Aantal Spanjaarden met een vermogen van 700.000 euro of meer opnieuw gestegen

Aantal Spanjaarden met een vermogen van 700.000 euro of meer opnieuw gestegen
Beeld: via canva.com

Aantal Spanjaarden met een vermogen van 700.000 euro of meer opnieuw gestegen

Dit artikel is 7 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Het aantal Spaanse belastingbetalers van de vermogensbelasting (impuesto de patrimonio), die een vermogen hebben van meer dan 700.000 euro, is in 2021 zowel in aantal als in gedeclareerd vermogen gestegen. Volgens de statistieken die deze week door de Spaanse Belastingdienst zijn gepubliceerd, waren er twee jaar geleden 231.367 Spanjaarden die aan die voorwaarden voldeden, een stijging van 5,65% vergeleken met het jaar ervoor. De stijging was in alle autonome regio’s te zien.

In Spanje is vermogensbelasting alleen verschuldigd voor personen met een vermogen van meer dan 700.000 euro, met een vrijstelling van 300.000 euro voor de eigen woning. De exacte voorwaarden kunnen echter verschillen per autonome regio. De nieuwe solidariteitsbelasting voor grote fortuinen, die een heffing heeft op vermogens van meer dan 3 miljoen euro, was in 2021 nog niet ingevoerd. 

In 2021 hebben 231.367 Spaanse belastingbetalers met een vermogen van meer dan 700.000 euro in totaal 849,2 miljoen euro aan vermogensbelasting aangegeven. De gemiddelde belastingbetaler had een vermogen van 3,67 miljoen euro. Het vermogen was vooral geconcentreerd in beleggingen (75%) en onroerend goed (19%). Na aftrek van alle aftrekposten en bonificaties, hebben 201.775 belastingbetalers in totaal 1,352 miljard euro aan vermogensbelasting betaald. 

De impuesto sobre el Patrimonio is een belasting in Spanje die wordt geheven over het netto vermogen van natuurlijke personen. Het netto vermogen is het totale vermogen van een persoon, verminderd met de schulden. De belastingtarieven variëren van 0,2% tot 3,5%, afhankelijk van het bedrag van het netto vermogen. De belasting wordt geheven door de autonome regio’s in Spanje. Elke autonome regio kan zijn eigen belastingtarieven en vrijstellingen vaststellen.

Ga naar de inhoud