Search
menu
Search

Spaanse Grondwet viert 45e verjaardag op 6 december: Día de la Constitución

Spaanse Grondwet viert 45e verjaardag op 6 december: Día de la Constitución
Beeld: via canva.com

Spaanse Grondwet viert 45e verjaardag op 6 december: Día de la Constitución

6 december is een nationale feestdag in Spanje, de dag van de Constitución. Op deze dag wordt herdacht dat er een grondwet op werd gesteld in het jaar 1978 (45 jaar geleden dus) een belangrijk feit wat elk jaar herdacht wordt. De grondwet, ook wel Carta Magna genoemd, werd opgesteld nadat dictator Franco drie jaar daarvoor in 1975 overleed en er een nieuwe democratie werd gevormd in Spanje.

6 december is een dag die elk jaar gevierd wordt, omdat dat een historische datum is in de Spaanse geschiedenis. Op 6 december 1978 werd de Spaanse grondwet door een referendum onder de Spanjaarden goedgekeurd. Maar liefst 92% van de toenmalige bevolking keurde de eerste grondwet goed.

De grondwet voorzag een constitutionele monarchie en erkende de multiculturele samenleving van Spanje waarbij Spanje onderverdeeld werd in autonome regio’s, provincies en deelregio’s. Tegelijk stelde het dat Spanje niet opdeelbaar is, iets wat de laatste jaren vooral dankzij de onafhankelijksdrang van de regio Catalonië in vooral 2017 steeds meer ter sprake komt.

Nadat de grondwet werd ingevoerd kwam er al snel kritiek op zijn vaagheid en dubbelzinnigheid, maar het leverde toch het uitstekende kader voor de overgang naar de democratie waarin Spanje nu leeft.

Carta Magna

De Carta Magna, of Grondwet van Spanje, is de grondwet van het Koninkrijk Spanje. Deze grondwet werd aangenomen op 6 december 1978 en trad in werking op 29 december 1978. De grondwet vormde het fundament van de Spaanse democratie, die na de dood van dictator Francisco Franco in 1975 tot stand kwam.

De grondwet werd tot stand gebracht door een grondwetgevende vergadering, die werd gekozen in 1977. De vergadering bestond uit vertegenwoordigers van alle politieke partijen die in Spanje actief waren. De grondwet werd uiteindelijk met een grote meerderheid aangenomen.

De grondwet van Spanje is een democratische grondwet die de rechten en vrijheden van de burgers beschermt. De grondwet garandeert onder meer de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van vereniging. De grondwet bepaalt ook dat Spanje een democratisch en sociaal rechtsstaat is.

De grondwet heeft een grote impact gehad op Spanje. De grondwet heeft bijgedragen aan de democratisering van Spanje en heeft het land getransformeerd van een dictatuur naar een democratie. De grondwet heeft ook bijgedragen aan de economische ontwikkeling van Spanje.

Enkele belangrijke gevolgen van de grondwet voor Spanje zijn:

  • De grondwet heeft de democratie in Spanje gevestigd.
  • De grondwet heeft de rechten en vrijheden van de burgers beschermd.
  • De grondwet heeft de autonomie van de Spaanse regio’s versterkt.
  • De grondwet heeft de economische ontwikkeling van Spanje bevorderd.

De grondwet van Spanje is een belangrijk document dat de Spaanse democratie heeft gevormd. De grondwet is nog steeds van kracht en vormt het fundament van de Spaanse samenleving.

Ga naar de inhoud