt het gangbare inkomen volgens de gegevens van de Belastingdienst voor degenen die tussen de 12.000 en 21.000 euro aangeven (4,5 miljoen mensen, ofwel 20,5% van het totaal). Nog eens 4,4 miljoen mensen hebben een inkomen tussen de 30.000 en 60.000 euro (wat 20% van het totaal is). En 3,7 miljoen mensen (16,96% van het totaal) gaven een inkomen tussen de 21.000 en 30.000 euro aan.

Ga naar de inhoud