Het Spaanse woord of zin van de dag (220)

123rf
Beeld: 123rf

Het Spaanse woord of zin van de dag (220)

Dit artikel is 3 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Veel lezers spreken, schrijven en begrijpen het Spaans waarschijnlijk al maar er zullen ongetwijfeld ook veel lezers zijn die de Spaanse taal nog niet zo goed of helemaal niet onder de knie hebben. Daarom behandelen we in samenwerking met Supergoed Spaans Leren elke dag een Spaans woord, gezegde of zin en geven daarbij de juiste uitspraak. Doe je ook mee!

Deze ‘palabras españolas’ ofwel Spaanse woorden zijn gebaseerd op het castellano (uitspraak: kastejano – castiliaans), het zogenaamde algemeen beschaafd Spaans. Het komt erg vaak voor dat een Spaans woord diverse betekenissen heeft of in andere hoedanigheid gebruikt kan worden. 

Jouw taalbegeleidster is Cintha van Marrewijk en zij leert iedereen snel en makkelijk Spaans via www.supergoedspaansleren.nl

Vrijdag 5 maart 2021

El viernes 5 de marzo de 2021
uitspraak: el bjernes cinko (slissende c) de marzo (slissende z) de dosmielbeentioeno

Cada viernes un ejercicio – uitspraak: kada bjernes oen egercicio (slissende c) Elke vrijdag een oefening. En maandag krijg je de antwoorden op de oefening. 

Vul in BIEN / BUEN / BUENO of veranderen naar vrouwelijk of meervoud.

  1. ¿Cómo estás? ¿Estás ……?
  2. Esta falda te queda muy …….. .
  3. ……….  días, ¿Cómo está hoy?
  4. Mis abuelos se sienten muy …….. ahora.
  5. Este café es un ……….   café.
  6. El café con leche sabe ……….   .
  7. El aire sucio de la ciudad no es ……….   para la salud de nadie.
  8. En la playa generalmente hace ……….   tiempo.
  9. La comida está muy ……………

Te deseo un buen fin de semana (uitspraak: te deseo oen bwen fin de semana) – Ik wens je een fijn weekend.

Ga naar de inhoud