Barcelona verplicht hergebruik van douchewater voor toiletten in nieuwe gebouwen

Barcelona verplicht hergebruik van douche water voor toiletten in nieuwe gebouwen
Beeld: via canva.com

Barcelona verplicht hergebruik van douchewater voor toiletten in nieuwe gebouwen

De afgelopen jaren heeft Barcelona te maken gehad met een groeiend probleem: droogte. De situatie van de reservoirs in Barcelona is verre van optimaal en dit heeft ertoe geleid dat de gemeente een reeks maatregelen heeft genomen om onnodig waterverbruik te voorkomen en deze extreme droogte aan te pakken. Een van de nieuwste maatregelen is het verplichte hergebruik van douchewater voor het doorspoelen van toiletten in nieuwe gebouwen.

De gemeenteraad van Barcelona heeft onlangs aangekondigd dat alle nieuwe gebouwen in de Catalaanse hoofdstad verplicht zullen worden om douchewater te hergebruiken voor het doorspoelen van toiletten. Dit betekent dat het water dat wordt gebruikt tijdens het douchen of baden, zal worden opgevangen en gefilterd om vervolgens te worden gebruikt in de cisternen van het toilet. Deze maatregel zal naar schatting jaarlijks 300.000 kubieke meter drinkwater besparen in de stad.

Om deze maatregel beter te begrijpen, is het belangrijk om eerst het verschil te kennen tussen ‘grijswater’ en ‘zwartwater’. Grijswater is afvalwater dat afkomstig is van huishoudelijke activiteiten zoals douchen, baden, handen wassen en afwassen. Dit water bevat een lage concentratie aan organisch materiaal en kan worden hergebruikt voor niet-drinkbare doeleinden, zoals het doorspoelen van toiletten of het besproeien van tuinen. Aan de andere kant is zwartwater afvalwater dat afkomstig is van toiletten en keukens en bevat een hoge concentratie aan organisch materiaal en bacteriën. Dit water moet worden behandeld voordat het opnieuw kan worden gebruikt.

Het hergebruik van grijswater heeft verschillende voordelen, zowel voor het milieu als voor de stad zelf. Ten eerste vermindert het de vraag naar drinkwater, wat vooral belangrijk is in tijden van droogte. Door het hergebruik van grijswater kan er meer drinkwater worden bespaard voor essentiële doeleinden, zoals koken en persoonlijke hygiëne. Bovendien vermindert het ook de hoeveelheid afvalwater die wordt afgevoerd naar de riolering en zuiveringsinstallaties, waardoor de belasting op deze systemen wordt verminderd. Dit kan leiden tot lagere kosten voor onderhoud en reparaties, wat uiteindelijk kan resulteren in lagere waterrekeningen voor de inwoners van Barcelona.

Andere initiatieven

Naast het verplichte hergebruik van douchewater, heeft Barcelona ook andere initiatieven genomen om duurzaam watergebruik te bevorderen. Hier zijn enkele voorbeelden:

De stad heeft regenwateropvangsystemen geïnstalleerd op openbare gebouwen en parken om regenwater op te vangen en te gebruiken voor irrigatie en schoonmaakdoeleinden. Dit vermindert niet alleen de vraag naar drinkwater, maar helpt ook bij het verminderen van overstromingen tijdens hevige regenval.

De gemeente Barcelona heeft verschillende bewustwordingscampagnes gelanceerd om de inwoners aan te moedigen om zuiniger om te gaan met water. Deze campagnes benadrukken het belang van het verminderen van waterverbruik en het nemen van kleine stappen, zoals het sluiten van de kraan tijdens het tandenpoetsen of het repareren van lekkende kranen.

Barcelona heeft ook geïnvesteerd in waterbesparende technologieën, zoals slimme meters en sensoren, om het waterverbruik te monitoren en te verminderen. Deze technologieën helpen bij het detecteren van lekken en het optimaliseren van het waterverbruik in openbare gebouwen en parken.

Hoewel deze maatregelen en initiatieven een stap in de goede richting zijn, zijn er nog steeds uitdagingen op het gebied van duurzaam waterbeheer in Barcelona. Een van de grootste uitdagingen is het verouderde watersysteem van de stad, dat dateert uit de jaren 60 en niet is ontworpen om de huidige bevolkingsgroei en klimaatverandering aan te kunnen. Dit heeft geleid tot lekkages en inefficiënt watergebruik. Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft de gemeente plannen aangekondigd om het watersysteem te moderniseren en te upgraden.

Ga naar de inhoud