SpanjeVerhaal: Het Europees Rural Parliament

SpanjeVerhaal: Het Europees Rural Parliament
Beeld: Pixabay & ERP

SpanjeVerhaal: Het Europees Rural Parliament

Dit artikel is 4 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Ons nieuwe SpanjeVerhaal komt uit de autonome regio Castilla-La Mancha. Een regio die niet zo bekend is bij de buitenlandse toeristen maar waar ontzettend veel te zien is, te denken valt aan de prachtige steden Cuenca en Toledo maar er is nog veel meer te doen en zien in Castilla-La Mancha. Vandaag wordt het SpanjeVerhaal geschreven door Crista Pearson die woont in Minateda, provincie Albacete.

Wanneer woon je in de countryside, in een ruraal gebied of op het platteland, en wanneer net niet?  De meningen hierover zijn verdeeld. 

In oktober van tweeduizend zeventien was ik aanwezig bij het derde European Rural Parliament. 

Nog maar enkele maanden waren er verstreken sinds we Nederland hadden verlaten en we bevonden ons middenin het ‘resident worden’ proces in Spanje. Met regelmaat las ik nog steeds de dorpsberichten van onze voormalige gemeente, weliswaar online nu. Zodoende kreeg ik informatie over dit bijzondere evenement dat plaats zou vinden in het dorp waar we ons onlangs uitgeschreven hadden.

Het eerste parliament ontstond in tweeduizend dertien in Brussel, waar uit verschillende internationale organisaties de basis is gelegd voor een netwerk, dat de stem zou gaan worden voor de platteland gemeenschappen van Europa. Daar is besloten dat het ERP elke twee jaar zou gaan plaatsvinden. 

In het jaar tweeduizend vijftien kwam men bijeen in Oostenrijk en waren er tweehonderdveertig deelnemers. Nu stond het derde ERP op uitbarsten, met vierhonderd deelnemers uit maar liefst veertig landen.

Tijdens deze evenementen wordt gesproken over de toekomst van het platteland en schrijft men een manifest.

Communicatie met de overheid, werkgelegenheid, de kleine agrarische bedrijven, gemeenschappelijke waarden, kwaliteit van leven, de zorg over de omstandigheden op het platteland, nu en vooral in de toekomst. En niet te vergeten de noodzaak om actie. Allemaal onderwerpen op de agenda. 

Ik meldde me aan als betrokkene en werd uitgenodigd om deel te nemen. Voor vertrek uit Minateda had ik een gesprek met een plaatselijk wethouder, helaas was hij verhinderd om me te vergezellen naar Nederland. Hij gaf me informatiefolders en lokale producten mee voor de landen presentatiemiddag en wenste mij veel succes. Het bestuur van het ERP moedigt mensen aan om deel te nemen, iedereen wordt gehoord. Ik nodigde onze dorpsvertegenwoordiger uit om met me mee te gaan. ‘Vertel het maar als je terug bent, goed dat je dit doet. Het is belangrijk voor het voortbestaan van ons dorpje,’ was zijn antwoord. 

De aftrap van deze driedaagse bijeenkomst werd gedaan door de voorzitter van de Vereniging voor Kleine Kernen in Noord – Brabant en de commissaris van de koning Dhr. van de Donk. Er waren sprekers van verschillende lokale en internationale organisaties. Diverse landen waren vertegenwoordigd door LEADER, een Europese organisatie die zich al dertig jaar inzet voor plattelandsontwikkeling, een van hun doelen is het ondersteunen van projecten. Ook vanuit het ELARD, European Leader associación for Rural Development waren er deelnemers. 

Er was een ruime keuze om in te schrijven voor workshops en excursies in de omgeving. Vanuit de hele provincie kwamen organisaties hun plannen presenteren en was er een mooie interactie. De voorzitter van het Ecodorp Boekel gaf een goede uiteenzetting van hun plannen. Een lokale tomatenkweker verwelkomde de Europeanen in de kas. Interessant was het om te zien en te beleven hoe vrijwilligers een buurtwinkel geopend hadden na het sluiten van de supermarkt in hun dorp. 

