Spanje krijgt van de EU twee maanden de tijd om de zomertortel te redden

Spanje krijgt van de EU twee maanden de tijd om de zomertortel te redden
Beeld: Freepik

Spanje krijgt van de EU twee maanden de tijd om de zomertortel te redden

Dit artikel is 4 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Spanje heeft van de Europese Commissie (EC) een ultimatum van twee maanden ontvangen voor het redden van de zomertortel ofwel de Streptopelia turtur en in het Spaans de ‘tórtola común’ of ‘tórtola europea’. Tussen 1996 en 2016 is het aantal zomertortels in Spanje met maar liefst 40% afgenomen en dat is veel voor het Europese land waar meer dan de helft van alle Europese zomertortels te vinden zijn.

De zomertortel is bij de meeste lezers wellicht beter bekend als de tortelduif en is wat betreft aantallen in Europa flink achteruit aan het gaan door onder andere de illegale jacht. Volgens de EC worden er jaarlijks in Malta, Cyprus, Frankrijk, Italië, Griekenland en Spanje tussen de 2 en 4 miljoen zomertortels gedood. 

In 2015 werd er geschat dat er nog tussen de 3,15 en 5,94 miljoen broedparen waren in Europa. Dat is veel minder dan de jaren daarvoor omdat in heel Europa het aantal zomertortels tussen 1983 en 2011 met 73% is afgenomen.

Daarom staat de zomertortel sinds 2004 als kwetsbaar op de Nederlandse Rode Lijst. De zomertortel staat eveneens sinds 2004 op de Vlaamse Rode Lijst en wordt als bedreigd geclassificeerd. In de Europese Unie staat de soort op Annex II van de Vogelrichtlijn. Daarnaast wordt hij ook beschermd op Appendix III van de Conventie van Bern.

In 2019 heeft de Europese Commissie reeds een brief geschreven naar de Spaanse regering met de mededeling dat deze beter haar best moet doen om de zomertortels te beschermen maar tot nu toe heeft de EC geen positief antwoord terug ontvangen. Daarom komt er nu een ultimatum van twee maanden. Doet de Spaanse regering niets hieraan dan kan het een zaak worden voor het Europese Gerehschof en kan Spanje hoge boetes krijgen.

Een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang ligt in de Europese broedgebieden, waar ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden in het landgebruik. Door de homogenisering en schaalvergroting van de landbouw is er minder voedselaanbod voor de voormalige tortelduif. In veel gevallen zijn ook houtwallen en bosschages verwijderd uit landbouwgebieden die nestgelegenheid en dekking bieden. 

Daarnaast ondervindt deze vogelsoort veel problemen in de trekperiode en overwinteringsgebieden.De zomertortel is namelijk ook een populaire jachtbuit en wordt bejaagd voor consumptie, handelsdoeleinden of puur voor het plezier.

Ga naar de inhoud