Search
menu
Search

Grote belastinghervorming in Spanje zorgt voor hogere belastingvrije voet

Grote belastinghervorming in Spanje zorgt voor hogere belastingvrije voet
Beeld: via canva.com

Grote belastinghervorming in Spanje zorgt voor hogere belastingvrije voet

De Spaanse regering heeft een grote hervorming van de inkomstenbelasting aangekondigd. Dit zal naar verwachting leiden tot een belastingverlaging van 1.38 miljard euro voor 5,2 miljoen belastingbetalers. De hervorming is vooral gericht op werkenden met een laag en middeninkomen.

De belangrijkste maatregel in de belastinghervorming is een forse verhoging van de belastingvrije voet. Deze wordt verhoogd naar € 15.876, wat overeenkomt met het nieuwe jaarlijkse minimumloon in Spanje. Dit betekent dat iedereen die minder verdient dan dit bedrag geen inkomstenbelasting meer hoeft te betalen. Vóór de verhoging van de belastingvrije voet gold een voet van € 15.120.

De verhoging van de belastingvrije voet is direct gekoppeld aan de stapsgewijze verhoging van het minimumloon die de Spaanse regering doorvoert. Doordat de belastingvrije voet meestijgt met de verhogingen van het minimumloon, profiteren de minima in gelijke mate van de loonsverhoging. De koopkracht van deze groep neemt dus aanzienlijk toe.

De verhoging van de belastingvrije voet betekent een belastingverlichting voor alle inkomens tot € 15.876. Voor iemand die bijvoorbeeld € 14.000 per jaar verdient, scheelt dit ongeveer € 1.500 aan inkomstenbelasting per jaar. Deze inkomensgroep gaat er dus fors op vooruit.

Minder belasting tot 20.000 euro

Naast de verhoging van de belastingvrije voet is er ook een verlaging van de tarieven voor inkomens tussen de € 15.876 en € 20.000 per jaar. Voor deze groep daalt de inkomstenbelasting gemiddeld met zo’n 43%.

Dit komt doordat de schijfgrenzen worden verschoven, waardoor een groter deel van het inkomen tegen een lager tarief wordt belast. Ook deze maatregel komt de koopkracht van de middeninkomens ten goede.

De tariefsverlaging zorgt er bijvoorbeeld voor dat iemand met een inkomen van € 18.500  per jaar nog maar € 1.129 belasting betaalt. Onder het oude stelsel was dit zo’n € 2.000. Een besparing van bijna € 900 voor deze inkomensgroep.

Positieve effecten voor de economie

Economen verwachten dat de belastingverlaging een positief effect zal hebben op de koopkracht en de economie. Doordat vooral de lagere en middeninkomens erop vooruit gaan, zullen zij een groter deel van hun inkomen uitgeven aan consumptie. Dit zorgt voor meer bestedingen en kan de economische groei stimuleren.

Bovendien verkleint de lastenverlichting voor werkenden de zogenaamde armoedeval. Werkenden houden een groter deel van hun loon over waardoor werken financieel nog meer loont. Dit kan een positief effect hebben op de arbeidsparticipatie.

Ga naar de inhoud