Search
menu
Search

Spanje is het eerste EU-land met een autoriteit voor artificiële intelligentie

Spanje is het eerste EU-land met een autoriteit voor artificiële intelligentie
Beeld: via canva.com

Spanje is het eerste EU-land met een autoriteit voor artificiële intelligentie

Spanje is niet vaak een koploper in digitale initiatieven. De oprichting van de ‘Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial’ afgekort AESIA is daarom een ​​goede zaak voor de wereldwijde digitale transformatie. Vooral voor A Coruña in Galicië is dit nieuws goed, want de stad is gekozen als hoofdzetel van de Spaanse Autoriteit voor de Supervisie van Artificiële Intelligentie. De verwachting is dat dit investeringen en kennis naar de stad zal trekken.

Spanje is het eerste land in de EU met een orgaan voor de supervisie van artificiële intelligentie afgekort AI. Dit orgaan is opgericht voordat de nieuwe Europese verordening inzake artificiële intelligentie in werking treedt, het zogenaamde ‘EU AI Act’. Deze verordening verplicht de EU-lidstaten om in 2024 een toezichthoudende autoriteit voor artificiële intelligentie in te stellen.

De Spaanse ‘Autoriteit voor de Supervisie van Artificiële Intelligentie’ is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving inzake artificiële intelligentie. Het geeft advies aan publieke en private organisaties over hoe ze AI op een verantwoorde manier kunnen gebruiken. De Autoriteit heeft ook de bevoegdheid om onderzoeken in te stellen en sancties op te leggen aan organisaties die de wet- en regelgeving overtreden.

Het uiteindelijke doel van deze instelling is het minimaliseren van de risico’s die het gebruik van deze nieuwe technologie met zich mee kan brengen en de juiste ontwikkeling en versterking van de systemen voor AI in Spanje. 

In het kader van de nationale bevoegdheid, zal het de functies van de autoriteit uitoefenen die verantwoordelijk is voor de supervisie en het geven van sancties aan de systemen voor artificiële intelligentie. Daarbij wordt vooral gekeken naar het elimineren of verminderen van de risico’s voor de integriteit, de privacy, discriminatie en de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen.

Ga naar de inhoud