Spaanse huishoudens hebben meer vermogen dan Nederlandse huishoudens

Oeps ... foto ontbreekt!

Spaanse huishoudens hebben meer vermogen dan Nederlandse huishoudens

Dit artikel is 7 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Uit een onderzoek van de Europese Centrale Bank kan afgeleid worden dat Spaanse huishoudens het lang niet zo slecht hebben als gedacht. Het blijkt namelijk dat de Spanjaarden meer vermogen hebben dan de Nederlanders waardoor de tweedeling tussen het arme zuiden en het rijke noorden van Europa niet zo zwart-wit lijkt te zijn als men dacht.

Het 139 pagina’s tellende rapport van de Europese Centrale Bank heeft vele aspecten in diverse Europese landen vergeleken waaruit de conclusie getrokken kan worden dat de tweedeling tussen arm en rijk in de eurozone anders is als gedacht. Weliswaar zijn de publieke schulden in Spanje hoger dan in Nederland, daar tegenover staat dat de noordelijke landen vaker grotere private schulden hebben dan in het zuiden van Europa.

Voegt men de publieke en private schulden samen dan kan geconcludeerd worden dat Nederland er slechter voorstaat dan Spanje. Cijfers van de Nederlandsche Bank laten zelfs zien dat de helft van de huishoudens in Nederland geen vermogen heeft omdat de schulden die men heeft net zo hoog zijn als de bezittingen.

Het vermogen in landen als Spanje (maar ook Italië en Griekenland) zit voor een groot deel in de eigen woning. Nederlandse huishoudens bouwen echter weer meer vermogen op via pensioenfondsen waarin geld belegd is in aandelen, obligaties, etc. In dit onderzoek is niet gekeken naar de pensioenvoorzieningen in de onderzochte landen. Als men die wel had meegeteld had men waarschijnlijk een andere conclusie getrokken.

Het onderzoek heeft echter wel uitgewezen dat de Europese huishoudens slechter uit de crisis zijn gekomen waarbij het vermogen sinds 2011 met zo’n 10% is gedaald. Daarnaast is in de cijfers duidelijk te zien dat de vermogensongelijkheid flink is toegenomen gedurende de crisisjaren, met andere woorden de armen zijn armer geworden en de rijken zijn rijker geworden.

Tevens merkt men op dat huishoudens in Spanje wat betreft het vermogen de laatste jaren harder geraakt zijn dan in bijvoorbeeld Nederland of Duitsland. De reden daarvoor is dat de huizenprijzen in Spanje veel harder gedaald zijn dan in noordelijke landen. Hierdoor is dus ook het vermogen, wat in Spanje grotendeels in een eigen woning zit, minder – (Remco Stoffer)

Ga naar de inhoud