Spanje en Nederland presenteren gezamenlijk tekst om fiscale regels te versoepelen

Spanje en Nederland presenteren gezamenlijk tekst om fiscale regels te versoepelen
Beeld: Canva

Spanje en Nederland presenteren gezamenlijk tekst om fiscale regels te versoepelen

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Spanje en Nederland hebben op 4 april 2022 een gezamenlijk tekst gepresenteerd over de Europese begrotingsregels, de bankenunie en de kapitaalmarktunie. Met de tekst willen beide landen zien waar een gemeenschappelijke basis kan worden gevonden op deze onderwerpen. De ‘texto’ werd in gepresenteerd door de ministers van Economische Zaken Nadia Calviño en Sigrid Kaag.

De gezamenlijke tekst stelt dat schuldafbouw in lidstaten met hoge schulden realistisch moet zijn en de groei niet mag schaden. Tegelijkertijd vinden Spanje en Nederland het van belang dat schulden met consistente en ambitieuze stappen worden afgebouwd. In de tekst benadrukken beide landen dat dit, naast onder meer bezuinigingen, kan worden gerealiseerd door zowel het implementeren van hervormingen en groeibevorderende investeringen, als het verbeteren van de kwaliteit van overheidsfinanciën. 

Verder noemt de tekst dat een grotere rol van de uitgavenregel kan bijdragen aan meer anticyclische doelstellingen en onderschrijven beide landen het belang van transparante, uitlegbare regels om gelijke behandeling voor lidstaten te realiseren. In geval van het niet naleven van de regels, moeten er duidelijke waarborgen bestaan dat de Commissie en de Raad de begrotingsregels handhaven.

Ook het belang van investeringen staat buiten kijf. Groen en digitaal zijn daarbij prioriteiten. Lidstaten moeten private investeringen stimuleren, maar ook publieke investeringen vergroten. Spanje en Nederland zijn het er verder over eens dat Europese maatregelen voor sterke banken samen met goede afspraken over hoe kapitaal beter door de EU kan stromen, kunnen bijdragen aan een veerkrachtigere economische en financiële basis, en bescherming van spaarders en belastingbetalers. Het zorgt daarnaast voor betere toegang tot kapitaal voor het midden- en kleinbedrijf. Dat is nadrukkelijk van belang in een periode van herstel na corona. Lees de Nederlandse Kamerbrief HIER.

Deze gezamenlijke tekst van Spanje en Nederland komt enkele dagen nadat minister-president Mark Rutte bij de Spaanse premier Pedro Sánchez in Madrid op bezoek is geweest.

Ga naar de inhoud