Van www.deverspillingsfabriek.nl uit Veghel kregen we een goede uiteenzetting over wat er kan met overtollig gekweekt voedsel. 

Tijdens de laatste avond werd het ERP met muziek en dans afgesloten. Alle vrijwilligers uit Venhorst werden door het internationale gezelschap uitbundig bedankt met een groot applaus, en het dorp ontving een grote financiële gift van een lokale sponsor. Veel inwoners hadden zich ingezet om het tot een succes te maken, en dit was zeker gelukt!

Het was later die avond dat ik een bijzondere ontmoeting had met een van de vierhonderd deelnemers aan het congres. In de hal van het gemeenschapshuis waar de parlementsleden elkaar ontmoetten had ik hem al gezien, nu deelden we onverwacht een taxi die ons naar onze logeeradressen terug bracht. We raakten aan de praat en uitten onze gedachten over wat nu eigenlijk de countryside, rural of platteland is, en wat niet, of minder. Hij vertegenwoordigde duidelijk Schotland, gekleed in een originele kilt (zijn knieën mochten er zijn). Vanuit zijn vakgebied gaf hij mij een uiteenzetting over het platteland en het onderwerp rural. Ik vertelde hem waar ik woonde en dat zich in Castilla la Mancha veel super rurale gebieden bevinden. Dat je kilometers kunt wandelen of rijden zonder enige bewoning te zien. Dit valt duidelijk onder de noemer ‘rural’ volgens mijn medepassagier. We schudden elkaar de hand, hij gaf me zijn kaartje. Mocht ik hem nog eens nodig hebben dan mag ik hem bellen. Hij riep nog ‘goodbye’, ik antwoordde met ‘adios’. 

Voor ik weer naar mijn rurale leven terugkeerde en mijn tas met alle info die ik ontvangen had inpakte las ik het kaartje. ‘Mr. B.Burns, President of the Section Agriculture and Rural Development and Environment’. Vervolgd door een bekend adres in Brussel. 

Het waren interessante dagen. Niet alleen zag ik oude bekenden en dorpsgenoten, en was de burgemeester verrast mij te zien.  Men ontmoet en leert van elkaar, men wisselt contact adressen uit, het netwerken is belangrijk. 

Een deelnemer uit Duitsland die voor zijn studie onderzoek deed in het binnenland van Spanje kwam bij ons op bezoek. We konden hem informatie verstrekken over ons gebied en in contact brengen met betrokken personen. Een jaar later studeerde hij af op dit onderzoek, en konden we hem feliciteren.

In tweeduizend negentien vond het ERP plaats in Asturias in het noorden van Spanje. Ook hier zijn weer goede items aan het manifest toegevoegd. De toekomst van velen in Europa hangt hiervan af. De voedselproductie voor vele Europeanen is hierin een belangrijk punt.  Jongeren uit verschillende Europese landen hebben zich verenigd en er is een Youth European Parliament ontstaan. 

De host voor het vijfde parliament in de herfst van tweeduizend eenentwintig is bekend, de eer is aan de stad Kielce in Polen. Voelt u zich geroepen of bent u betrokken bij een platteland organisatie, twijfel niet en neem de info tot u. 

Europese burgers worden geïnspireerd om zelf hun omgeving leefbaar te maken en vooral te houden. In onze kleine rurale gemeenschap van Minateda, Hellín, Albacete, zijn we aan de slag gegaan om activiteiten te organiseren in het Sociaal Centrum. Van niets naar iets! 

Op de website wordt het manifest in zevenentwintig talen aangeboden en vindt u verslagen van de bijeenkomsten en de nieuwsbrief. Ook op Facebook zijn er updates. 

www.europeanruralparliament.com 

‘All Europe shall live’. 

Crista Pearson

Ga naar de inhoud