Verwarring en zorgen over openen zwembaden Costa del Sol tijdens de droogteperiode

Verwarring en zorgen over openen zwembaden Costa del Sol tijdens de droogteperiode
Beeld: via canva.com

Verwarring en zorgen over openen zwembaden Costa del Sol tijdens de droogteperiode

Met de lente in aantocht en de zomermaanden in het vooruitzicht, heerst er onzekerheid over het al dan niet openen van de zwembaden aan de Costa del Sol. De aanhoudende droogte en groeiende waterschaarste in de provincie Málaga zorgen ervoor dat zowel de regionale als de lokale overheden moeilijke beslissingen moeten nemen om het drinkwaterverbruik te beperken. Met bijna 80.000 openlucht zwembaden staat deze kwestie hoog op de agenda.

De provincie Malaga heeft te maken met een complexe situatie waarbij zowel de regionale overheid van Andalusië als de gemeenten bevoegdheden hebben om regels op te stellen. Het vierde droogtebesluit van de regionale overheid verbiedt in algemene termen het vullen of hervullen van gemeenschappelijke zwembaden met water, maar laat een opening voor het vullen van nieuwe of gerenoveerde zwembaden met voorafgaande toestemming van de Droogtecommissie.

De Vereniging van Vastgoedbeheerders van Málaga erkent de verwarring die is ontstaan door de onduidelijke en soms tegenstrijdige regels. De voorzitter van de vereniging verklaart: “Het is erg moeilijk om de gemeenschappen te adviseren in deze situatie. Ze begrijpen dat het vierde droogtebesluit van de regionale overheid een opening laat voor het vullen van zwembaden, maar de gemeentelijke verordeningen kiezen voor strengere beperkingen. De gemeenschappen zijn in de war”.

Veel gemeenten hebben besloten om strengere maatregelen te nemen dan de regionale overheid. Ze verbieden het vullen of hervullen van zwembaden met drinkwater en sluiten ook vaak openbare doucheruimtes, wat essentieel is voor het openen van zwembaden. De voorzitter van de vereniging, merkt op: “We hebben de indruk dat er geen duidelijkheid is, omdat dit een politieke prijs heeft: het is niet populair om te zeggen dat de zwembaden niet open kunnen, maar er worden maatregelen genomen die dit kunnen verhinderen. Het is een soort verhulde manier om het te verbieden”.

Hotels uitgesloten

Een belangrijk aspect is dat de beperkingen hoofdzakelijk gericht lijken te zijn op particuliere zwembaden en gemeenschappelijke zwembaden in appartementen en wooncomplexen. De hotelbranche, een cruciale sector voor de toeristische economie van de Costa del Sol, lijkt vooralsnog niet direct getroffen te worden door de maatregelen.

De president van de Vereniging van Vastgoedbeheerders geeft aan dat hotels waarschijnlijk uitzonderingen zullen krijgen om hun zwembaden te vullen, ook al is het met drinkwater. “De hotelsector heeft prioriteit voor de regionale overheid vanwege het economische belang ervan. We verwachten dat ze toestemming zullen krijgen om hun zwembaden te vullen, zelfs als dat met drinkwater moet gebeuren”, volgens de voorzitter.

Deze situatie roept echter vragen op over mogelijke ongelijke behandeling tussen toeristen en lokale bewoners. Terwijl hotels mogelijk hun zwembaden kunnen vullen, zouden de lokale gemeenschappen gedwongen kunnen worden hun zwembaden gesloten te houden, wat als oneerlijk kan worden ervaren.

Verplichte behandeling niet-drinkwater

Een mogelijke oplossing die wordt overwogen, is het gebruik van niet-drinkwater voor het vullen van zwembaden. Volgens experts zou niet-drinkwater, zoals afvalwater of ander gerecycled water, een grondige zuivering en chloorbehandeling moeten ondergaan voordat het geschikt is voor gebruik in zwembaden.

De noodzaak om niet-drinkwater te zuiveren voor gebruik in zwembaden zou aanzienlijke investeringen vergen in waterzuiveringsinstallaties. Dit kan een obstakel vormen voor veel gemeenschappen die niet over de middelen beschikken om dergelijke installaties op te zetten.

Ga naar de inhoud