De belastingaangifte campagne 2023 en bijna 13 miljard euro aan terugbetalingen

De belastingaangifte campagne 2023 is afgesloten met bijna 13 miljoen euro aan terugbetalingen
Beeld: via europa press

De belastingaangifte campagne 2023 en bijna 13 miljard euro aan terugbetalingen

De belastingaangifte is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat voor veel mensen een bron van stress en verwarring kan zijn. Toch is het een essentieel onderdeel van het fiscale systeem. Aan het einde van de campagne op 30 juni 2024 waren er 24.013.000 aangiften ingediend, wat 5% meer is dan vorig jaar. Bij 16.229.000 aangiften (67%) moet belastinggeld worden teruggestort.

De Spaanse Belastingdienst heeft nu al 9 miljard euro teruggegeven aan 12.814.000 belastingbetalers tijdens de aangiftecampagne voor de inkomstenbelasting 2023 (IRPF 2023). Tot nu toe is 79% van de aangevraagde terugbetalingen in aantal en bijna 67% in bedrag al uitbetaald.

In het digitale tijdperk is het geen verrassing dat ook de belastingaangifte steeds meer online gebeurt. De belastingdienst heeft grote stappen gezet om het proces te digitaliseren en toegankelijker te maken voor de gemiddelde burger. Een van de meest opvallende ontwikkelingen is de toenemende populariteit van het doen van aangifte via de mobiele app van de belastingdienst.

De cijfers spreken voor zich: in de campagne van 2023 werden maar liefst 647.000 aangiftes gedaan via de mobiele app van de belastingdienst. Dit is een indrukwekkende stijging van 23% vergeleken met het voorgaande jaar. Deze trend laat zien dat steeds meer mensen de voordelen ontdekken van het doen van aangifte via hun smartphone of tablet.

Een bijzonder interessant aspect van de mobiele aangiftes is het concept van de ‘één klik’ aangifte. Van de 647.000 aangiftes die via de app werden gedaan, vielen er 482.000 in deze categorie. Dit betekent dat deze belastingplichtigen hun aangifte konden voltooien met slechts één klik, zonder verdere aanpassingen of complexe handelingen.

Hoewel de app een steeds belangrijkere rol speelt, blijft de website van de belastingdienst een cruciaal onderdeel van het aangifteproces. Van de mobiele aangiftes werd een deel van de gebruikers doorverwezen naar de website om bepaalde wijzigingen door te voeren, waarna ze terugkeerden naar de app om de aangifte af te ronden.

Hoewel de focus steeds meer verschuift naar digitale kanalen, blijft de traditionele telefonische hulplijn een belangrijke rol spelen. Tijdens de aangiftecampagne werden meer dan 2.315.000 telefoontjes afgehandeld, waarbij verschillende soorten belastingbetalers werden geholpen met hun specifieke vragen en problemen.

Een van de meest opvallende ontwikkelingen in de belastingaangifte campagne van 2023 was de introductie van preventieve waarschuwingen (Spaans: avisos preventivos). Deze nieuwe aanpak, gericht op het voorkomen van fouten en omissies in de aangifte, heeft geleid tot een significant aantal rectificaties. In totaal hebben meer dan 23.000 belastingbetalers hun aangifte gecorrigeerd na het ontvangen van een preventieve waarschuwing van de belastingdienst.

In 2023 waren de belastinginkomsten 271,9 miljard euro, een stijging van 6,4% vergeleken met het voorgaande jaar. Van dit bedrag kwam 120,3 miljard euro van de inkomstenbelasting (IRPF), 35 miljard van vennootschapsbelastingen en bijna 84 miljard euro werd geïnd door de belasting over de toegevoegde waarde (IVA) of btw. Daarnaast was er 20,8 miljard euro afkomstig van speciale belastingen en bijna 12 miljard euro van andere belastingen.

Ga naar de inhoud