Dit worden de nieuwe pensioenleeftijden en -bedragen in Spanje in 2023

Dit worden de nieuwe pensioenleeftijden en -bedragen in Spanje in 2023
Beeld: Canva

Dit worden de nieuwe pensioenleeftijden en -bedragen in Spanje in 2023

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – 2023 zal beginnen met diverse wijzigingen voor wat betreft de ‘pensionados’ in Spanje. Niet alleen zal de pensioenleeftijd verder omhoog gaan, de pensioen zelf zullen ook hoger worden. Dat alles terwijl in Spanje een discussie gevoerd wordt over een mogelijke pensioenleeftijd van 70 jaar na 2027 om het huidige pensioensysteem in Spanje rendabel te houden. Maar wat worden de nieuwe pensioenleeftijden en pensioenbedragen in Spanje in 2023?

Ten eerste kijken we naar de pensioenleeftijd in 2023. Om gebruik te kunnen maken van een volledig pensioen moet een werknemer in 2023 tenminste 66 jaar en 4 maanden oud zijn. Zoals afgesproken wat betreft de nieuwe pensioenleeftijden, lopen deze vanaf 2013 tot aan 2027 geleidelijk op van 65 jaar naar 67 jaar. Heb je echter 37 jaar en 9 maanden of meer gewerkt dan kun je in 2023 met 65 jaar met pensioen.

Alle inwoners van Spanje die na 1948 zijn geboren hebben te maken met deze progressieve stijging van de pensioenleeftijd terwijl die personen die in 1960 en daarna zijn geboren niet met pensioen kunnen voor hun 67e, tenzij ze tenminste 38 jaar en 6 maanden elke maand een bijdrage hebben afgedragen aan de sociale dienst.

Terwijl de pensioenleeftijd met 2 maanden omhoog gaan tot 2027 is dat bij de gewerkte jaren 3 maanden tot aan 2027. Dat wil zeggen dat iemand die in 2023 dus 37 jaar en 9 maanden of meer gewerkt heeft al met 65 jaar met pensioen mag en recht heeft op 100% van zijn pensioen.

Pensioenbedragen

Ondanks dat het percentage nog niet officieel bekend is gemaakt gaat de Spaanse regering er vanuit dat de pensioenen in 2023 met zo’n 8,5% zullen stijgen. Op die manier is deze verhoging gelinkt met de gemiddelde consumentenprijsindex over 2022 zodat gepensioneerden hun koopkracht niet of minder verliezen.

Het gemiddelde ouderdomspensioen (pensión de jubilación) in Spanje is in oktober gestegen naar 1.257,90 euro. Gekeken echter naar de verschillende pensioenen die er zijn (ouderdomspensioen = jubilación, nabestaandenpensioen = viudedad en orfandad, arbeidsongeschiktheidspensioen = incapacidad permanente) is het gemiddelde maandbedrag 1.093,13 euro.

Mocht de stijging volgend jaar uiteindelijk 8,5% zijn dan zal het gemiddelde pensioen in Spanje stijgen van 1.093,13 euro (oktober) naar 1.186 euro. Het gemiddelde ouderdomspensioen zal stijgen van 1.257,90 euro (oktober) naar 1.363,80 euro. Het gemiddelde nabestaandenpensioen zal stijgen van 780,17 euro (oktober) naar 846,50 euro.

Waarom deze stijging en dat percentage? Spanje kent een systeem waarbij de pensioenen elk jaar omhoog gaan waarbij gekeken wordt naar de gemiddelde consumentenprijsindex over een jaar, dus niet wat de IPC op een bepaald moment is maar wat het gemiddelde is van 12 maanden. Dat zorgt er dus automatisch voor dat de levenskosten omhoog gaan terwijl de pensioenen minder snel omhoog gaan.

Ga naar de inhoud