Spanje geeft meer geld uit aan defensie maar om hoeveel miljarden gaat het eigenlijk?

Spanje geeft meer geld uit aan defensie maar om hoeveel miljarden gaat het eigenlijk?
Beeld: @Defensagob / twitter

Spanje geeft meer geld uit aan defensie maar om hoeveel miljarden gaat het eigenlijk?

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Op dinsdag heeft de Ministerraad goedgekeurd het budget voor defensie met 1 miljard euro te verhogen om zo naar de beoogde 2% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) te stijgen. In maart dit jaar bevestigde de Spaanse premier al dat in 2024 Spanje de beoogde 2% van het BBP zal halen. Op dit moment is dat volgens premier Sánchez 1,4% terwijl de NAVO dat schat op 1,01%. 

Spanje is op dit moment een van de 30 NAVO-landen die het laagste defensiebudget heeft en staat op de 27e plaats op deze lijst maar tegelijkertijd is Spanje het achtste land wat betreft het leveren van militairen voor NAVO-oefeningen en acties. Terwijl het defensiebudget nu 1,4% van het BBP is moet dat volgens de Spaanse premier 2% gaan worden. Overigens wordt er ook in de pers gesproken over een actueel defensiebudget van 1,16% in Spanje.

In 2022 is het defensiebudget na de verhoging gestegen naar 11,19 miljard euro, een stijging van 7,8% ten opzichte van 2021. Volgens de NAVO heeft Spanje een defensiebudget van 13,2 miljard euro wat 1,01% van het BBP is. Om de beoogde 2% van het BBP te halen in 2024 moet Spanje de komende jaren dus nog flink investeren in defensie. 

Spanje moet dan 7,2 miljard euro op tafel leggen om de komende jaren te voldoen aan de NAVO-eisen. Met de actuele cijfers is 2% van het BBP in Spanje 24,05 miljard euro wat Spanje dus aan defensiebudget moet hebben als het land wil voldoen aan de NAVO-eisen. 

Voor 2022 heeft de Spaanse regering in de staatsbegroting een defensiebudget opgenomen van 10,2 miljard euro waar nu dus 1 miljard extra is bijgekomen. Om aan de eisen van de NAVO te voldoen zou Spanje daar nog eens 6,5 miljard bij moeten doen tot 2024. Ter vergelijking, Nederland heeft voor 2022 een defensiebudget van 12,5 miljard euro en in België is dat 4,2 miljard euro (maar dat moet 6,9 miljard worden in 2030).

Ga naar de inhoud