Het ouderdomspensioen zal in 2024 met 500 euro stijgen in Spanje

Het ouderdomspensioen zal in 2024 tot 500 euro stijgen in Spanje
Beeld: via canva.com

Het ouderdomspensioen zal in 2024 met 500 euro stijgen in Spanje

Dit artikel is 8 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

De Spaanse regering heeft aangekondigd dat de pensioenen met ongeveer 4% zullen worden verhoogd. Deze verhoging zal ingaan op 1 januari 2024. Op 1 januari 2023 was deze verhoging nog 8%. De maximale verhoging volgend jaar bedraagt 541 euro, maar de hoogte van de verhoging hangt af van het huidige pensioenbedrag. Volgens een rapport van het Ministerie van Inclusie, Sociale Zekerheid en Migratie zal de verhoging in 2025 2% bedragen.

De Spaanse pensioenen worden in 2024 verhoogd op basis van de inflatie van november 2023. De Sociale Zekerheid hanteert een inflatiecijfer van 4%, maar andere bronnen spreken van een bandbreedte tussen 3,5% en 4,5%. Deze verhoging zal van toepassing zijn op alle premieafdragende pensioenen, waaronder het ouderdomspensioen (jubilación); nabestaandenpensioen (viudedad en orfandad) en arbeidsongeschiktheidspensioen (incapacidad permanente).

Het gemiddelde ouderdomspensioen zal met 61,30 euro per maand stijgen tot 1.594 euro per maand. Met 14 uitkeringen per jaar zal dit een jaarlijkse toename van 22.316 euro betekenen. (bruto)

Het gemiddelde pensioen voor zelfstandigen (autonomos) zal met 36,50 euro per maand stijgen tot 952,95 euro per maand. Met 14 uitkeringen per jaar zal dit een jaarlijkse toename van 13.341,3 euro betekenen. (bruto)

Het gemiddelde nabestaandenpensioen (viudedad en orfandad) zal stijgen met 34,09 euro tot 886,49 euro per maand. Met 14 uitkeringen per jaar zal dit een jaarlijkse toename van 12.410,86 euro betekenen. (bruto)

Het gaat bij deze bedragen om gemiddelden die per persoon en per autonome regio anders kunnen zijn. Wij plaatsen elke maand de huidige pensioenbedragen per autonome regio in Spanje waarbij grote verschillen te zien zijn tussen bv. het Baskenland met het hoogste en Extremadura met het laagste ouderdomspensioen.

Ga naar de inhoud