Spanje krijgt als eerste EU-land een autoriteit voor kunstmatige intelligentie

Spanje krijgt als eerste EU-land een autoriteit voor kunstmatige intelligentie
Beeld: via canva.com

Spanje krijgt als eerste EU-land een autoriteit voor kunstmatige intelligentie

Dit artikel is 8 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Als het aan de Spaanse interim-regering ligt, zal Spanje over drie maanden tijd het eerste EU-land worden met een speciale autoriteit voor de supervisie van kunstmatige intelligentie. Tijdens de ministerraad van 22 augustus werd het plan goedgekeurd en zal het ‘Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial’ (AESIA) in A Coruña in Galicië het hoofdkantoor krijgen.

Spanje is het eerste land in de EU met een orgaan voor de supervisie van kunstmatige intelligentie. Dit orgaan is opgericht voordat de nieuwe Europese verordening inzake kunstmatige intelligentie in werking treedt. Deze verordening verplicht de EU-lidstaten om een toezichthoudende autoriteit voor kunstmatige intelligentie in te stellen.

De Spaanse ‘Autoriteit voor de Supervisie van Kunstmatige Intelligentie’ is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving inzake kunstmatige intelligentie. Het geeft advies aan publieke en private organisaties over hoe ze kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier kunnen gebruiken. De Autoriteit heeft ook de bevoegdheid om onderzoeken in te stellen en sancties op te leggen aan organisaties die de wet- en regelgeving overtreden.

Het uiteindelijke doel van deze instelling is het minimaliseren van de risico’s die het gebruik van deze nieuwe technologie met zich mee kan brengen en de juiste ontwikkeling en versterking van de systemen voor kunstmatige intelligentie in Spanje. 

In het kader van de nationale bevoegdheid, zal het de functies van de autoriteit uitoefenen die verantwoordelijk is voor de supervisie en het geven van sancties aan de systemen voor kunstmatige intelligentie. Daarbij wordt vooral gekeken naar het elimineren of verminderen van de risico’s voor de integriteit, de privacy, discriminatie en de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen.

Ga naar de inhoud