Spanje keurt in 2024 nieuwe regels voor historische voertuigen goed

Spanje keurt in 2024 nieuwe regels voor historische voertuigen goed
Beeld: via canva.com

Spanje keurt in 2024 nieuwe regels voor historische voertuigen goed

De Spaanse regering zal in 2024 een nieuw koninklijk besluit goedkeuren om de regels voor historische voertuigen te vereenvoudigen en in lijn te brengen met andere landen. Het doel is om het behoud van dit erfgoed te bevorderen.

De Spaanse regering keurt dit jaar een nieuw koninklijk besluit goed voor historische voertuigen, omdat het oude reglement uit 1995 verouderd is. Het doel is om historische voertuigen gelijk te behandelen als in andere Europese landen. De Nationale Markten en Mededingingscommissie (CNMC) heeft aanbevolen om de procedures voor classificatie te vereenvoudigen.

Volgens schattingen van de CNMC zijn er in Spanje talrijke historische voertuigen die niet als zodanig geïdentificeerd zijn, waardoor hun behoud als cultureel erfgoed in gevaar komt. Het nieuwe reglement moet de procedures stroomlijnen en vereenvoudigen om eigenaren aan te moedigen hun voertuigen te laten classificeren.

De Spaanse Verkeersdienst DGT heeft ingestemd met de wijzigingen in het nieuwe reglement. Enkele belangrijke veranderingen die het nieuwe Reglement voor Klassieke Voertuigen zal omvatten, zijn de volgende.

Leeftijdscriterium

Het leeftijdscriterium voor historische voertuigen blijft ongewijzigd. Een voertuig moet minimaal 30 jaar oud zijn vanaf de eerste registratie en in zijn originele staat bewaard zijn gebleven.

Technische inspecties (ITV)

De periodiciteit van de technische inspecties (ITV) zal worden aangepast aan de leeftijd van het voertuig:

  • Voertuigen tussen 30 en 40 jaar oud: elke 2 jaar
  • Voertuigen tussen 40 en 45 jaar oud: elke 3 jaar
  • Voertuigen ouder dan 45 jaar: elke 4 jaar

Bovendien zullen de inspecties minder strikt zijn dan voor moderne voertuigen, aangezien er geen eisen zullen zijn voor bepaalde mechanische of veiligheidsonderdelen. Voertuigen die voor 1950 werden geregistreerd, zullen volledig vrijgesteld zijn van de Spaanse apk- of autokeuring.

Wegenbelasting

De wegenbelasting, die door de gemeenten wordt geïnd, zal kortingen krijgen voor historische voertuigen.

Toegang tot lage-emissiezone

Historische voertuigen zullen toegang krijgen tot de lage-emissiezone (Zonas de Bajas Emisiones, ZBE) in steden, hoewel de uiteindelijke beslissing hierover bij de gemeenten zal liggen.

Classificatie van voertuigen

Er zullen twee categorieën van historische voertuigen worden onderscheiden:

  • Groep A: voertuigen met een Spaans kenteken. Deze voertuigen zullen geen gunstig rapport van een erkend laboratorium in de regio nodig hebben.
  • Groep B: geïmporteerde of voertuigen die lange tijd buiten gebruik waren. Deze voertuigen zullen wel een specifiek rapport moeten overleggen om te kunnen rijden.

Voor motorfietsen van 30 jaar of ouder zal enkel een kleine bijdrage moeten worden betaald om ze als historisch te kunnen classificeren. Daarna zullen ze elke vier jaar een technische inspectie moeten ondergaan.

Belangstelling klassieke auto’s in Spanje

De interesse in klassieke auto’s is de afgelopen jaren sterk toegenomen in Spanje. Tal van evenementen en bijeenkomsten voor liefhebbers van oldtimers trekken duizenden bezoekers. In Spanje zijn op dit moment ongeveer 48.000 historische voertuigen, tegenover 400.000 in Frankrijk, 600.000 in Duitsland of 1,5 miljoen in het Verenigd Koninkrijk. De DGT verwacht dat met het nieuwe reglement het aantal historische voertuigen kan oplopen tot 200.000.

Naast de culturele waarde hebben klassieke voertuigen ook een grote economische impact. Restauratie en onderhoud van oldtimers zorgen voor werkgelegenheid en evenementen en toerisme rond klassieke auto’s genereren inkomsten voor de lokale economie.

Veel oldtimers voldoen niet aan moderne emissienormen en worden als vervuilend beschouwd. Nieuw reglement moet balans vinden tussen behoud, erfgoed en milieubelangen. Kritiek op stimuleren klassieke voertuigen vanwege mogelijke milieu-impact.

Sommige experts stellen dat, gezien het relatief kleine aantal historische voertuigen, de impact op het milieu beperkt zou blijven. Bovendien kunnen restricties, zoals een beperkte toegang tot lage-emissiezone, een oplossing bieden.

Ga naar de inhoud